Naložbo sofinancirata republika
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
skada za regionani razvoj.

 • foto: Gašper Uršič
 • Napoleonov drevored - Logatec
  Napoleonov drevored - Logatec foto: Gorazd Kranjc

Objavljeno 4. 11. 2020

Sprememba Uredbe CLLD in druge pomembne informacije v zvezi z izvajanjem pristopa LEADER/CLLD

Obveščamo vas, da je bila v Uradnem listu št. 157/2020, dne 30. 10. 2020, objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Povezava do novice o noveli Uredbe CLLD:

http://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/1275-2-11-2020-nova-dolocila-uredbe-o-izvajanju-lokalnega-razvoja-ki-ga-vodi-skupnost-se-dodatno-izboljsujejo-izvajanje-ukrepa-leader-clld


Povezava do Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6659
 

 

Objavljeno 23. 9. 2020

Vabilo na delavnico o vzpostavitvi sistema certificiranja kolesarjem prijazen ponudnik

Vse, ki s svojim delom in aktivnostmi stremite k razvoju kolesarskega turizma, vabimo na delavnico o vzpostavitvi sistema certificiranja KOLESARJEM PRIJAZEN PONUDNIK.
 

Kdaj in kje: SREDA 30. 9. 2020 od 10 - 12 ure, v Večnamenskem centru Cerkno.

Obvezne predhodne prijave na: alenka.pisljar@icra.si.

 

VABILO

 

 

Objavljeno 17. 9. 2020

V Logatcu «pika na i» s postavitvijo replike podobne lokomotive kot je gradila tunel

V okviru operacije Dediščina vojnega obdobja 20. stoletja je v Logatcu postavljena na ogled replika lokomotive. Aktivnosti projekta so tako spet povezale Logatec, Idrijo in Cerkno. Vabljeni na ogled lokomotive ter na pohod po idrijskem delu feldbana in po mulatjeri iz Reke v Šebrelje.

 

 Za vsebino je odgovorna Idrijsko - Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija. Organ upravljanja pristojen za izvajanje Programa za razvoj podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

Objavljeno 11. 9. 2020

Predstavitev aktivnosti projekta Digitalne rešitve ZA izzive podeželja na Paradi učenja v Slovenj Gradcu

LAS Mežiške doline je v sredo, 9. 9. 2020, v okviru projekta Digitalne rešitve ZA izzive podeželja organiziral 2. srečanje udeležencev iz območij sodelujočih LAS. Udeležili smo se ga tudi udeleženci iz našega LAS s CILjem. Udeleženci smo si izmenjali izkušnje pri izvajanju računalniških in digitalnih izobraževanj, ki so del aktivnosti projekta, hkrati pa smo imeli priložnost bolje spoznati kraje pod Peco ter dobre prakse gostiteljskega LAS.

Ker je ravno v času našega obiska v Slovenj Gradcu v sklopu Tedna vseživljenjskega učenja potekala prireditev Parada učenja, smo na ta dan skupaj s partnerji LAS Mežiške doline, LAS Goričko 2020 in LAS Pri dobrih Ljudeh 2020 pripravili še predstavitev projekta na stojnici.

Načrtovali smo predstavitev v okviru prireditve Karavana študijskih krožkov, ki je letos žal odpadla. Tako smo izkoristili možnost predstavitve na prireditvi Parada učenja. Prireditev je »sejem« priložnosti za vseživljenjsko učenje in ustvarjalnost na javnem mestu ter dogodek, ki osvešča javnost o vlogi in pomenu učenja v različnih življenjskih obdobjih. Udeležencem so namenjene informativne in svetovalne stojnice, predavanja, delavnice, projekcije, nastopi zglednih učečih se, predstavnikov vseh generacij, kulturni nastopi in drugi, za širšo javnost privlačni dogodki. 

Sodelujoči LAS smo obiskovalcem prireditve na naši stojnici predstavili projektne aktivnosti, izobraževanja s področja digitalne pismenosti, ki jih nudimo prebivalcem vključenih območij ter predvsem rezultate in inovativen pristop k izvajanju študijskih krožkov, ki so bili izvedeni v okviru projekta. 

 

   

Za vsebino je odgovorna Idrijsko - Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija. Organ upravljanja pristojen za izvajanje Programa za razvoj podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

Objavljeno 10. 9. 2020

Vabilo na prestavitev aktivnosti projekta  E-nostavno na kolo v Logatec

V soboto 19. 9. 2020, bo pred Planinsko kočo  na Vrhu Sv Treh Kraljev, Občina Logatec predstavila in predala v uporabo prva električna kolesa v občini Logatec. Več o programu, si lahko preberete v priloženem vabilu.

 

Objavljeno 10. 9. 2020

Urejena pohodniška pot po mulatjeri od Reke do Šebrelj

Iz doline Idrijce je speljana lepa razgledna pot na Šebreljsko planoto. Mulatjera je bila zgrajena v času prve svetovne vojne v sklopu tretje obrambne linije, pred kratkim pa je bila obnovljena in urejena tudi z varovalnimi ograjami. 

