Naložbo sofinancirata republika
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
skada za regionani razvoj.

 • foto: Gašper Uršič
 • Napoleonov drevored - Logatec
  Napoleonov drevored - Logatec foto: Gorazd Kranjc

Objavljeno: 17. 4. 2019

Vabilo na predavanje «Drobni nasveti za zdrav pridelek v domačem sadno - zelenjavnem vrtu»

LTO Laufar Cerkno v sklopu izvajanja projekta Dobimo se na tržnici 2, organizira predavanje z naslovom »Drobni nasveti za zdrav pridelek v domačem sadno - zelenjavnem vrtu«, ki bo v soboto, 27. 4. 2019, ob 10. uri, v salonu Hotela Cerkno (Sedejev trg 8). Predavanje bo potekalo v sklopu dogodka Zeleni dan s tržnico lokalnih pridelkov in izdelkov, zelenimi prigrizki, pestro ponudbo cvetja, sadik ter izmenjevalnico otroških oblačil, obutve in igrač. Več informacij o dogodku, si lahko preberete v priloženem vabilu.

Objavljeno: 11. 4. 2019

Aktivnosti projekta sodelovanja Odprta vrata kmetij

Zaključuje se prva faza operacije sodelovanja med LAS-i ODPRTA VRATA KMETIJ, kjer smo skupaj s partnerji LAS loškega pogorja, LAS Gorenjska košarica, LAS Srce Slovenije in vključenimi pilotnimi kmetijami že pripravili 8 PROGRAMOV Z OGLEDI KMETIJ ZA RAZLIČNE CILJNE SKUPINE in PROMOCIJSKE BROŠURE SADNE IN SENENE VERIGE.

V projektu iz našega območja LAS s CILjem sodeluje KMETIJA NA RAVAN iz Cerkljanskem Vrha.

Mleko je eden izmed ključnih kmetijskih proizvodov. Glede na raziskave in trende v tujini se seneno mleko vrača kot izdelek z visoko dodano vrednostjo. Preko vzorčnih izkustvenih kmetij se na območju partnerskih LAS-ov spodbuja pridelava, predelava in poraba senenega mleka in izdelkov iz senenega mleka ter jagodičevja, sadja in sadnih izdelkov. 
Projekt celovito zajema dva vidika večanja dodane vrednosti kmetijam: dvig kakovosti in s tem dodane vrednosti obstoječe proizvodnje in uvajanje novih dejavnosti z večjo dodano vrednostjo. Z vstopom novih proizvodov na trg, kot je seneno mleko in izdelki iz senenega mleka, ki predstavljajo za slovenski trg noviteto je izrednega pomena tudi vzgoja potrošnika in osveščanje, ki se bo odvijalo skozi konkretno izkušnjo direktno na kmetijah. Kmetije so odprte različnim ciljnim skupinam in jih o novi ponudbi skozi izkušnjo seznanjajo direktno na kmetijah.

S povezovanjem LAS območij se ustvarja bazen znanja in ponudbe ter s tem možnosti povezovanja znotraj posamezne skupine izdelkov tako na področju spodbujanja pridelave oz. predelave kot tudi trženja. Cilj je, da bi kmetije izkoristili možnosti pridelave senenega mleka in posledično tudi izdelkov iz senenega mleka.

 

 

Objavljeno: 5. 4. 2019

Vabilo na majske aktivnosti v okviru projekta Novi izzivi slovenske drobnice

V mesecu maju bosta v okviru operacije Novi izzivi slovenske drobnice izvedeni delavnica izdelave naravne kozmetike iz mleka drobnice in delavnica tkanja na statvah z uporabo ovčje volne. Več o aktivnostih si lahko preberete v priloženih vabilih. 
 

Vabilo — delavnica tkanja na statvah (sobota, 11. 5. 2019, ob 8:30 uri, v Večnamenskem centru Cerkno)

Vabilo — delavnica izdelave naravne kozmetike iz mleka drobnice (torek, 14. 5. 2019, ob 15:30 uri, v prostorih Pokrite tržnice v Idriji)

 

Aktivnosti sta za udeležence brezplačni. Obvezne predhodne prijave se sprejemajo na e-mail naslov: polona.kavcic@icra.si ali telefonsko številko: 05 37 43 912, do zasedbe prostih mest. Število mest je omejeno.

 

Objavljeno: 18. 3. 2019

Vabilo na nadaljevalno kulinarično delavnico «Oblikovanje in razvoj inovativnega kulinaričnega produkta v Idrijsko - Cerkljanski regiji 2»

Delavnica bo potekala v dveh delih, in sicer v torek, 26. 3. in sredo, 27. 3. 2019,  ob 16. 00 uri, v Hotelu Cerkno (Sedejev trg 8).

Izobraževalna delavnica je za udeležence brezplačna, saj je sofinancirana s strani Republike Slovenije in Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru projekta Dobimo se na tržnici 2.

 

Cerkljansko in Idrijsko sta destinaciji s pestro ponudbo lokalnih jedi. Na nadaljevalni kulinarični delavnici boste pridobljeno znanje iz prve kulinarične delavnice, ki je potekala novembra 2018, še nadgradili in v interakciji s predavateljem sestavili, oziroma oblikovali meni za jed iz lokalno-regionalnih sestavin ter ga seveda tudi pripravili in postregli. Dobrodošli tudi vsi, ki na prvi delavnici niste bili.  Več o vsebini posameznih srečanj si lahko preberete v priloženem VABILU

 

 

Objavljeno: 13. 3. 2019

Vrednotenje SLR LAS s CILjem 2018

V programskem obdobju 2014-2020, sta spremljanje in vrednotenje Strategije lokalnega razvoja  obvezni vsebini, ki jih mora izvajati LAS in s tem omogočiti, da se prilagodijo vsa odstopanja od zastavljenih ciljev in da se ugotovi, v kolikšni meri je bila izvedena Strategija lokalnega razvoja.

Za obdobje do 31. 12. 2018, je bilo potrebno v skladu s SLR LAS s CILjem izvesti vmesno vrednotenje SLR.  Z vmesnim vrednotenjem, pri katerem se sistematično in objektivno oceni rezultate in vplive operacij oz. programov, se ugotovi v kolikšni meri je bila izvedena SLR. Več o vmesnem vrednotenju SLR LAS s CIljem, si lahko preberete v priloženem dokumentu.

