Projekti LAS

Projekti LAS

Operacije, ki jih izvaja LAS s CILjem, so bile pripravljene na podlagi potreb obod, ki so se izkazale ob pripravi SLR LAS s CILjem (vključevaje ranljivih skupin, trženje lokalnih produktov, vzpostavitev coworkingov,..). V vseh operacijah sodelujejo Občine vključene v LAS (Cerkno, Idrija, Logatec) in LAS s CILjem.

Dobimo se na tržnici — skupno trženje lokalnih produktov Cerkno - Idrija - Logatec

Formica Cerkno - Idrija - Logatec

Vključevanje ranljivih skupin v urbanih krajih na območju LAS s CILjem

Formica 2 Cerkno - Idrija - Logatec

Dobimo se na tržnici 2

Formica 3 Cerkno - Idrija - Logatec

Dediščina vojnega obdobja 20. stoletja

Formica 4 Cerkno - Idrija - Logatec

Formica 5

Krepitev skupnosti

Naokoli

Dobimo se na tržnici 3

Dobimo se na tržnici 4    Zloženko lokalnih ponudnikov najdete tukaj.

Skupaj za več znanjahttps://www.eu-skladi.si/

Naložbo sofinancirata Republike Slovenije v Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP (https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_sl ) v spletno stran PRP ( https://www.program-podezelja.si/sl/ ).

Za vsebino spletne strani je odgovorna LAS s CILjem. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.