Javni poziv za člane ocenjevalne komisije LAS s CILjem

četrtek, 18. april 2024

Zainteresirane strokovnjake s področja razvoja podeželja, regionalnega razvoja, strateškega in projektnega načrtovanja in podobno vabimo k oddaji vloge za člana Ocenjevalne komisije v okviru uresničevanja ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS s CILjem za programsko obdobje do leta 2027.

Izmed prijavljenih kandidatov bo upravni odbor LAS s CILjem imenoval tri člane in dva nadomestna člana.

Rok za oddajo vloge je do 31. 5. 2024.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na pisarno LAS preko e-pošte: info@las-sciljem.si ali po telefonu: 05 93 40 390, vsak delovnik med 9.00 in 11.00 uro.

Javni poziv za člane ocenjevalne komisije LAS s CILjem

Prijavni obrazec (Priloga 1)