Cerkljanska je bila v času prve svetovne vojne, predvsem pa z odprtjem soške fronte, izjemnega pomena za zagotavljanje nemotenega delovanja celotnega sistema vojaške logistike. Poleg tega je bila cerkljanska del 3. obrambne linije, ki je potekala na območju Šebrelj, del četrte je vključeval Vojsko z okolico. Avstro-ogrski vojaški strategi so namreč zasnovali načrt o obrambnih linijah, ki bi sovražniku preprečevale prodor v notranjost Avstro-Ogrske. 

Nekaj zanimivih dejstev o razmerah v času prve svetovne vojne na Cerkljanskem in  video opis poti najdete na You Tube kanalu. Vabljeni k ogledu in na pohod po mulatjeri!

Poleg LAS s CILjem, kot partnerji v projektu Dediščina vojnega obdobja 20. stoletja, sodelujejo še Idrijsko - Cerkljanska razvojna agencija, Zavod za turizem Idrija, Občina Idrija, Občina Logatec in Občina Cerkno. Za vsebino je odgovorna Idrijsko - Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija. Organ upravljanja pristojen za izvajanje Programa za razvoj podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

Objavljeno 19. 8. 2020

Povabljeni na pohodniško pot po Feldbanu

Vabimo vas na sprehod po trasi idrijskega dela feldbana - ozkotirne železnice, ki je bila zgrajena v času prve svetovne vojne in bila namenjena oskrbi soške fronte. Prispevek je namenjen vsem  tistim, ki ste zamudili voden ogled Feldbana in za tiste, ki bi radi izvedeli nekaj več o okoliščinah nastanka te poti so vam pripravili video opis poti https://youtu.be/iS-6nTOq79w .

Poleg LAS s CILjem, kot partnerji v projektu Dediščina vojnega obdobja 20. stoletja, sodelujejo še Idrijsko - Cerkljanska razvojna agencija, Zavod za turizem Idrija, Občina Idrija, Občina Logatec in Občina Cerkno. 

Za vsebino je odgovorna Idrijsko - Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija. Organ upravljanja pristojen za izvajanje Programa za razvoj podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

 

Objavljeno 29. 7. 2020

Razvoj kolesa na Slovenskem

Kolo, kot ga poznamo danes, je v svoji zasnovi staro več kot stoletje. Razvoj kolesa se je razdelil v dve smeri: kolesa za šport in kolesa kot prevozno sredstvo oziroma namenjena uporabi v gospodarskih dejavnostih. V obdobju do prve svetovne vojne so si lahko na Slovenskem kolesa privoščili le redki. O pravi industrijski proizvodnji koles govorimo šele po drugi svetovni vojni, ko je v Ljubljani začela delovati tovarna koles Rog.

 

V okviru projekta E-nostavno na kolo, narejena raziskava o Razvoju kolesa na Slovenskem.

Več o samem razvoju koles si lahko preberete v priloženi brošuri.

 

 

Objavljeno 3. 7. 2020

LAS s CILjem uspešen na 5. javnem razpisu sodelovanja LAS

Z dvema odobrenima projektoma smo med najuspešnejšimi LASi, ki smo kandidirali na 5. javni razpis »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine.

 

S projektom Roko-delci smo partnerji v projektu: ICRA (LAS s CILjem), Občina Logatec, mestni muzej Idrija in GJV – Čipkarska šola Idrija pridobili 97.912,21 EUR sofinanciranja za razvoj nesnovne kulturne dediščine s poudarkom na razvoju idrijske čipke in turističnih programov oz. nadaljevanju zgodbe o Melhiorci.

 

Projekt Centri interpretacije zavarovanih območij pa vključuje Občino Idrija in Logatec in ICRA (LAS s CILjem) s ciljem trajnostnega razvojna zavarovanih območji. Poleg razvoja dejavnosti, predvsem v krajinskem parku Zgornja Idrijca, bodo upravičeni stroški tudi nakup promocijskega filma (Občina Logatec) ter nakup opreme – ekološki WC-ji, solarne klopi, stojnice in ureditev paviljonov na Lajštu.  S tem projektom smo pridobili 90.359,04 EUR nepovratnih sredstev.

 

 

 

 

 

Objavljeno 30. 6. 2020

 

Objavljeno 09. 6. 2020

Vabilo na razstavo Uporaba volne v modi in notranjem oblikovanju

 

Objavljeno 05. 6. 2020

Vabilo na izobraževalno delavnico Uredba GDPR za društva, ki delujete na področju razvoja in oblikovanja lokalne ponudbe

Kdaj: četrtek, 11. junij, 16.00 – 18.00

Kje: Učilnica ICRUM, ICRA d.o.o. Idrija, Mestni trg 2, Idrija

Več o vsebini delavnice, si preberite v priloženem VABILU

 

Za udeležbo na delavnici je potrebna predhodna prijava na elektronski naslov: polona.kavcic@icra.si, na telefonsko številko T: 05 37 43 912, najkasneje do srede, 10. junija do 15.00 ure. Udeležba na dogodku je brezplačna.