 

Objavljeno: 19. 2. 2019

LAS s CILjem uspešen na 4. javnem razpisu za podukrep 19.3

LAS s CILjem je na 4. javnem razpisu za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS, skupaj s partnerskimi LAS, prijavil tri projekte sodelovanja. V teh dneh smo s strani ARSKTRP prejeli pozitivni odločbi za dva prijavljena projekta: E-nostavno na kolo in Domače in umetnostne obrti — dediščina in sodobnost. Z odobrenima projektoma je za območje LAS s CILjem pridobljenih še dodatnih 153.173,84 EUR.

Objavljeno: 11. 2. 2019

Vabilo upravičencem k izpolnjevanju elevacijskega vprašalnika

LAS s CILjem mora v skladu s potrjeno Strategijo lokalnega razvoja LAS s CILjem voditi spremljanje in vrednotenje SLR skozi celotno programsko obdobje. Eden od načinov pridobivanja podatkov, ki je predviden v SLR, je tudi anketiranje  upravičencev (partnerjev) projektov. S pridobljenimi podatki iz elevacijskega vprašalnika, želimo pridobiti jasno sliko o pogledu, potrebah, težavah in željah upravičencev, ki bo prispevala k ustreznemu vrednotenju  in izvajanju SLR LAS s CILjem v prihodnje. Sodelujoče partnerje projektov, potrjene v okviru LAS s Ciljem,  vljudno vabimo k  izpolnitvi vprašalnika v prilogi.
 

Izpolnjen vprašalnik posredujete na e-naslov info@las-sciljem.si ali po pošti na naslov ICRA d.o.o. Idrija - LAS s CILjem, Mestni trg 1, 5280 Idrija.

 

Izpolnjeni vprašalniki nam bodo v veliko pomoč pri evalvaciji programa, učinkovitosti dela vodilnega partnerja in zastavljanju sprememb SLR v prihodnje.

 

Objavljeno: 29. 1. 2019

Izvedba kulinaričnega dogodka v sklopu projekta Med-o-vita

V okviru projekta Med-o-vita je bil v mesecu januarju organiziran kulinarični dogodek Med v kulinariki, namenjen gostincem in ljubiteljem kulinaričnih užitkov. S kuharsko mojstrico Ano Anita Ratoša, so bile predstavljene jedi z medom, ki smo jih izbrali z javnim natečajem. Jedi so bile predstavljene na sodoben in malo drugačen način kot običajno. Skupaj z udeleženci na dogodku, smo izbrali pet jedi, katere bomo predstavili tudi v skupni brošuri z ostalimi Lasi vključenimi v projekt Med-o-vita.

 

Zmagovalne jedi so:

 1. Starani siri + med + krhlji svežega/suhega sadja
 2. Marinirana postrv s sadjevcem in medom
 3. Mlada domača kokoš nadevana s kruhom, zelišči in medom  
 4. Pirini žlikrofi polnjeni s suhim sadjem in preliti z medom
 5. Ajdovi medeni štruklji

Za draženje želodčkov pa še nekaj fotografij jedi, nastalih na kulinaričnem dogodku, ki je potekal v Pokriti tržnici v Idriji.

 
        

 

 

Objavljeno: 25. 1. 2019

Vabilo na dogodek «Za več lokalne hrane v šolah in vrtcih»

LTO Laufar Cerkno vabi na dogodek z naslovom »ZA več lokalne hrane v šolah in vrtcih«, ki bo v četrtek, 31. 1. 2019 ob 10.00, v Hotelu Cerkno (Sedejev trg 8).

Velik potencial za spodbujanje razvoja lokalne ponudbe na območju LAS s CILjem je tudi vključevanje večjega deleža lokalne hrane v javne zavode, osnovne šole in vrtce, pri čemer je potreben pregled dodatnih potencialov in priložnosti, ustrezna strokovna podpora iz področja javnih naročil ter povezovanje ključnih deležnikov.

 

Program dogodka vključuje predavanje na temo povečanja lokalnih živil v javnih zavodih ter okroglo mizo o priložnostih ter možnostih povezovanja za vključitev več lokalne hrane v javne zavode.

Več si lahko preberete v priloženem VABILU.

 

Objavljeno: 18. 1. 2019

Izdan katalog Lokalne akcijske skupine v Sloveniji v programskem obdobju 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je izdalo katalog lokalnih akcijskih skupin v programskem obdobju 2014-2020. Katalog vsebuje splošne in konkretne podatke o izvajanju ukrepa M19 - LEADER/CLLD v Sloveniji, zemljevid slovenskih lokalnih akcijskih skupin, informacije o vseh slovenskih LAS-ih (predstavitev LAS-a, cilji strategij lokalnega razvoja in po tri projekte vsakega LAS-a).

Katalog, v katerem na 44. strani opisuje tudi LS s CILjem, se nahaja na priložni povezavi

 

Objavljeno: 05. 11. 2018

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014 - 2020

Obveščamo vas, da je bila dne 26. 10. 2018 v Uradnem listu št. 68/2018 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020.

Povezava do novice: http://www.mkgp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/10139/ 
V prilogi je na voljo tudi čistopis omenjene Uredbe.

 

Objavljeno: 22. 10. 2018

Zgodbe rok in krajev

LAS s CILjem je kot partner pristopil v projekt sodelovanja 11. Lokalnih akcijskih skupin iz Slovenije »Zgodbe rok in krajev«, ki bo omogočil rokodelcem aktivno povezovanje in sodelovanje ter njihov skupen nastop na trgu. Zgodbe rok in krajev je projekt, ki nudi odgovor za izboljšanje položaja slovenskih rokodelcev preko oživljanja urbanih središč, vključevanja sodobnega dizajna, kulturnih kreativnih industrij, dodajanja vrednosti turizmu, promociji družbene odgovornosti gospodarstva, socialne kohezije, novih delovnih mest, nizko ogljične družbe, krepitve identitete in razvoja urbanih območij.

