Naložbo sofinancirata republika
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
skada za regionani razvoj.

 

LAS s CILjem je v decembru 2016 objavil 1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja v okviru ESRR in EKSRP sklada na območjih občin Cerkno, Idrija in Logatec. Na pozivu, ki je bil zaključen 15. 02. 2017, so bile uspešne naslednje operacije:

ESRR sklad:

  • Startap! Idrija - Cerkno
  • Aktivirajmo se!
  • Povezovanje urbanih naselij občine Logatec

EKSRP sklad:

  • Franja nas povezuje
  • G(r)ozd za prihodnost