Objava Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027

sreda, 03. januar 2024

Uredba natančno opredeljuje izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, do leta 2027 (pristop LEADER/CLLD), v okviru strateškega načrta za skupno kmetijsko politiko 2023-2027 v Republiki Sloveniji ter programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027. Ta uredba ureja podpore v okviru skupnega pristopa LEADER/CLLD, ki se v obdobju 2023-2027 financira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Podrobneje uredba določa podporo za izvajanje projektov, vključno s projekti sodelovanja med LAS, v okviru SLR, ki so bile pripravljene v letu 2023. SLR bodo odobrene in se bodo lahko pričele izvajati v začetku leta 2024. Upravičenci do podpore so lahko LAS, fizična ali pravna oseba, razen za sklad ESRR fizične osebe, razen samostojnih podjetnikov, niso upravičene. Uredba določa pogoje za dodelitev podpor za izvajanje projektov, izbranih v okviru SLR. Projekti bodo lahko izvedeni v naseljih z manj kot 10.000 prebivalcev, ne glede na to, pa se v teh naseljih lahko izvajajo promocije, izobraževanja, delavnice in druge manjše aktivnosti. Uredba prinaša kar nekaj poenostavitev, poenotenja pravil med skladoma EKSRP in ESRR, možnosti uveljavljanja predplačil in uveljavljanja DDV, kot jih dopušča zakonodaja, uveljavljanje stroškov v obliki poenostavljenih oblik stroškov, vključno s stroški dela tudi za prostovoljsko delo.

Novičko o objavi si lahko preberete na tej povezavi.