V sklopu projekta je nastala knjiga Zgodbe rok in krajev, kjer so predstavljene lokalne rokodelske zgodbe in izdelki posameznega partnerskega LAS. Predstavljene so  zgodbe 58 občin, številnih rokodelcev in njihovih izdelkov.

Naj vam bodo zgodbe v navdih pri ustvarjanju novih in novih izdelkov, podobno kot so bile našim rokodelcem. Prelistajte jo v e-obliki ali natisnjeno naročite pri Las s Ciljem.

 

Objavljeno: 01. 10. 2018

Izvedba delavnic na temo ustrezne priprave projektov, prijavljenih na JP LAS s CILjem  

LAS s CILjem je z namenom ustrezne priprave projektov izvedel tri brezplačne delavnice za predstavitev 2. Javnega poziva. Do gradiva lahko dostopate tukaj.

Zadnja delavnica za prijavitelje bo v ponedeljek, 8. 10. 2018, ob 16. uri, v učilnici ICRUM, Mestni trg 2, Idrija.  

Prijave na delavnico zbira LAS s CILjem preko elekronske pošte info@las-sciljem.si ali po tel: 05 37 43 914.
 

Navodila za ocenjevalno komisijo:

 

Objavljeno: 04. 09. 2018

Vabilo na brezplačne delavnice o ustrezni pripravi projektov, prijavljenih na Javni poziv LAS s CILjem v letu 2018. 

LAS s CILjem je 31. 8. 2018 objavil dva javna poziva za sofinanciranje projektov na območju občin Cerkno, Idrija in Logatec. Več o posameznem pozivu, si lahko preberete v zavihku Javni pozivi in razpisi. Za potencialne prijavitelje bodo z namenom ustrezne priprave projektov organizirane brezplačne delavnice, ki bodo izvedene:

- v sredo, 5. 9. 2018, ob 15. uri, v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova 9, Cerkno,
- v četrtek, 6. 9. 2018, ob 16. uri, v učilnici ICRUM, Mestni trg 2, Idrija,
- v sredo, 12. 9. 2018, ob 16. uri, v sejni sobi Občine Logatec, Tržaška cesta 50a, Logatec,
- v ponedeljek, 8. 10. 2018, ob 16. uri, v učilnici ICRUM, Mestni trg 2, Idrija.  

Prijave na delavnice zbira LAS s CILjem preko elekronske pošte info@las-sciljem.si ali po tel: 05 37 43 914. Prijaviteljem so na voljo tudi brezplačna individualna svetovanja.

Prijavo se lahko upravičenci, ki imajo stalno bivališče na območju LAS (če gre za samostojnega podjetnika posameznika, kmetijo ali drugo fizično osebo, ki opravlja dejavnost), oziroma imajo sedež, registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na območju LAS (če gre za pravno osebo zasebnega prava), oziroma delujejo na območju LAS (če gre za pravno osebo javnega prava ali za pravno osebo zasebnega prava v javnem interesu).

 

 

Objavljeno: 04. 09. 2018

Vabilo na septembrske aktivnosti v okviru operacije Novi izzivi slovenske drobnice

V mesecu septembru bodo v okviru operacije Novi izzivi slovenske drobnice potekale najrazličnejše delavnice s področja uporabe ovčje volne. Več o izvedbi delavnic, si lahko preberete v priloženem vabilu.

 

Objavljeno: 31. 08. 2018

Objava Drugega javnega poziva LAS s CILjem (ESRR in EKSRP sklad)

Lokalna akcijska skupina LAS s CILjem v petek, 31. 8. 2018 objavlja Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja v okviru EKSRP in ESRR sklada na območjih občin Logatec, Idrija in Cerkno v letu 2018. Javni poziv bo odprt do petka, 2. 11. 2018. Podrobnosti, obrazci in navodila za posamezni sklad, se nahajajo v zavihku JAVNI POZIVI IN RAZPISI, v pod zavihku ESRR sklad (sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj) in EKSRP sklad (sofinanciranje iz Evropskega sklada za razvoj podeželja).

 

Objavljeno: 31. 08. 2018

Vabilo na delavnico Polstenja ovčje volne za otroke

V okviru operacije Novi izzivi slovenske drobnice najmlajše vabimo na delavnico Polstenja ovčje volne, ki bo potekala v Cerknem v soboto, 15. septembra. Delavnico bodo izvedle članice Društva BICKA iz Solčave. Obvezne predhodne prijave se sprejemajo na naslov: alenka.pisljar@icra.si ali telefonsko številko 05 93 40 390. Število mest je omejeno. Več o delavnici v priloženem vabilu.  

 

Objavljeno: 24. 08. 2018

Vabilo na delavnico Polstenje ovčje volne kot terapevtska dejavnost

V okviru operacije Novi izzivi slovenske drobnice, vas vabimo na delavnico "Polstenje ovčje volne kot terapevtska dejavnost". Delavnico, ki jo bodo izvedle mentorice iz Društva BICKA iz Solčave, 27.9.2018, ob 15:30 uri, v prostorih OŠ Cerkno, je namenjena mentorjem, ki delajo z ranljivimi skupinami. Več o vsebini delavnice in prijavi si lahko preberete v Vabilu.

 

Objavljeno: 06. 08. 2018

Potrjena sprememba strategije lokalnega razvoja LAS s CILjem

Dne, 30. 7. 2018, je vodilni partner LAS s CILjem (ICRA d.o.o. Idrija) s strani koordinacijskega odbora CLLD prejel Odločbo o potrditvi sprememb strategije lokalnega razvoja (SLR) LAS s CILjem, z dne 27. 12. 2017. Čistopis potrjene strategije lahko preberete tukaj.

 

Objavljeno: 04. 06. 2018

Izvedba izobraževanj za rejce drobnice in uporabnike volne v kmetijstvu

V mesecu maju sta v Cerknem, v okviru operacije Novi izzivi slovenske drobnice potekali dve izobraževanji na temo izboljšanja kakovosti volne in pogojev priprave volne za trg (povzetek izobraževanja) ter uporabe ovčje volne za kompostiranje (povzetek izobraževanja). Za potrebe izvedbe slednje delavnice, je nastalo tudi delovno gradivo Uporaba ovčje volne za kompostiranje, ki je na voljo na slednji povezavi.

