Naložbo sofinancirata republika
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
skada za regionani razvoj.

  • Cerkno
    Cerkno foto: Bojan Tavčar
  • Arhiv LTO Laufar, foto: Foto Tavčar

Objavljeno 15.9.2017

Navodila za prijavitelje za označevanje operacij, sofinanciranih iz ESRR sklada

Pripravili smo navodila za prijavitelje za označevanje operacij, sofinanciranih iz ESRR sklada. Objavljena navodila so povzetek obsežnejših navodil, ki jih morajo upoštevati prijavitelji, ki so kandidirali na 1. javnem pozivu, ki ga je objavil LAS s Ciljem Navodila komuniciranje 2014 — 2020.

Opozorilo: Navodila predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega LAS s CIljem ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Navodila za komuniciranje vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 - 2020. Navodila LAS s CILjem za upravičence, ki so operacije prijavili na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja v okviru ESRR sklada na območjih občin Cerkno, Idrija in Logatec v letu 2016. Navodila najdete na tej povezavi.

(Ta navodila so povzetek obsežnejših Navodil organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin Evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020, ki jih najdete na spletni strani www.eu-skladi.si)

Prilagamo tudi predlog Liste prisotnosti in predlog Dopisnega lista.

V nadaljevanju prilagamo logotipe, ki jih prijavitelji uporabljate pri komuniciranju:

Barvni logotipi v Slovenščini: 1 2 3 4

Črno beli logotipi v Slovenščini: 1 2 3 4

Barvni logotipi v angleščini: 1 2 3 4

Črno beli logotipi v angleščini: 1 2 3 4

Logotip LAS s CILjem

Logotipi živali: Čebela Človeška ribica Gepard   Kameleon  Kenguru Konj Medved Mravlja Pajek Sova Želva

 

Logotipi živali — črno beli:

 Čebela Človeška ribica Gepard   Kameleon  Kenguru Konj Medved Mravlja Pajek Sova Želva

Plakati za upravičence so namenjeni predstavitvi tistih projektov organizacij in podjetij v Sloveniji, ki so bili sofinancirani z evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

Za objavo plakatov prilagamo naslednja navodila.

Plakati predstavljajo enostaven pripomoček, ki upravičencem omogoča hitro in estetsko predstaviti svoj projekt.

Primeri plakatov velikosti A0: Drevo  Hiška  Primer s fotografijo

Primer velikost 2400 x 1600 mm: Drevo  Hiška

Primer za Word: A0 template drevo; A0 template hiška, plakat ESRR hiška, plakat ESRR drevo

 

 

**

29.12.2016 Objava Prvega javnega poziva LAS s CILjem

EKSRP SKLAD

Lokalna akcijska skupina LAS s CILjem v četrtek, 29. 12. 2016 objavlja  Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja v okviru EKSRP sklada  na območjih občin Logatec, Idrija in Cerkno v letu 2016. Javni poziv bo odprt do srede, 15. 2. 2017.

Namen javnega poziva:

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območjih občin Logatec, Idrija in Cerkno in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP).

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje:

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje je: 259.868,60 EUR,

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za sofinancirane operacije znaša do 70 %.

Objava in rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje:

Javni poziv je objavljen 29.12.2016.

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov ICRA d.o.o. Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija do 15.2.2017 ali osebno dostaviti v tajništvu vodilnega partnerja na naslovu ICRA d.o.o. Idrija, lokacija: Mestni trg 2, Idrija do 15.2.2017 do 15.00 ure.

Obdobje upravičenosti stroškov

Upravičeni stroški za izvedbo sofinanciranih operaciji so stroški, nastali po izdaji odločbe, s katero Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja odobri izvajanje predlagane operacije.

Na podlagi spremembe Uredbe CLLD so upravičeni tudi splošni stroški, ki so nastali po 1.1.2014.

Informacije o javnem pozivu:

Po elektronsko pošti:info@las-sciljem.si

Po telefonu: 05 37 43 914, vsak delovnik med 8.00 in 11.00 uro, ob sredah pa še med 14.00 in 15.00.

Osebno po predhodnem dogovoru.

Zadnja vprašanja bodo možna do ponedeljka, 13.2.2017.

Razpisna dokumentacija

  • splošni točkovnik in točkovniki za posamezne razpisane ukrepe:

Merila - splošna

Merila - delovna mesta

Merila – EKSRP okolje

Merila - dediščina

Merila - turizem

 

II. ESRR SKLAD

Lokalna akcijska skupina LAS s CILjem v četrtek, 29. 12. 2016 objavlja  Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja v okviru ESRR sklada  na območjih občin Logatec, Idrija in Cerkno v letu 2016. Javni poziv bo odprt do srede, 15. 2. 2017.

Namen javnega poziva:

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območjih občin Logatec, Idrija in Cerkno in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR).

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje:

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje je 144.839,87 EUR

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za sofinancirane operacije znaša do 70 %.

Objava in rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje:

Javni poziv je objavljen 29. 12. 2016.

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov ICRA d.o.o. Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija do 15.2.2017 ali osebno dostaviti v tajništvu vodilnega partnerja na naslovu ICRA d.o.o. Idrija, lokacija: Mestni trg 2, Idrija do 15.2.2017 do 15.00 ure.

Obdobje upravičenosti stroškov:

Upravičeni stroški za izvedbo sofinanciranih operacij so stroški, ki so nastali po oddaji vloge v odobritev na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo..

Informacije o javnem pozivu:

Po elektronsko pošti: info@las-sciljem.si

Po telefonu: 05 37 43 914, vsak delovnik med 8.00 in 11.00 uro, ob sredah pa še med 14.00 in 15.00 uro.

Osebno po predhodnem dogovoru.

Zadnja vprašanja bodo možna do ponedeljka, 13.2.2017.

 

Razpisna dokumentacija:

  1.     Merila – splošna
  2.     Merila - delovna mesta
  3.     Merila - ranljive skupine

**

Marec 2016

V obdobju izvajanja Strategije  lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS s CILjem (2014 - 2020), sta predvidena dva javna poziva, ki bosta izvedena:

  • eden v drugi polovici leta 2016
  • eden v prvi polovici leta 2018.

V kolikor bo LAS pridobil dodatna sredstva iz naslova uspešnosti in/ali bodo v okviru razpisanih sredstev ostala sredstva, bo LAS izvedel še tretji javni poziv, predvidoma v letu 2020.