 

 

Objavljeno 02. 6. 2020

Časovnica za uveljavljanje stroškov dela v času epidemije

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sta za podukrepa 19.2 in 19.3, pripravila prilagojeno časovnico za uveljavljanje  stroškov dela v času epidemije.

Časovnica EKSRP sklad

Časovnica ESRR sklad

Navodilo za izpolnjevanje časovnice :

Če želite uveljavljati krizni dodatek potem izpolnite izračun stroškov dela v časovnici na sledeči način:
- v vrstico "bruto plača iz plačilne liste" vnesete znesek bruto plače brez kriznega dodatka,
- v vrstico "(minus) drugi neupravičeni stroški" vnesete znesek prispevkov za socialno varnost delojemalcev, ki je oproščen plačila (iz REK obrazca)
- v vrstico "drugi osebni prejemki" vnesete krizni dodatek,
- v vrstici "2. prispevki delodajalca" v stolpec FG vpišete znesek obračunanih prispevkov (iz REK obrazca), v stolpec H pa znesek plačanih prispevkov (prav tako iz REK obrazca).

Za mesec marec bo potrebno izpolniti 2 časovnici in sicer eno običajno od 1.3.2020 do 12.3.2020, drugo za čas epidemije od 13.3.2020 naprej.


Upravičenci, ki ne uveljavljajo kriznega dodatka naj uporabijo običajno časovnico.

 

Objavljeno 01. 6. 2020

Nova Facebook stran CLLD Slovenija

Vabljeni k ogledu nove Facebook strani CLLD Slovenija, na kateri so objavljene aktualne novice, dobre prakse in zanimivosti, ki zadevajo izvajanje CLLD v Sloveniji.

V objavah lahko zasledite tudi projekte, ki jih izvaja LAS s CILjem: Digitalne rešitve za izzive podeželja, Med-o-vita,...

 

Objavljeno 07. 5. 2020

Posodobljena verzija navodil o upravičenih stroških za operacije sofinancirane iz ESRR sklada 

Upravičence operacij sofinanciranih iz ESRR sklada obveščamo, da je na spletni strani https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila objavljena posodobljena verzija  Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 verzija 1.10 (https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/nus_verzija-1-10_april20.pdf), ki vsebuje novo poglavje - Poglavje 5 Posebnosti za primere višje sile/izjemnih okoliščin – Epidemija Covid-19, ki ureja posebnosti za primere višje sile/izjemnih okoliščin (upravičeni stroški in zahtevana dokazila v okviru razglašene epidemije Covid- 19).
 

Objavljeno 06. 5. 2020

Potrjena sprememba Strategije lokalnega razvoja za LAS s CILjem

LAS s CILjem je v oktobru 2019, na Koordinacijski odbor CLLD, naslovil prošnjo po spremembi SLR, ki izhaja iz spremenjenih okoliščin na območju LAS. V marcu 2020, je bila zaprošena sprememba z Odločbo potrjena.  Potrjen dokument, ki je nastal  po principu od spodaj navzgor, je na voljo na priloženi povezavi.

Strategija lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS s CILjem 

 

Objavljeno 10. 4. 2020

Nakup lokalnih izdelkov in pridelkov v času obolenja Covid -19 na območju LAS s CILjem

Ker lokalne tržnice v občinah Cerkno, Idrija in Logatec, v tem času ne morejo obratovati na ustaljen način, so za to organizirane prevzemne točke, kjer lahko po predhodnem naročilu prevzamete svoje naročilo. Termini prevzema in seznami sodelujočih lokalnih ponudnikov, so redno objavljeni na Facebook – prijava ali registracija strani Pokrita tržnica IdrijaLokalna tržnica Logatec in Razvojna agencija ICRA  d.o.o. Idrija.

Podprimo lokalne ponudnike z nakupom lokalne hrane in drugih produktov.

 

Objavljeno 13. 3. 2020

Zadnja okrogla miza v sklopu projekta Odprta vrata kmetij

Cerkno, 12. marca 2020 – Na zadnji od štirih okroglih miz ob zaključku projekta Odprta vrata kmetij, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020 in potekajo pod častnim pokroviteljstvom ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandre Pivec, je sodelujoča kmetija z območja LAS-a s CILjem predstavila izkušnje v projektu. Prisotni so se strinjali, da kmetije poleg kakovostnih pridelkov in izdelkov nudijo tudi številne možnosti preživljanja kakovostnega prostega časa in doživetij. Več o izvedeni okrogli mizi, si lahko preberete tukaj 

 

 

 

Objavljeno: 5. 3. 2020

Udeležba predstavnikov LAS s CILjem na Okrogli mizi v Lescah, ki je potekala v okviru projekta Odprta vrata kmetij

Lesce, 4. 3. 2020 - Na drugi od štirih okroglih miz ob zaključku projekta Odprta vrata kmetij, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020 in potekajo pod častnim pokroviteljstvom ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandre Pivec, so prisotni predstavili izkušnje v projektu ter ugotavljali, da je ključni izziv pri lokalni samooskrbi pomanjkanje znanja, povezovanja in sodelovanja med pridelovalci lokalne hrane in javnimi zavodi, ki štiri petine hrane naročajo prek javnih razpisov. Okrogle mize so se iz našega območja udeležili  Demšarjevi iz  Kmetija Na Ravan, vključeni v projekt Odprta vrata kmetij, ter predsednik LAS s CILjem g. Berto Menard.