 

Objavljeno: 23. 05. 2018

Strokovna ekskurzija LAS s CILjem v Zasavje

V četrtek, 17. 5. 2018, smo se člani Lokalne akcijske skupine LAS  s CILjem udeležili  strokovne ekskurzije V tri krasne. Pod to blagovno znamko se namreč turistično promovirajo tri Zasavske občine - Trbovlje, Zagorje  in Hrastnik. Strokovna ekskurzija je zajemala predstavitev Partnerstva LAS Zasavje, ogled Steklarne Hrastnik in njihove trgovine "GlaSHuta" v Hrastniku, ogled Virtualnega muzeja rudarstva 4. dritl in dveh rudarskih stanovanj v rudarski koloniji Njiva v Trbovljah ter ogled KS Tirna, ki že več let izvaja projekte iz LEADER oz. CLLD sredstev. Seveda nismo bili lačni. Za razvajanje naših brbončic, sta z lokalnimi specialitetami poskrbeli Gostilni Mala Malca in Pr Čop. V te lepe kraje z prijaznimi, gostoljubnimi ljudmi, se zagotovo še vrnemo.

Spodaj le nekaj utrinkov iz strokovne ekskurzije LAS s CILjem v Zasavje.

  

 

 

 

 

Ekskurzija je bila izvedena v okviru animacije LAS s CILjem, ki je sofinancirana v okviru podukrepa 19.4. Naložbo sofinancirata republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Objavljeno: 22. 05. 2018

Izobraževanje za uporabnike volne v kmetijstvu - Uporaba ovčje volne za kompostiranje

LAS s CILjem v okviru projekta Novi izzivi slovenske drobnice in sklopa aktivnosti VOLNA IN NJENA TRAJNOSTNA UPORABA izvaja izobraževanja za rejce kot tudi uporabnike volne v kmetijstvu, vrtnarstvu.

Problematika uporabnosti ovčje volne je tudi v tem, da je volna v okviru dejavnosti ovčereje stranski proizvod z zelo nizko ekonomsko vrednostjo, poleg tega pa v primeru takojšnje neuporabe pridobi še status organskega odpadka. Neobdelana volna je za rejce in druge nezanimiv, neuporaben proizvod. Problem je večplasten, na reševanje pa lahko vplivajo različni dejavniki in pristopi. Cilj projekta je predvsem iskanje novih, inovativnih, alternativnih načinov in področij uporabe manj kakovostne volne, ki je sicer ni možno uporabiti za tradicionalno poznane namene, npr. za obrt, rokodelstvo, tekstilno industrijo. Manj kvalitetne in odpadne volne ne odkupuje nihče.  V okviru projekta spodbujamo enostavne rešitve odprave organskega odpadka in na drugi strani pridobivanja koristne surovine. Uporabniki lahko pripravo in uporabo vršite sami, ni omejitev s količinami ali kakovostjo volne. Gre za pristope brez velikih investicij v tehnološko opremo ali nepremičnine.

KOMPOSTIRANJE je tradicionalen način za zmanjševanje količine organskih odpadkov in pretvorbo v zemljo (kompost) za ponovno uporabo. Ovčja volna se z lahkoto kompostira. Za kompostiranje uporabljamo volno slabše kakovosti. V zemlji volna razpada in doseže popoln razkroj v obdobju, ki ni daljši od dveh let. Ovčji kompost je še zlasti uporaben v vrtnarstvu, ima sposobnost zadrževanja vode in postopnega sproščanja hranil za prehrano rastlin.

Izobraževanje, ki je za udeležence brezplačno bodo izvedli strokovnjaki iz KGZ Nova Gorica. Poleg teoretičnega dela bo potekal prikaz priprave kompostnega kupa z volno.

Izobraževanje bo potekalo 24. 5. 2018, od 14.30 – 16.30 ure, v Cerknem.

Več informacij v vabilu na izobraževanje.

Obvezne predhodne prijave se sprejemajo na e-mail naslov: info@icra.si ali telefonsko številko: 040 348 912. Število mest je omejeno.

Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014 – 2020.

 

Objavljeno: 26. 04. 2018

Povabilo rejcem drobnice na izobraževanje «Pogoji priprave volne za trg»

V okviru izobraževanja ˝Pogoji priprave volne za trg˝, ki ga organizira LAS sCILjem, bo v okviru praktičnega in teoretičnega dela predstavljeno striženje ovc, sortiranje volne, ustrezni načini pakiranja volne in spregovorili bomo tudi o možnostih trženja volne.

Izobraževanje, ki je za udeležence brezplačno, bo potekalo v petek, 4. maja, s pričetkom ob 16.00 uri, na kmetiji v Gorenjih Novakih na Cerkljanskem, v sodelovanju z lokalnim strižcem in KGZ Nova Gorica.

Več informacij o dogodku lahko dobite v vabilu.

Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014 – 2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014 – 2020.

Objavljeno: 27. 03. 2018

Vabilo na nadaljnji tečaj uporabe pametnega telefona

V okviru projekta Vključevanje ranljivih skupin v urbanih naseljih na območju LAS s CILjem, vas vabimo na brezplačen nadaljevalni tečaj uporabe pametnega telefona, ki se bo pričel izvajati v sredo, 28. 03. 2018, ob 13. uri, v sejni sobi Občine Idrija. Več o vsebini tečaja, si lahko preberete v vabilu.

 

Tečaj zeliščarstva v Lazah

Krajane Laz vabimo na tečaj zeliščarstva, ki poteka v okviru projekta Vključevanje ranljivih skupin v urbanih naseljih na območju LAS s CILjem. Tečaj bo sestavljen iz petih srečanj, na katerih boste udeleženci pridobili znanje o osnovah zeliščarstva ter se naučili izdelati različne izdelke iz zelišč. Tečaji bodo potekali ob sredah, v dvorani podružnične šole v Lazah. Več informacij o tečaju je v vabilu.

