Predstavljen naš projekt na mednarodni konferenci »Pametne vasi za zeleno, digitalno in odporno Evropo«

torek, 05. oktober 2021

V Sodelovanju z evropskim poslancem Francem Bogovičem je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano soorganiziralo mednarodno konferenco »Pametne vasi za zeleno, digitalno in odporno Evropo«, na kateri je bilo predstavljenih tudi 6 projektov lokalnih akcijskih skupin. Med njimi tudi projekt Digitalne rešitve ZA izzive podeželja.

Na konferenci je v razpravi bil izpostavljen pomen skladnega in celostnega razvoja podeželja ter pomembna vlogo vseh evropskih skladov pri tem razvoju. Pametne vasi so koncept razvoja države v 21. stoletju za razvoj podeželja, zato predstavljajo tudi eno izmed ključnih vsebin v času predsedovanja Slovenije Svetu EU. Dogodek je bil namenjen tudi ozaveščanju o vlogi posameznika ali skupine pri skladnem razvoju določenega območja. Podeželska in oddaljena območja pokrivajo skoraj 83 % celotnega teritorija EU, na tem območju živi dobra tretjina prebivalstva EU, v Sloveniji pa več kot polovica. Ves potek konference je dosegljiv tukaj

Na koncu so predstavili primere dobre prakse, ki smo jih izvajali v lokalnih akcijskih skupinah. Med primeri je bil predstavljen tudi projekt Digitalne rešitve ZA izzive podeželja. 

 

NAZIV PROJEKTA

Digitalne rešitve ZA izzive podeželja

 

Projektni partnerji:

LAS s CILjem

Vodilni partner: Idrijsko - Cerkljanska razvojna agencija d.o.o.,

 

LAS Goričko 2020

Vodilni partner: Bistra hiša Martjanci

 

LAS Mežiške doline

Vodilni partner: A.L.P. Peca, podjetje za razvoj in trženje produktov Mežiške doline d.o.o.

 

LAS Pri dobrih ljudeh 2020

Vodilni partner: Društvo za trajnost virov SI.ENERGIJA

 

Vrednost projekta:

 

Obdobje izvajanja: 1.9.2018 do 31.5.2021

 

Finančni okvir celotne operacije Digitalne rešitve ZA izzive podeželja

 

Bruto vrednost -upravičeni in neupravičeni stroški

(v EUR)

Upravičeni stroški

(v EUR)

Zaprošena vrednost

(v EUR)

Vrednost prispevka v naravi

(v EUR)

LAS s CILjem

104.854,82

99.896,25

84.911,86

0

LAS Goričko 2020

91.081,15

83.118,18

70.650,45

0

LAS Mežiške doline

94.080,45

90.208,91

76.677,56

0

LAS Pri dobrih ljudeh 2020

87.228,68

79.635,31

67.690,00

0

skupaj

377.245,10

352.858,65

299.929,87

0

 

 

 

 

Cilji projekta, lahko tudi namen projekta:

Projekt sloni na potrebah, ki so se izrazile na podeželju, na smernicah in akcijskem načrtu 2014 – 2020 za razvoj pametnih vasi ter leta 2016 sprejeti deklaraciji EU (Irska – 5.-6. september 2016), kjer je pomembno mesto namenjeno razvoju in uporabi IKT tehnologije v kmetijstvu. Izobraževalni del je bil strokovno pripravljen po andragoških smernicah in njegova izvedba temelji na andragoškem ciklusu. V izobraženju se je uporabila metoda študijskih krožkov, ki vključuje tudi izkustveno učenje ter aktivno sodelovanje vseh udeležencev študijskega krožka. Sploh prvič so bili študijski krožki zastavljeni in izvedeni preko spletnega mentoriranja ter povezovanja udeležencev preko računalniške tehnologije, kar je velika inovacija v izobraževanju odraslih. Del projekta je bila tudi evalvacija takega načina izvedbe študijskih krožkov. Preko povezovanja znanja so se vzpostavile baze podatkov in znanj med vsemi udeleženimi, saj je značilnost take oblike izobraževanja, da znanje in izkušnje prispevajo in iščejo vsi udeleženci izobraževanja, ne zgolj mentor ali tako imenovani učitelj. S tem načinom učenja se tudi najbolj približamo potrebam, ki jih imajo ljudje v praksi. Potrebe na podeželju pa so v marsičem drugačne kot v mestih, zato je bilo upoštevanje andragoškega cikla še toliko bolj pomembno. Vsa izobraževanja so temeljila na sklopu 4 šolskih ur, z vmesnim odmorom, kar je glede na izkušnje optimalna dnevna količina za odraslega udeleženca. Vsebine pa so zajemale lahko le en sklop (uporaba e- pošte) ali pa več sklopov skupaj (npr. word, excel). Izobraževanja so se izvajala z mobilno učilnico, ki je bila prilagojena uporabi v vaseh brez interneta, zato je bil poleg računalnikov, prenosnega projektorja, platna in tablice del mobilne učilnice tudi prenosni internet. Zelo pomembno je, da so vsi učeči imeli enake računalnike in programe, da so lahko enakovredno sledili izobraževanju in je bila mobilna učilnica pomemben del projekta. Izobraževanja po vaseh so vseživljenjsko učenje približala različnim ciljnim skupinam. Zanje je pomembno tudi, da je bil čas izvajanja prilagojen podeželskemu delu, pri čemer se izobraževanja niso izvajala v poletnem času, ko je veliko dela na kmetiji ter v urah, ki so običajne za oskrbo živali. Prav tako je pomembno, da so bila izobraževanja njim lokacijsko blizu in se jim ni bilo potrebno voziti  v uro ali več oddaljeno izobraževalno središče. To je nekaterim udeležencem, predvsem ranljivim skupinam podeželskih prebivalcev, omogočilo, da so se sploh prvič srečale z uporabo računalnika. To znanje se je izkazalo še posebej dragoceno v času epidemije, ki je še hitreje pospešila digitalizacijo naše družbe. Drugi pomembni segment je bil podjetniški vidik, tako uporaba digitalizacije v kmetijstvu (precizno kmetovanje) kot tudi podpora trženju lokalnih proizvodov, predvsem v okviru višje dodane vrednosti pri predelavi teh proizvodov na kmetiji. S sodobno tehnologijo smo želeli ponuditi kmetom možnost promocije in predstavitve njihovih proizvodov ter jih usmeriti, da bodo tak način uporabljali tudi naprej. Izdelali smo promocijske filmčke in jih predstavili na interaktivnem zemljevidu ter v komunikaciji s kupci poudarili trajnostne rešitve tudi v okviru praks na lokalnih tržnicah. Pri tem je bilo sodelovanje med LASi ter izmenjava izkušenj in znanj eden ključnih elementov za uspešno implementacijo v praksi.

 

Rezultati projekta:

-          4 mobilne učilnice

-          Izvedenih 414 sklopov izobraževanj po 4 ure, skupaj 1.656 ur izobraževanja

-          Izvedeni 4 študijski krožki po 25 ur, dodatnih 100 ur izobraževanja

-          Vključenih več kot 1000 udeležencev izobraževanj

-          32 filmčkov za promocijo lokalnih produktov

-          spletna stan z interaktivno mapo za predstavitev ponudnikov z območja štirih LAS

-          ozaveščanje lokalnih prebivalcev ter spodbujanje potrošnje lokalne hrane, s poudarkom na trajnosti

-          Izmenjava izkušenj in znanj ter implementacija v praksi med 4 LASi

 

Fotografije dobite tukaj.

 

Filmčke pa tukaj.

 Vabljeni k ogledu!