 

 

Objavljeno: 5. 3. 2020

 

 

Objavljeno: 2. 3. 2020

Odprta vrata kmetij - sezam lokalnih pridelovalcev in predelovalcev

V okviru projekta sodelovanja Odprta vrata kmetij, smo štiri lokalne akcijske skupne LAS s CILjem, LAS Gorenjska košarica, LAS loškega pogorja in LAS Srce Slovenije na podlagi objavljenega javnega poziva,  pripravile seznam lokalnih pridelovalcev in predelovalcev mleka iz senene prireje, sadja in jagodičevja ter izdelkov iz sadja, jagodičevja in senenega mleka.

Skupni SEZNAM lokalnih pridelovalcev in predelovalcev, se bo dopolnjeval predvidoma do 30. 3. 2020.

 

Za vsebino je odgovoren LAS s Ciljem. Organ upravljanja določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

 

 

Objavljeno: 2. 3. 2020

Oddanih 5 vlog na 5. javni razpis za podukrep 19.3 (sodelovanje LAS)

Las s CIljem je v petek, 28. 2. 2020, v sodelovanju s partnerji oddal pet vlog na 5. javni razpis z podukrep 19.3 (Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS), ki g je razpisalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS v višini 3.100.000 EUR. V upanju, da se statistika potrjenih projektov iz prejšnjih razpisov nadaljuje, že nestrpno čakamo na rezultate, ki bodo znani  julija 2020.  

 

Objavljeno: 20. 2. 2020

Vabilo na sejo skupščine LAS s CILjem

Člane LAS s CILjem vabimo na 1.sejo skupščine v letu 2020, ki bo potekala v ponedeljek, 24. 2. 2020, ob 17. uri, v učilnici ICRUM, Mestni trg 2, 5280 Idrija.

VABILO

 

 

Objavljeno: 14. 1. 2020

Vabilo kmetovalcem

 

Objavljeno: 7. 1. 2020

12 idej za pripravo jedi iz mesa in mleka drobnice

Slovenija na stičišču različnosti alpskega, mediteranskega in panonskega prostora že dolgo ni več neznanka na gastronomskem področju. Ponuja bogato kulinarično dediščino, ki s svojo edinstvenostjo bogati evropski prostor. Projekt Evropska gastronomska regija 2021, ki je pomembna spodbuda za trajnostni razvoj gastronomije, krepitev promocije in ustvarjanje sinergij z lokalnimi okolji, ponuja izzive tudi za dvig kulinarične ponudbe na področju slovenske drobnice.

Nov kulinarični vodnik, ki ponuja vsaj dvanajst idej za pripravo jedi iz mesa in mleka drobnice, je temu dobra popotnica. Nastal je s sodelovanjem lokalnih kuharskih mojstric in mojstrov ter lokalnih akcijskih skupin LAS Notranjska, LAS Dolenjska in Bela krajina, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline ter LAS s CILjem.

Izdana knjižica je (le) ena od dejavnosti skupnega projekta Novi izzivi slovenske drobnice, ki je pomembna spodbuda za razvoj novih izdelkov in dvig dodane vrednosti mesu, mleku, volni, rokodelskim izdelkom, ki nastajajo na območjih vseh štirih vključenih LAS-ov kot tudi širše. S knjižico ohranjamo kulinarično dediščino, ki med seboj razlikuje ali zbližuje posamezne pokrajine, s predstavljenimi jedmi pa tudi prestopamo meje tradicionalnega in želimo obogatiti vaše vsakdanje in praznične jedilnike z vključevanjem mesa in mleka drobnice.

Naj bo knjižica pomembna popotnica pri oblikovanju in razvoju kulinarične ponudbe na Notranjskem, v Beli krajini, v Zgornji Savinjski dolini in na Idrijskem, v slovenskem prostoru, tako za domačim štedilnikom kot tudi v gostinskih obratih in turističnih kmetijah kot del kulinarično turistične izkušnje. Dober tek vsem ljubiteljem dobre slovenske kuhinje.