 

Delavnice o demenci v Rovtah

Posamezna delavnica bo sestavljena iz edukativnega (informacije o vsebinah, vezanih na demenco) in praktičnega dela (vaje za koncentracijo, pozornost, jačanje spomina, tehnike sproščanja, načrtovanja dnevnih aktivnosti,..).

Kdaj: delavnice bodo potekale vsako drugo sredo v dopoldanskih urah, in sicer od 8.30 do 10. ure. Prva srečanja so že bila izvedena, naslednja  pa bodo potekala: 4. 4. in 18. 4.

Kraj srečanja: v prostorih krajevne skupnosti v stari osnovni šoli v Rovtah.

Delavnice potekajo v okviru projekta Vključevanje ranljivih skupin v urbanih naseljih na območju LAS s CILjem in so za udeležence brezplačne. Vabilo

 

Aktivni program za upokojence v Logatcu

Starejše prebivalce  Logatca vabimo na program aktivne vadbe za upokojence. To je organizirana vadba, prilagojena potrebam in možnostim starejših oseb, in pri kateri bo poseben poudarek namenjen krepitvi in zdravju hrbtenice.

Termin vadbe: od ponedeljkih in petkih od 18. do 19. ure, od petka, 6. 4. naprej.

Kje: Prešernova dvorana v Narodnemu domu v Logatcu.

Izvajalec vadbe: Društvo Živi korak Logatec in vaditeljica Anna Tia Paynich, ki ima bogate izkušnje na področju vadbe, plesa in duhovnega razvoja.

Vadba poteka v okviru projekta Vključevanje ranljivih skupin v urbanih naseljih na območju LAS s CILjem in so za udeležence brezplačne. Vabilo

 

Vabilo na pravljične urice v Šebreljah

Pravljice so stare toliko kot človeški spomin; prehajajo iz ene generacije v drugo, se malček spremenijo, da ujamejo duh časa, potem pa hitijo naprej in nikoli jih ne zmanjka. Pripovedovalka Ana Duša, ki se s pravljicami intenzivno ukvarja že zadnjih deset let, bo pet zaporednih tednov v Šebreljah pripovedovala otrokom, pa tudi njihovim staršem, starim staršem, tetam, stricem, … Pravljice bo vsakokrat jemala iz druge malhe, dvakrat pa bo pripovedovanju sledila še delavnica, kjer otroci pravljic ne bodo samo poslušali, ampak jih bodo tudi sami izumljali in pripovedovali.

Naslednje srečanje bo potekalo v torek, 10. 4. 2018, od 17. do 18. ure v Podružnični šoli v Šebreljah. Več o vsebini in terminih srečanj pa v vabilu.

Ure pravljic se izvajajo v okviru projekta Vključevanje ranljivih skupin v urbanih naseljih na območju LAS s CILjem in so za udeležence brezplačne.

 

Objavljeno: 1​5. 02. 2018

Vabilo na usposabljanje za strižca in sortirca volne

 LAS s CILjem v sodelovanju z LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Notranjska in LAS Dolenjska in Bela Krajina izvaja operacijo sodelovanja LAS z naslovom Novi izzivi slovenske drobnice, ki je uspešno kandidirala na 2. javnem razpisu podukrepa 19.3., priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, ki ga je razpisalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

 LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, bo v okviru operacije, na območju Zgornje Savinjske doline v sodelovanju z Ovčjerejskim društvom Raduha, Društvom rejcev ovc jezersko-solčavske pasme, Društvom Bicka in KGZS-Zavodom Celje izvedel usposabljanje za strižca in sortirca volne, ki bo potekalo od 8. do 10. marca 2018. Vabilo na ogled praktičnega usposabljanja je v prilogi.  

Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014 – 2020.

 

Objavljeno: 0​5. 01. 2018

3. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine

V petek, 29.12.2017 je bil objavljen 3. javni razpis za podukrep Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine.

Višina razpisanih sredstev znaša do 1.500.000 eurov.

Stopnja pomoči znaša 85 odstotkov upravičenih stroškov.

Predmet podpore je sofinanciranje stroškov LAS, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje). Upravičenci do podpore so LAS ter člani LAS. Kadar so upravičenci tudi člani LAS, mora biti upravičenec tudi LAS.

 

Objavljeno: 27. 12. 2017

Spremembe in dopolnitve uredbe CLLD

v petek, 15. decembra 2017, je bila v Uradnem listu RS št. 72/2017 (stran 10876) objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Ta uredba določa izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (v nadaljnjem besedilu: CLLD) v programskem obdobju 2014–2020. Določa vrste podukrepov CLLD, ki so predmet sofinanciranja iz naslova Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Ta uredba določa tudi pogoje in postopke za izbor in potrditev lokalnih akcijskih skupin, vsebino in sestavo ter obvezna poglavja strategij lokalnega razvoja, merila za izbor strategij lokalnega razvoja ter način izbora le-teh, naloge lokalnih akcijskih skupin, upravičence, upravičene aktivnosti, pogoje upravičenosti, upravičene in neupravičene stroške, pogoje za izvajanje posameznih podukrepov, nadzor nad izvajanjem podukrepov, sankcije za neizpolnjevanje obveznosti, finančne določbe ter posebna pravila glede podpore posameznega sklada vključenega v izvajanje CLLD.

Uredba je začela veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Objavljeno: 22. 11. 2017

Strokovna ekskurzija po območju LAS s CILjem

Vodilni partner LAS s CILjem (ICRA d.o.o. Idrija) vabi vse člane LAS s CILjem na strokovno ekskurzijo po območju LAS s CILjem. Namen ekskurzije je predstavitev dobrih praks in potencialov območja. Ekskurzija bo potekala 30. 11. 2017 in je za udeležence brezplačna. Program je v prilogi .

Prijave se zbirajo do zapolnitve prostih mest, najkasneje do 24. 11. 2017, do 10. ure, na elektronski naslov info@las-sciljem.si

Za dodatne informacije o poteku ekskurzije, nas lahko pokličete na telefonsko številko 05 37 43 913.

