Srečanje partnerjev projekta PRO-EKO v Šmarjah pri Jelšah

četrtek, 16. november 2023

V torek 14.11.2023 smo se v Šmarjah pri Jelšah srečali partnerji projeta PRO – EKO.  V projektu sodelujejo LAG Dragačevo – Jelica – Zapadna Morava iz Srbije, LAS Obsotelje in Kozjansko (vodenje in koordinacija Razvojna agencija Sotla) in LAS s CILjem (Razvojna agencija ICRA doo Idrija). Naredili smo pregled izvedenih aktivnosti in se dogovorili za nadaljnje aktivnosti v letu 2024. Partnerji iz Srbije prihajajo na območje LAS s Ciljem v aprilu 2024.  Veseli nas, da bomo lahko tudi mi predstavili naše partnerje v projektu – ekološke kmetije in njihove dobre prakse dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. 

 

Projekt je del podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine 2014-2020 (6.JR).

V projektu želimo spodbuditi obstoječe ekološke pridelovalce, da dodajo vrednost svojim proizvodom na način, da povečajo proizvodnjo ekološke hrane, izdelajo in na trgu ponudijo nove izdelke ter ustrezno predstavijo ekološko kmetovanje in ekološke produkte, kar bo pripomoglo tudi k prepoznavnosti ekološke hrane. Vzpostaviti želimo celotno podporno okolje kjer bodo preko pilotnih primerov predstavljeni modeli kako povečati zanimanje za ekološko hrano ter kako povečati pridelavo in dodati vrednost tej hrani. Pilotno pristopamo k različnim modelom – prvi model obravnava ekološke gorske kmetije, ki nameravajo razvijati ekološko proizvodnjo ter z novimi produkti prispevati k večji finančni stabilnosti kmetije. Drugi model obravnava primer obstoječega ponudnika, ki že proizvaja ekološke proizvode in jim bo povečal vrednost predvsem z drugačnim načinom predstavitve ter novo embalažo. Tretji model pa inovativno vpleta sodobne tehnologije (MR aplikacija zeliščnega vrta v kombinaciji s Hololens očali) ob nakup sodobne opreme za pridelavo/predelavo ekoloških zeliščnih produktov.

 

V projektu na območju posameznih LAS sodelujejo še:

LAS s CILjem, vodilni partner:

– Idrijsko – Cerkljanska razvojna agencija d.o.o.:

– Kmetija Košenija, Franc Kejžar,

– Štefka Kejžar, nosilka dopolnilne dejavnosti,

– Kmetija Rok Likar.

LAS Obsotelje in Kozjansko, vodilni partner:

– Razvojna agencija Sotla,

– Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec,

– Društvo žena Donačka gora.

LAG Dragačevo – Jelica – Zapadna Morava.

 

Operacija PRO -EKO se  financira iz Programa Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Organ upravljanja pristojen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovoren LAS s CILjem.