 

Kulinarični vodnik za pripravo jedi iz slovenske drobnice je na voljo na povezavi:
https://issuu.com/icra.idrija/docs/knji_ica_jedi_z_drobnice_las_3_posamezne

 

Za vsebino je odgovoren LAS s CILjem. Organ upravljanja določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

 

Objavljeno: 25. 11. 2019

Vabilo k oddaji vzorcev medu za senzorično ocenjevanje medu v Logatcu

Ocenjevanje organizira Občina Logatec v sodelovanju z senzoričnimi ocenjevalci medu in Čebelarskim društvom Logatec. K sodelovanju so vabljeni pridelovalci medu na območju LAS s CILjem.

 

Dogodek bo izobraževalno - informativnega značaja z namenom promocije lokalno pridelanega kakovostnega medu. Udeleženci dogodka BREZPLAČNO dobijo strokovno oceno o senzorični kakovosti meda z vpogledom v način ocenjevanja in možnostjo diskusije o rezultatih ocenjevanja.

 

Člani ocenjevalne komisije: 

Doc. dr. Mojca Korošec, izr. Prof. dr. Jasna Bertoncelj, Gospod Jože Marinč, šolani preizkuševalec medu, Gospa Helena Marinč, šolana preizkuševalka medu.

 

POTEK OCENJEVANJA

 

Sprejem vzorcev:

Torek, 26. 11. 2019, od 12. do 17. ure in v sredo 27. 11. 2019, od 9. do 14. ure v sejni sobi Obrtne zbornice Logatec, Tržaška cesta 11, Logatec.

Vzorec oddate v 450g kozarcu brez etikete in drugih oznak. Prevzemniku posredujete vaše podatke, vrsto medu, lot medu in količino medu v tem lotu. Podatki o vsebnosti vode in električni prevodnosti niso obvezni so pa dobrodošli.

 

Ocnjevanje:

Sreda, 27. 11. 2019, od 14:30 do 16:00, v sejni sobi Obrtne zbornice Logatec, Tržaška cesta 11, Logatec.

Ob 16:00 bo razglasitev rezultatov, predavanje na temo senzoričnega ocenjevanja ter druženje ob izmenjavi izkušenj. Tisti, ki se razglasitve ne boste udeležili boste lahko rezultate prevzeli pri vašem čebelarskem društvu.

 

Vabilo

 

Aktivnost je del operacije DOBIMO SE NA TRŽNICI 3, ki je sofinancirana s strani Republike Slovenije in Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru katere se spodbuja razvoj lokalne ponudbe.

 

Objavljeno: 20. 11. 2019

Vabilo: Vikend jedi iz mesa in mleka drobnice

 

Objavljeno: 18. 11. 2019

Vabilo na predavanji na temo reje drobnice

Vabilo rejcev drobnice, kmetijam in stroki na področju kmetijstva na predavanji:

- Kako do boljših proizvodnih rezultatov pri drobci in govedu.
- Predstavitev delovanja društva rejcev drobnice Zgornjega Posočja.

Kdaj in kje: sobota, 23. 11. 2019, ob 9.15 uri v salonu Hotela Cerkno, Sedejev trg 8, 5282 Cerkno.

Več informacij v priloženem vabilu

Izobraževanje, ki je del tematskega kulinaričnega dogodka ˝Vikend jedi iz mesa in mleka drobnice˝ je za udeležence brezplačno. Obvezne predhodne prijave se sprejemajo na e-mail na naslov: polona.kavcic@icra.si ali telefonsko številko: 040 348 912. Prijave sprejemamo do četrtka, 21. novembra.

 

Objavljeno: 15. 11. 2019

Poziv lokalnim pridelovalcem in predelovalcem mleka iz senene prireje, sadja in jagodičevja ter izdelkov iz navedenih surovin za uvrstitev na seznam lokalnih ponudnikov

Namen javnega poziva je priprava seznama lokalnih pridelovalcev in predelovalcev mleka iz senene prireje, sadja in jagodičevja ter izdelkov iz sadja, jagodičevja in senenega mleka. Skupni seznam lokalnih pridelovalcev in predelovalcev bo v lokalnem okolju zagotavljal večjo informiranost o razpoložljivi lokalni ponudbi ter posledično večjo dostopnost do teh izdelkov. V kolikor razmišljate, da bi pričeli ali se ljubiteljsko že ukvarjate in vas zanima, kakšne so možnosti, da iz vašega hobija/ideje nastane posel, VAS VABIMO, da se nam oglasite in skupaj bomo na svetovanjih pretehtali vaše možnosti in poiskali najustreznejšo rešitev.

Dodatna pojasnila na voljo na elektronskem naslovu: alenka.pisljar@icra.si  ali telefonski številki 05 93 40 390

.

Prijavnica
Poziv pridelovalcem

 

Objavljeno: 23. 10. 2019

Vabilo na kulinarično delavnico «Jagnjetina in ovčje mleko v kulinariki»

Mmmm…. Ste za jagenjčka pečenega v ovčjem mleku z zelišči? Narastek z jagenjčkovim ragujem in ovčjim sirom? Kaj pa jagenjčkov burger s pomakami z drobnjakom, pehtranom ali majaronom? Ali pa hruškovo pito z ovčjim mlekom in smetano?  Bi radi pridobili ideje, predloge, kako na krožnikih prodati lokalno jagnjetino z dodano vrednostjo?