 

Objavljeno: 20. 11. 2017

Delavnica o izvajanju operacij in pripravi zahtevkov iz ESRR sklada

Vodilni partner LAS s CILjem vabi vse partnerje v operacijah (projektih), ki se izvajajo v okviru SLR LAS s CILjem iz ESRR sklada, na  delavnico o pravilnem izvajanju operacij in pripravi zahtevkovDelavnica bo potekala v ponedeljek, 27. 11. 2017, ob 14. uri, v prostorih ICRUM (računalniška učilnica ICRE), na Mestnem trgu 2.

 

Za dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko številko 05 37 43 913.

 

 

Objavljeno: 10. 11. 2017

Animacijske delavnice LAS s CILjem

Vodilni partner LAS s CILjm (ICRA d.o.o. Idrija) v okviru animacije lokalnega prebivalstva  na območju LAS s CILjem (Cerkno, Idrija, Logatec) izvaja animacijske delavnice, na katerih zainteresirani javnosti predstavlja delovanje LAS, možnostih sodelovanja v LAS oz. koriščenja nepovratnih sredstev, ki so na razpolago za izvajanje projektov.

Animacijske delavnice so že potekale v občini Cerkno:

 • Cerkno, 24.10.2017 ob 18h, v Večnamenskem centru Cerkno.
 • Šebrelje, 27.10.2017 ob 18h, v gasilskem domu.
 • Novaki, 30.10.2017 ob 17h, v prostorih podružnične šole.   

in v občini Idrija:

 • Idrija, 2.11.2017 ob 17h, v sejni sobi Občine Idrija.
 • Spodnja Idrija, 7.11.2017 ob 17h, v prostorih KS Spodnja Idrija.
 • Godovič, 9.11.2017 ob 17h, v Oš. Godovič.


Do konca meseca novembra bodo izvedene še naslednje animacijske delavnice:

 • Črni Vrh nad Idrijo, 13.11.2017 ob 17h, v prostorih KS Črni Vrh

 v občini Logatec:

 • Logatec (Naklo, Tabor), 16.11.2017 ob 17h, v sejni sobi Občine Logatec.
 • Rovte, 21.11. 2017 ob 17h, v prostorih stare šolo (Glasbena šola) Rovte.
 • Hotedršica , 22.11.2017 ob 17h, v prostorih stare šole Hotedršica.
 • Laze, 28.11.2017 ob 17h, v podružnični šoli Laze.

Za dodatne informacije o izvedbi delavnic, smo vam na voljo na tel.: 05 37 43 914

 

Objavljno: 08. 11. 2017

Svetovanje potencialnim prijaviteljem na javni poziv LAS s CILjem v letu 2018

Za potencialne prijavitelje operacij na javni poziv LAS s CILjem v letu 2018, bomo izvedli svetovanja v Idriji in v Cerknem:

 • 21. 11. 2017, med 14.00 in 16.00, v prostorih ICRA d.o.o. Idrija.
 • 22. 11. 2017, med 10.00 in 16.00 uro, v sejni sobi Občine Cerkno.
 • 24. 11. 2017, med 14.00 in 17.00, v prostorih ICRA d.o.o. Idrija.

Svetovanje bo individualno, prilagojeno vašim projektnim predlogom, zato za prosti termin pokličite na tel.: 05 37 43 914. 
 

Predvideno je, da se na svetovanje pripravite tako, da razmislite o svoji projektni ideji, morebitnih partnerjih ter razpoložljivih finančnih sredstvih. Če bi pri tem potrebovali pomoč, nas lahko pokličete, da vam pomagamo z usmeritvami.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na tel.: 05 37 43 914. Za svetovanje se lahko dogovorimo individualno, tudi izven objavljenih terminov.

 

 

Objavljno: 02. 11. 2017

LAS s CILjem vas vabi na predstavitev LAS v okviru lokalnih prireditev v projektu »Dobimo se na tržnici«:

 • ​Cerkno, 04. 11. 2017 od 8.00 do 12.00 ure pred blagovnico v Cerknem 

 

Objavljno: 04.10.2017

LAS s CILjem vas vabi na predstavitev LAS v okviru lokalnih prireditev v projektu »Dobimo se na tržnici«:

 • Logatec, 7.10.2017 od 8.00 do 12.00 ure na parkirišču za Krpanom
 • Idrija, 14. 10. 2017 od 8.00 do 12.00 ure na Mestnem trgu 

**

 

Odobrene operacije v okviru 1. javnega poziva, ki ga je LAS s CILjem objavil v decembru 2016

Objavljeno: 23.06.2017

ESRR sklad

Ukrep: Aktivacija potencialov ranljivih skupin

 • Startap! Idrija-Cerkno
 • Aktivirajmo se!

Ukrep: Vzpostavljanje pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest

 • Povezovanje urbanih naselij občine Logatec

 

EKSRP sklad

Ukrep: Razvoj novih turističnih produktov

 • Franja nas povezuje
 • G(R)OZD za prihodnost

 

Ukrep: Ohranjanje in oživljanje dediščine območja

 • Za sadovnjake
 • Gartlc
 • Po poteh dediščine živega srebra

 

Ukrep: Ohranjanje, varovanje in primerna raba naravnih virov

 • Hleviše

Ukrep: Vzpostavljanje pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest

 • RevitaLog

 

Animacijski piknik

Objavljeno: 5.6.2017

V petek, 2. junija so člani LAS s CILjem izkoristili lepo vreme za animacijski piknik v naravnem okolju Krajinskega parka Zgornja Idrijca. Ob prijetnem kramljanju so člani LAS delili izkušnje ter tkali poznanstva za nove projekte.

 

Sprememba Strategije lokalnega razvoja

Objavljeno: 26.5.2017

LAS s CILjem pripravlja spremembo strategije lokalnega razvoja, zato poziva zainteresirane, da podajo svoje pripombe. Pripombe zbira vodilni partner LAS po e- pošti: info@las-sciljem.si  ali na naslovu LAS s CILjem - ICRA d.o.o. Idrija, Mestni trg 1, Idrija.

Pripravite jih na obrazcu, ki ga dobite tukaj in posredujte najpozneje do 10. 6. 2017.

