Navodila ARSKTRP - Upravičencem iz prizadetih območij glede izpolnjevanja obveznosti iz odločb o pravici do sredstev

sreda, 23. avgust 2023

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: Agencija), kot odziv na poročanja o obsežni materialni škodi, tako na objektih, materialu kot opremi, ki so jo povzročila divjanja vode in poplave širom Slovenije, podaja navodila upravičencem iz prizadetih območij glede izpolnjevanja obveznosti iz odločb o pravici do sredstev izdanih , tudi za ukrep LEADER Programa razvoja podeželja in Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

Navodila in primeri so na spodnji povezavi:

 https://www.gov.si/novice/2023-08-11-upravicencem-iz-prizadetih-obmocij-glede-izpolnjevanja-obveznosti-iz-odlocb-o-pravici-do-sredstev/