Kulinarična delavnica bo potekala v torek, 29.10. 2019, ob 15.00 do 19.30 ure, v Pokriti tržnici v Idriji (Ulica sv. Barbare 8, 5280 Idrija).

Kulinarična delavnica je za udeležence BREZPLAČNA. Obvezne predhodne prijave se sprejemajo na e-mail na naslov: polona.kavcic@icra.si ali telefonsko številko: 05 37 43 912. Prijave sprejemamo do ponedeljka, 28. oktobra oziroma do zapolnitve prostih mest. Število mest je omejeno.

 

Več priloženem vabilu.

 

 

Objavljeno: 4. 10. 2019

V Solčavi prva mesta na natečaju izdelkov iz volne osvojili izdelki iz idrijskega

V okviru projekta NOVI IZZIVI SLOVENSKE DROBNICE se je 14. septembra 2019 v sklopu 9. Festivala ovčje volne BICKA v Solčavi odprla razstava izdelkov iz volne z naslovom PRINESI KAR IMAŠ.

Izdelke na razstavi so ustvarile roke izjemnih slovenskih ustvarjalk, ki prihajajo iz območij Lokalnih akcijskih skupin - LAS s CILjem, LAS Notranjske, LAS Dolenjske in Bele Krajine ter LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline.

Na natečaj, ki je bil objavljen 6. junija 2019, pa vse do 6. septembra 2019, je prispelo skupaj 47 izdelkov, od teh iz območja vseh štirih LAS-ov 45, ter 2 izven območja sodelujočih LAS-ov. Izdelke je ocenila tričlanska strokovna komisija v sestavi Urške Marolt, Jane Jezernik ter Ajde Krajnc.

Komisija je imela pri ocenjevanju in odločitvah težko nalogo, saj je bilo izdelkov, ki bi si zaslužili nagrado izjemno veliko. Da so izdelki res odlični, kažejo številke, saj je polovica vseh ocenjenih izdelkov prejela nad 80 % vseh možnih točk.

Razstavljeni izdelki kažejo na inovativnost ljudi slovenskega podeželja, da iz doma pridelanih surovin, z uporabo različnih tehnik obdelave,  znajo narediti izjemne izdelke, ki so izvirni, uporabni, kvalitetno izdelani, imajo vključene elemente dediščine lokalnega okolja in so oblikovalsko dovršeni.

Z razstavo z naslovom »Prinesi kar imaš«, v okviru projekta sodelovanja med Lokalnimi akcijskimi skupinami z naslovom »NOVI IZZIVI SLOVENSKE DROBNICE«, smo želeli spodbuditi večje število sodelujočih, da z uporabo različnih tehnik uporabljajo surovino, ki je pridelana v Sloveniji. Prepričani smo, da nam je to v največji meri uspelo, saj je razstava pravi čudežni mozaik, ki predstavlja pestrost slovenskih pokrajin.

Komisija se je v hudi konkurenci odločila podeliti prva tri mesta:

Komisija se je odločila, da podeli nagrado za 1. mesto za izdelek posamezne ustvarjalke in nagrado za 1. mesto za skupno delo.

Nagrado za 1. mesto je prejela ALENKA RUPNIK iz Idrije, LAS s CILjem,  za čudovite tkane izdelke iz solčavske volne, za kolekcijo Prihaja jesen in Set za opremo interjerja

Nagrado za 1. mesto za skupno delo je prejela Gimnazija Jurija Vege, ČIPKARSKA ŠOLA IDRIJA,  LAS s CILjem, po zaslugi Maje Svetlik in Vlaste Lukek,  za unikatni volneni tekač z idrijsko čipko,

Nagrado za 2. mesto sta prejeli Maja Žerovnik in Amanda Kladnik iz Gornjega Grada LAS Zgornjesavinjske in Šaleške doline,  za lučko.

Nagrado za 3. mesto sta prejeli Neža Plesnik iz Luč in Marjeta Majnik iz Solčave LAS-a, Zgornjesavinjske in Šaleške doline, za »ženske in moške copate, imenovane »IN«,

Komisija je podelila dodatne nagrade še določenim izdelkom, ki so pri ocenjevanju prejeli 65 točk in več od skupno 75. V tem sklopu je nagrado iz območja LAS s CILjem prejela Manica Govekar iz Idrije, LAS s CILjem, za tople pletene rokavice.                                

Iz območja Idrije in Cerknega je sodelovalo 9 ustvarjalk z vsaj 13 izdelki oziroma kolekcijami. Ustvarjale so Marija Novak Boškovič, Čipkarska šola Idrija, Darja Frelih, Manica Govekar, Ivana Mikuž, Sonja Mlakar, Jožefa Peternel, Metka Prezelj in Alenka Rupnik.