Podane predloge bosta obravnavala upravni odbor in skupščina LAS

 

Delavnica za prijavitelje

Objavljeno: 5.2.2017

Prijavitelje, ki nameravajo oddati vlogo na javni poziv LAS s CILjem http://las-sciljem.si/javni-pozivi-in-razpisi/ vabimo na delavnico o izpolnjevanju obrazca za prijavo na javni poziv.

Namenjena je prijaviteljem, ki so manj vešči priprave projektov in izpolnjevanja prijavnih obrazcev za projekte.

Delavnica bo v četrtek, 9.2.2017 ob 17.00 uri v učilnici, ICRA d.o.o. Idrija, Mestni trg 2, Idrija.

Obvezne so prijave, ki jih sprejemamo na tel.: 05 37 43 914.

 

Pojasnilo za prijavitelje na javni poziv LAS s CILjem in popravek obrazca

Objavljeno: 2.2.2017

Pojasnilo: V skladu z javnim pozivom morajo vsi partnerji v operaciji priložiti ORIGINALNA dokazila davčnega urada. V zvezi s tem pojasnjujemo, da v kolikor isti upravičenec nastopa v več operacijah, zadostuje, da originalno dokazilo priloži enkrat, ostalo pa priloži kopijo na kateri navede v kateri vlogi se nahaja original.

Enako pojasnilo velja za prilaganje drugih originalnih dokazil.

Na spletni strani pod zavihkom Javni pozivi in razpisi smo objavili popravek prijavnega obrazca za ESRR sklad. Prijavitelji naj uporabljajo to ažurirano verzijo obrazca.

Za prijavitelje operacij na javni poziv LAS s CILjem objavljamo vzorec stroškovnika za EKSRP in za ESRR sklad.

Objavljeno: 2.2.2017

Na naslednjih povezavah objavljamo primere — vzorce stroškovnika, ki bodo v pomoč potencilanim prijaviteljem na javni poziv LAS.

Stroškovnik EKSRP                    Stroškovnik ESRR

 

LAS s CILjem je 10. in 11. januarja izvedel  tri animacijske delavnice z namenom predstavitve objavljenih javnih pozivov.

Objavljeno: 12.1.2017

Predstavitev iz delavnic je na voljo tukaj.

Navodila za ocenjevalno komisijo si lahko preberete na spodnjih povezavah:

- navodila splošna

- navodila Ukrep: Vzpostavljanje pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest

- navodila Ukrep: Razvoj novih turističnih produktov in storitev

- navodila Ukrep: Aktivacija potencialov ranljivih skupin

- navodila Ukrep: Ohranjanje in oživljanje dediščine območja

- navodila Ukrep: Izboljšanje kakovosti življenja na podeželju

- navodila Ukrep: Ohranjanje, varovanje ali primerna raba naravnih virov,

Sklad: EKSRP

- navodila Ukrep: Ohranjanje, varovanje ali primerna raba naravnih virov,

Sklad: ESRR

**

Vabilo na animacijske delavnice s predstavitvijo razpisov

LAS s CILjem je v četrtek, 29.12.2016, objavil dva javna poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja na območjih občin Logatec, Idrija in Cerkno. Javna poziva se nanašata na EKSRP in ESRR sklad in sta vključno z razpisno dokumentacijo dosegljiva na spletni strani LAS: http://las-sciljem.si/javni-pozivi-in-razpisi/

Vse zainteresirane predlagatelje projektnih idej iz območja občin Logatec, Idrija in Cerkno vabimo na animacijske delavnice z namenom predstavitve obeh javnih pozivov.

Več najdete v prilogi.

4.1.2017

 

Potrjena Strategija lokalnega razvoja

V začetku novembra smo prejeli odločbo s katero je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo potrdilo Lokalno razvojno strategijo ter hkrati potrdilo LAS s CILjem. Odločbo je prejel vodilni partner: Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija.

Za celotno programsko obdobje je LASupravičen do koriščenja sredstev v višini 1.678.780 eur in sicer iz Evropskega sklada ta regionalni razvoj in iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Potrjeno Strategijo lokalnega razvoja najedete v priponki.

 

Dopolnitve SLR danes poslane članom LAS s CILjem

Danes, 15. 7. 2016, bodo člani LAS s CILjem s strani vodilnega partnerja LAS po elektronski pošti prejeli dopolnitve SLR, ki jih je vodilni partner pripravil na podlagi dopolnitev / obrazložitev, zahtevanih s strani Koordinacijskega odbora CLLD. Člani LAS bodo imeli v skladu s sklepom skupščine za podajanje svojih pripomb na pripravljene dopolnitve 48 ur časa.    

 

LAS s CILjem prejel dopolnitve SLR

LAS s CILjem, ki je na Koordinacijski odbor CLLD, dne 28. 1. 2016 poslal Strategijo lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino LAS s CILjem, je danes, 21. 6. 2016 prejel  dopolnitve SLR. Člani LAS s CILjem bodo lahko na podlagi sklepa Skupščine z dne 27. 1. 2016, podajali pripombe na dopolnitve, ki jih bodo prejeli s strani vodilnega partnerja LAS po elektronski pošti.

 

  

Vabilo na informativno delavnico o javnem razpisu mikrokreditov za socialna podjetja

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Slovenski podjetniški sklad organizirata Informativne delavnice o javnem razpisu mikrokreditov za socialna podjetja. Delavnice so namenjene informiranju zainteresiranih prijaviteljev na javni razpis Slovenskega podjetniškega sklada o mikrokreditih za socialna podjetja in ostalih ukrepih in razpisih, namenjenih spodbujanju in krepitvi podjetniških aktivnosti socialnih podjetij v Republiki Sloveniji. 

