Izvedeni delavnici na temo ukrepov za zvišanje humusa in vezavo CO² v tla

torek, 12. september 2023

V preteklih dneh sta bili v sklopu projekta sodelovanja LAS Manj je več, na partnerskih kmetijah Janka Kosmača v Zadlogu in Roka Likarja na Vojskem, izvedeni dve predstavitveni delavnici na temo ukrepov za zvišanje humusa in vezavo CO² v tla. Na obeh kmetijah so udeleženci spoznali 15 posejanih rastlin za zeleno gnojenje, ki so hkrati tudi medonosne rastline in večina njih tudi primernih za krmo. Predstavljeni so bili tudi nekateri stroji za minimalno obdelavo tal brez oranja, ki ohranja in zvišuje organsko snov in CO² v tleh. Poleg predstavnikov KGZS - Zavoda GO, so na delavnicah sodelovali tudi ostali partnerji projekta iz območja LAS s CILjem. Glede na pozitiven odziv udeležencev, so tovrstna izobraževanja potrebna za vzpostavljanje pozitivnih praks tudi v prihodnje.