 

V okviru modne revije »Pletemo prijateljstva« - volneni mozaik so se v okviru Festivala Bicka v nedeljo, 22. septembra predstavile kreatorke z ročno polstenimi in volnenimi oblačili in modnimi dodatki. 

 

Iz Idrijskega je svojo odlično kreacijo - volnen plašč iz 100 % volnene tkanine v turkizno zeleni barvi, kombiniran z ročno pletenino predstavila Darja Frelih, ki ustvarja unikatne izdelke pod blagovno znamko Pletenine Jerca.

 

Čestitke in zahvala VSEM sodelujočim za sodelovanje!

Celotna novica

 

 

Objavljeno: 3. 10. 2019

Vabilo na rokodelsko delavnico polstenja ovčje volne za razvoj novih produktov

Program delavnice:


I. DEL: Izdelava izdelka za interier
možnosti: okrasna blazina, vaza, košara ali posoda iz slovenske ovčje volne; z uporabo različne dekoracije in detajlov.

II. DEL: Izdelava oblačila – modni telovnik, po idejni zasnovi modnega kreatorja Boruta Šulina 

Modni telovnik iz ovčje volne, možnost kombinacije z drugimi materiali, z dodanimi detajli, vzorci. Pred pričetkom dela bo potekalo predhodno delo in svetovanje mentorja, modnega kreatorja Boruta Šulina glede stila in izvedbe polstene kreacije za vsako udeleženko.


Kdaj in kje:

SOBOTA, 12. 10. 2019, od 8.00 do 18.00 ure, I. del

NEDELJA, 13. 10. 2019, od 8.00 d0 18.00 ure, II. del

Prostori Večnamenskega center Cerkno, Bevkova 22, 5282 Cerkno.

 

Pogoj za udeležbo na delavnici: predznanje in izkušnje na področju polstenja ovčje volne. Izobraževanje je za udeležence brezplačno. Obvezne predhodne prijave se sprejemajo na e-mail na naslov: polona.kavcic@icra.si ali telefonsko številko: 040 348 912. Prijave sprejemamo do torka, 8. oktobra oziroma do zapolnitve prostih mest. Število mest je omejeno.

 

Več informacij, pa v priloženem vabilu

 

Operacija ˝Novi izzivi slovenske drobnice˝ je sofinancirana s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoj podeželja 2014 – 2020. Za vsebino je odgovoren LAS s CILjem . Organ upravljanja določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

Objavljeno 1. 10. 2019

Vabilo na natečaj za izbor receptov za inovativne jedi iz mesa in mleka drobnice 

LAS s CILjem skupaj z LAS Notranjska, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Dolenjska in Bela krajina v okviru skupnega projekta sodelovanja Novi izzivi slovenske drobnice razpisuje skupni natečaj za izbor receptov za inovativne jedi iz mesa in mleka drobnice. Z natečajem želimo spodbuditi kreativnost in razvoj novih jedi iz mesa in mleka drobnice, uporabo produktov slovenske drobnice tako v gostinskih obratih kot za domačimi štedilniki ter uživanje kakovostne, lokalno pridelane hrane in surovine. Cilj natečaja je promocija produktov iz drobnice na jedilnikih v slovenskem prostoru ter pridobitev inovativnih receptov za popestritev kulinarične ponudbe.

 

Namen natečaja je opozoriti na produkte slovenske drobnice. Pomembni akterji za ohranjanje in razvoj kulinarične ponudbe na tem področju ste rejci drobnice in nosilci različnih gostinskih obratov.  Cilj pa je spodbuditi vključevanje produktov drobnice na jedilnike turističnih kmetij, tudi v različne gostinske obrate; z uvedbo preprostih jedi tudi v obrate družbene prehrane, šolske kuhinje. K sodelovanju ste vabljeni kulinarični navdušenci, ki radi ustvarjate in so vam meso in mleko drobnice predstavlja kulinarični izzivi.

 

Na natečaju lahko sodelujete avtorji receptov, tako fizične kot pravne osebe.  Vsak prijavitelj lahko sodeluje z do tremi recepti. Povabilo k sodelovanju na natečaj je namenjeno vsem zainteresiranim, kulinaričnim navdušencem, rejcem drobnice, gostincem, kuharjem, turističnim kmetijam, dijakom in študentom s področja gostinstva, turistične in kmetijske stroke.

 

Natečaj je odprt od 1. oktobra do vključno, 15. novembra 2019.

 

Več o samem natečaju in priloženi prijavni obrazec za sodelovanje najdete na povezavi:

 

NATEČAJ ZA IZBOR RECEPTOV ZA INOVATIVNE JEDI IZ MESA IN MLEKA DROBNICE

PRIJAVNI OBRAZEC

 

Za vse dodatne informacija smo na voljo na telefonski številki 05 37 43 912 ali na e-mailu: polona.kavcic@icra.si, ICRA d.o.o. Idrija, vodilni partner LAS s CILjem, Mestni trg 1, 5280 Idrija.

 

Vabljeni k sodelovanju.

