Projekti Sodelovanja LAS

Projekti Sodelovanja LASa

V letu 2017 je LAS s CILjem  začel izvajati projekt Sodelovanja LAS Zgodbe rok in krajev, sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v višini 7.000,00 EUR, ki se je zaključil v letu 2018. Decembra 2017, je LAS s CILjem s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja  prejel tri pozitivne odločbe za projekte sodelovanja v višini 146.060,69 EUR. Projekt Med-o-vita se je začel izvajati v decembru 2017, projekta Novi izzivi slovenke drobnice in Odprta vrata kmetij pa v januarju 2018. Avgusta 2018, je LAS s CILjem prejel pozitivno odločbo za projekt sodelovanja Digitalne rešitve za izzive podeželja. Na četrti javni razpis za podukrep 19.3, je LAS s CILjem v sodelovanju z ostalimi partnerji prijavil dva projekta E- nostavno na kolo in Domače in umetnostne obrti - dediščina in sodobnost, za katera sta bili v začetku leta 2019 izdani pozitivni odločbi. Operacija sodelovanja Pot miru - dediščina 1. svetovne vojne, ki  je sofinancirana iz ESRR sklada, pa se je začela izvajati v  spomladanskih mesecih leta 2019. V letu 2020 sta se beri projektov sodelovanja pridružila še potrjena projekta Roko - delci in Centri interpretacije zavarovanih območij.

Novi izzivi slovenske drobnice

Odprta vrata kmetij

Med-o-vita

Digitalne rešitve za izzive podeželja

E - nostavno na kolo

Domače in umetnostne obrti — dediščina in sodobnost

  • Brošuro o projektu najdete tukaj.

Centri interpretacije zavarovanih območij

  • Več o projektu najdete tukaj.

Roko-delci

PRO-EKO

Prehod na sonaravno oskrbo s hrano

Manj je večPovezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP (https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_sl ) in na spletno stran PRP ( https://www.program-podezelja.si/sl/ ).


Za vsebino spletne strani je odgovorna LAS s CILjem. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.


Zgodbe rok in krajev

Pot miru - Dediščina 1. svetovne vojne

www.eu-skladi.si


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.