Naložbo sofinancirata republika
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
skada za regionani razvoj.

September 2017

LAS s CILjem v letu 2017 izvaja naslednje operacije:

Naziv operacije

Višina finančne podpore –

nepovratnih sredstev iz ESRR sklada

Cilji Rezultati
Zgodbe rok in krajev 7.000,00 EUR (za LAS s CILjem) Z operacijo želimo povečati gospodarsko moč rokodelcev, krepiti družbene moči rokodelcev, krepitev lastnih kapacitet rokodelcev in okrepiti sodelovanje z družbeno odgovornim gospodarstvom in mediji. Predvideva se izvedba aktivnosti, ki bodo pripomogle k ustvarjanju delovnih mest  in ki bodo krepile večjo vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.
Formica Cerkno – Idrija - Logatec 27.796,06 EUR Z operacijo želimo doseči vzpostavitev podpornega okolja, ki bo spodbujalo povezovanje in sodelovanje, spodbujanje podjetniških aktivnosti, vzpostavitev primernega prostora za coworking. Predvideva se izvedba aktivnosti, ki bodo pripomogle k ustvarjanju delovnih mest.
Dobimo se na tržnici 20.940,79 EUR V operaciji nameravamo vzpostaviti vzpostaviti ustrezno infrastrukturo in opremo za delovanje lokalnih tržnic ter razvijati dejavnost lokalne trgovine z lokalnimi pridelki in izdelki. Predvideva se izvedba aktivnosti, ki bodo pripomogle k ustvarjanju delovnih mest.
Vključimo se  32.725,80 EUR Cilj operacije je vključevanje ranljivih skupin. Preko animiranih delavnic se najprej predvidi ustrezne oblike in vsebine izobraževanja ali druženja za posamezno ranljivo skupino, nato pa se z izvedbo programa pripomore k neposredni vključitvi ranljivih skupin. Predvideva se, da bo v operacijo vključenih vsaj 50 posameznikov iz ranljivih skupin in izveden en nov pristop za izboljšanje kakovosti življenja na podeželju.