Naložbo sofinancirata republika
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
skada za regionani razvoj.

 

December 2017

LAS s CILjem je v začetku decembra 2017 prejel tri pozitivne odločbe o pravici do sredstev za operacije iz podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS. Aktivnosti v okviru operacije Med-o-vita so se začele izvajati v začetku decembra, ostali dve operaciji (Odprta vrata kmetij in Novi izzivi slovenske drobnice), pa bosta z aktivnostmi pričeli v mesecu januarju 2018.

Operacija (Podukrep 19.3)

Višina finančne podpore iz EKSRP sklada

Partnerji operacije

Trajanje operacije

             Med-o-vita                             72.556,02 EUR LAS s CILjem
LAS Mežiške doline
LAS Loškega pogorja
LAG Istočna Istra
1. 12. 2017 - 31. 10. 2019
         Odprta vrata kmetij                           39.696,23 EUR LAS s CILjem
LAS Srce Slovenije
LAS Gorenjska košarica
LAS Loškega pogorja
1. 1. 2018 - 31. 3. 2020
Novi izzivi slovenske drobnice                           33.808,44 EUR LAS s CILjem
LAS Notranjska
LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline
LAS Dolenjske in Bele Krajine
1. 1. 2018 - 30. 11. 2019

 

 

September 2017

LAS s CILjem v letu 2017 izvaja naslednje operacije

Naziv operacije

Višina finančne podpore –

nepovratnih sredstev iz ESRR sklada

Cilji

Rezultati

Zgodbe rok in krajev

7.000,00 EUR (za LAS s CILjem)

Z operacijo želimo povečati gospodarsko moč rokodelcev, krepiti družbene moči rokodelcev, krepitev lastnih kapacitet rokodelcev in okrepiti sodelovanje z družbeno odgovornim gospodarstvom in mediji.

Predvideva se izvedba aktivnosti, ki bodo pripomogle k ustvarjanju delovnih mest  in ki bodo krepile večjo vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Formica Cerkno – Idrija - Logatec

27.796,06 EUR

Z operacijo želimo doseči vzpostavitev podpornega okolja, ki bo spodbujalo povezovanje in sodelovanje, spodbujanje podjetniških aktivnosti, vzpostavitev primernega prostora za coworking.

Predvideva se izvedba aktivnosti, ki bodo pripomogle k ustvarjanju delovnih mest.

Dobimo se na tržnici

20.940,79 EUR

V operaciji nameravamo vzpostaviti vzpostaviti ustrezno infrastrukturo in opremo za delovanje lokalnih tržnic ter razvijati dejavnost lokalne trgovine z lokalnimi pridelki in izdelki.

Predvideva se izvedba aktivnosti, ki bodo pripomogle k ustvarjanju delovnih mest.

Vključimo se 

32.725,80 EUR

Cilj operacije je vključevanje ranljivih skupin. Preko animiranih delavnic se najprej predvidi ustrezne oblike in vsebine izobraževanja ali druženja za posamezno ranljivo skupino, nato pa se z izvedbo programa pripomore k neposredni vključitvi ranljivih skupin.

Predvideva se, da bo v operacijo vključenih vsaj 50 posameznikov iz ranljivih skupin in izveden en nov pristop za izboljšanje kakovosti življenja na podeželju.