Udeležba na srečanju predsednikov in vodilnih partnerjev Lokalnih akcijskih skupin v programskem obdobju 2023-2027

sreda, 17. januar 2024

Predstavniki vodilnega partnerja LAS s CILjem, smo se v torek, 16. 1. 2024, udeležili srečanja predsednikov in vodilnih partnerjev Lokalnih akcijskih skupin v programskem obdobju 2023-2027, ki je potekalo v Gorici pri Slivnici. Posvet katerega organizator je bilo Društvo za razvoj slovenskega podeželja, je vključeval predstavitev vloge društva pri uveljavljanju interesov LAS na nacionalni in EU ravni. Program se je nadaljeval s strokovnim posvetom na temo razvoja podeželskih skupnosti v sklopu katerega so partnerji projekta Rebound – Prožnost podeželskih skupnosti, predstavili aktivnosti izvedenega projekta. S strani predstavnic Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, je bila predstavljena Uredba o izvajanju LEADER/CLLD. Potekala je razprava o sprejeti Uredbi. Glede na predstavljene podatke s strani ministrstev, lahko LASi pričakujemo odločbe za potrjene SLR v kratkem. Za pripravo dokumentov, ki so potrebni za oblikovanje in objavo javnih pozivov s strani LASov, so potrebna navodila posameznega sklada o upravičenih stroških, ki jih morata objaviti posamezna ministrstva. Ravno tako morajo vzpostaviti informacijske sisteme za vlaganje vlog in zahtevkov. S strani LASov je bila podana pobuda, da LASi čim prej dobimo potrebna navodila, da lahko pričnemo s pripravo javnega poziva. Srečanje se je zaključilo ob pozdravu razbojnika Guzaja, Kozjanskega Robina Hooda, ki je domoval v gostujočem kraju.    

 

Aktivnosti se izvaja v okviru vodenje in animacije LAS (ukrep LEADER, podukrep 19.4), ki jo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.