Naložbo sofinancirata republika
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
skada za regionani razvoj.

Projekti Sodelovanja LAS

V letu 2017 je LAS s CILjem  začel izvajati projekt Sodelovanja LAS Zgodbe rok in krajev, sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v višini 7.000,00 EUR, ki se nadaljuje v letu 2018. Decembra 2017, je LAS s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja  prejel tri pozitivne odločbe za projekte Sodelovanja v višini 146.060,69 EUR. Projekt Med-o-vita se je začel izvajati v decembru 2017, projekta Novi izzivi slovenke drobnice in Odprta vrata kmetij pa v januarju 2018.

 

Novi izzivi slovenske drobnice

Odprta vrata kmetij

Med-o-vita
 

Za vsebino spletne strani je odgovorna LAS s CILjem. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

 

Zgodbe rok in krajev

www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.