O LAS

LAS s CILjem je tripartitno partnerstvo, sestavljeno iz predstavnikov javnih institucij, gospodarstva ter civilne družbe, ki izhaja iz lokalnega okolja ter vodi lokalni razvoj. LAS tako povezuje lokalno prebivalstvo in občine, ki najbolje poznajo potrebe in potenciale svojega območja.


Namen LAS je spodbujati trajnostni razvoj območja občin Logatec, Idrija in Cerkno ob združevanju človeških, prostorskih in finančnih virov. Skupni namen naj bi se uresničeval skozi izvajanje operacij (projektov), ki bodo imeli učinek na čim več ciljnih skupin in na celotno območje delovanja LAS.