Delavnice bodo po naslednjem razporedu:

- Ljubljana:  ponedeljek 21.3.2016 od 12.00 h, v veliki sejni dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (pritličje, vhod Masarykova),
- Novo mesto: 22. marec 2016, ob 14. uri v prostorih Inkubatorja Podbreznik
- Maribor: 23. marec 2016, ob 10. uri v prostorih Vetrinjskega dvora
- Kranj: 24. marec 2016, ob 15. uri na sedežu Mestne občine Kranj
- Nova Gorica: 25. marec 2016 ob 10. uri v Veliki dvorani na Mestni Občini Nova Gorica

Program delavnice:

1. Predstavitev ukrepov spodbujanja razvoja socialnega podjetništva; Tadej Slapnik, državni sekretar pristojen za socialno podjetništvo v Kabinetu predsednika Vlade RS.
2. Predstavitev namena javnega razpisa in relevantnih vsebinskih področij za izvajanje aktivnosti, ki se lahko financirajo iz mikrokreditov za socialna podjetja; Nena Dokuzov, vodja sektorja za socialno podjetništvo, zadružništvo in ekonomsko demokracijo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS.
3. Predstavitev javnega razpisa (pogojev, meril) za mikrokredite za socialna podjetja Slovenskega podjetniškega sklada; Maja Tomanič Vidovič, direktorica Slovenskega podjetniškega sklada.
4. Vprašanja in odgovori.

Udeležba na delavnici je brezplačna, udeleženci pa se morajo obvezno prijaviti na elektronski naslov: mateja.grobelnik@podjetniskisklad.si, info@podjetniskisklad.si, maja.ploj@podjetniskisklad.si, najkasneje en dan pred delavnico. 

Vljudno vabljeni !


 

 

Skupščina LAS s CILjem potrdila Strategijo lokalnega razvoja

27. 01. 2016 so prisotni člani LAS s CILjem na tretji seji skupščine, ki je potekala v Idriji, potrdili Strategijo lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS s CILjem (SLR). SLR, ki je nastala v sodelovanju z lokalnimi deležniki, je bila Koordinacijskemu odboru CLLD z vsemi potrebnimi prilogami posredovana 28. 01. 2016.

Vsem sodelujočim pri pripravi Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS s CILjem, se lepo zahvaljujemo! Do potrditve SLR, bo vodilni partner LAS nadaljeval aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo prvega javnega razpisa, ki je predviden v drugi polovici leta 2016.

     

 

Vabilo na tretjo sejo skupščine LAS s CILjem

Člane lokalne akcijske skupine LAS s CILjem, vabimo na tretjo sejo skupščine, ki bo potekala 27. 01. 2016 ob 16. uri v sejni sobi Občine Idrija. Vabilo z dnevnim redom je dostopno na naslednji povezavi Vabilo

 

Izdelava  Strategije lokalnega razvoja

LAS s CILjem je trenutno v fazi izdelave Strategije lokalnega razvoja na podlagi katere bo območje črpalo sredstva za izvajanje operacij (projektov) v programskem obdobju 2014 - 2020 iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). ICRA d.o.o. Idrija, ki je vodilni partner LAS s CILjem, je v izdelavo Strategije lokalnega razvoja (SLR) vključila lokalno prebivalstvo in strokovne inštitucije, ki delujejo na območju občin Cerkno, Idrija in Logatec. Poleg analize prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti (SWOT), oblikovanja razvojnih potreb in možnosti območja, je javnost sodelovala tudi pri določitvi glavnih ciljev, tematskih področij ukrepanja, vrsti ukrepov in finančni razporeditvi sredstev med tematskimi področji ukrepanja. SLR bo predvidoma izdelana in potrjena s strani Skupščine LAS do 31. 01. 2016, ko poteče drugi rok za oddajo SLR Koordinacijskemu odboru CLLD.   

Širša javnost je bila o vzpostavitvi in delovanja LAS ter aktivnostih v zvezi z pripravo SLR pred vzpostavitvijo spletne strain LAS, informirana na spletnih straneh Občin Cerkno, Idrija, Logatec, spletni strain ICRA d.o.o. Idrija, občinskih glasilih in FB profilu ICRE. Na naslednjih povezavah je le nekaj fotografij, obvestil, povabil na dogodke in aktivnosti, ki so bile izvedene v času pred ustanovitvijo LAS in do oddaje SLR v potrditev:

Fotografije iz animacijskih delavnic priprave SLR LAS s CILjem

 

http://www.icra.si/index.php?id=437

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1641128586142825&set=a.1377351862520500.1073741828.100007370970821&type=3&theater

http://www.logatec.si/index.php/tech-mainmenu-30/leader/3869-lokalna-akcijska-skupina-priloznost-za-razvoj-podezelja

http://idrija.si/novice-obvestila-arhiv/3313-lokalna-akcijska-skupina-las-vabi-k-sodelovanju.html

http://www.logatec.si/index.php/tech-mainmenu-30/leader/3997-vabilo-na-ustanovno-skupscino-lokalne-akcijske-skupine-las-za-izvajanje-pristopa-leader-na-obmocju-obcin-logatec-in-idrija

http://www.logatec.si/index.php/tech-mainmenu-30/leader/4021-ustanovljena-lokalna-akcijska-skupina-za-obmocje-obcin-idrija-in-logatec

http://www.idrija.si/component/eventlist/details/343-ustanovna-skupscina-las.html

http://idrija.si/novice-obvestila-arhiv/3313-lokalna-akcijska-skupina-las-vabi-k-sodelovanju.html

http://www.idrija.si/novice-obvestila-arhiv/3428-v-idriji-ustanovna-skupscina-las-obcin-idrija-in-logatec.html

http://icra.si/index.php?id=125

http://icra.si/index.php?id=126

http://cerkno.si/o-obcini/novice/novica/vsebina/pridruzite-se-novi-lokalno-akcijski-skupini-obcin-cerkno-idrija-in-logatec/

http://www.idrija.si/novice-obvestila-arhiv/3854-vabilo-za-sodelovanje-pri-pripravi-strategije-lokalnega-razvoja-za-obmocje-obcin-cerkno-logatec-in-idrija.html

http://www.idrija.si/novice-obvestila-arhiv/3862-v-pripravah-na-strategijo-las-idrija-cerkno-in-logatec.html

http://www.icra.si/index.php?id=437

http://www.logatec.si/index.php/tech-mainmenu-30/leader/4518-vabilo-za-sodelovanje-pri-pripravi-strategije-lokalnega-razvoja-za-obmocje-obcin-cerkno-logatec-in-idrija

http://www.logatec.si/index.php/tech-mainmenu-30/leader/4517-javni-poziv-za-vstop-oziroma-clanstvo-v-lokalni-akcijski-skupini-las-s-ciljem