 

LAS s CILjem, LAS Notranjska, LAS Zgornje Savinjska in Šaleška dolina, LAS Dolenjska in Bela krajina.

 

Operacija˝Novi izzivi slovenske drobnice˝ je sofinancirana s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoj podeželja 2014 – 2020. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovoren LAS s CILjem.

 

 

 

Objavljeno 21. 9. 2019

Ogled kmetije Na Ravan prilagojen osebam s posebnimi potrebami

18. 9. 2019 smo se skupaj z Varstveno delovnim centrom Idrija ter Domom upokojencev enota Marof udeležili vodenega ogleda Kmetije na Ravan. Tokratni ogled, prilagojen osebam s posebnimi potrebami, je prav tako del operacije Odprta vrat kmetij.  Po prihodu na kmetijo smo se sprehodili do pašnika z živalmi,  si ogledali hlev, kmetijsko mehanizacijo, predelovalne prostore in zorilnico. Sledila je degustacijska malica s pokušino različnih domačih sirov in s prikazom izdelave sadne skute.

  

Organ upravljanja določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino sporočila je odgovoren upravičenec operacije Las s Ciljem.

 

 

Objavljeno: 16. 9. 2019

Srečanje čebelarjev v Labinu

V okviru projekta sodelovanja Med-o-Vita, v katerega so poleg Las s CILjem,  vključeni še Las loškega pogorja, Las Mežiške doline in Lag Istočne Istre, je 14. 9. 2019  potekalo dvodnevno srečanje čebelarjev v Labinu.  Srečanje je organiziral LAG Istočna Istra. Z nami na pot so se podali člani Čebelarskega društva Idrija.

Po uradni otvoritvi Mestnega čebelnjaka v Labinu, zgrajenega v okviru projekta Med-o-Vita, smo se podali na sejem čebelarskih izdelkov na rivo v Rabcu.  Na sejmu so se predstavili različni ponudniki s svojim izdelki iz medu. Naš las se je predstavil z novo zasnovo spominkov iz medu ter s pripravo dveh jedi iz medu; pirini žlikorfi polnjeni s suhim sadjem in preliti z medom, ter marinirana postrv z medom.

Srečanje smo zaključili s sestankom partnerjev projekta, kjer smo se strinjali, da je projekt plod dobrega sodelovanja in tudi rezultati projekta vidni.

  


Za vsebino je  odgovoren Las s Ciljem. Organ upravljana določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

Objavljeno: 12. 9. 2019

Vabilo na obisk 9. festivala ovčje volne Bicka v Solčavi

v nedeljo, 22. septembra vas vabimo na obisk 9. Festivala ovčje volne Bicka v Solčavi. Iz območja LAS s CILjem se bomo v Solčavo odpravili z organiziranim avtobusnim prevozom iz Cerknega, preko Idrije.. do Solčave. Prevoz je za udeležence brezplačen.

 

Aktivnost je del projekta sodelovanja Novi izzivi slovenske drobnice. Program prireditve prilagamo v priponki.

 

V okviru dogodka bo priložnost za ogled različnih razstav z izdelki iz volne. Med njimi tudi razstavo izdelkov iz natečaja »Prinesi kar imaš«, v okviru katerega z izdelki sodelujejo predstavniki vseh štirih lokalnih akcijskih skupin LAS s CILjem, LAS Notranjska, LAS Dolenjska in Bela krajin, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline.

 

Iz našega območja je na natečaju sodelovalo 9 udeleženk s 13 različnimi izdelki in kolekcijami. Na dogodku bo potekala podelitev priznanj in nagrad sodelujočim na natečaju.

 

Na modni reviji »Pletemo prijateljstva« se bodo predstavili tudi v projektu sodelujoči LAS-i, lokalno solčavsko društva kot tudi kreatorke iz tujine, Avstrije, Hrvaške, Srbije, Ukrajine.

 

Naše območje se bo predstavilo s kreacijo Darje Frelih, ki ustvarja unikatne izdelke pod svojo blagovno znamko Pletenine Jerca.

 

Vabljeni vsi zainteresirani, sodelujoči na natečaju »Prinesi kar imaš«, udeleženci delavnic in izobraževanj; rejci; rokodelci, vsi, ki vam volna predstavlja izziv za ustvarjanje.

 

Termini odhodov:

 • Ob 6.30 uri iz Cerknega. Lokacija: avtobusna postaja.
 • Ob 6.50 uri iz Idrije. Lokacija: avtobusna postaja pri Fišu.
 • Ob 7.10 uri iz Godoviča. Lokacija: avtobusno postajališče v Godoviču.

 

Predviden odhod iz Solčave: med 15.00 in 15.30 uro.

 

Organizirani avtobusni prevoz je za udeležence BREZPLAČEN. Zainteresirani ste vabljeni k čimprejšnji prijavi. Obvezne predhodne prijave se sprejemajo na e-mail naslov: polona.kavcic@icra.si ali telefonske številke M: 040 348 912; T: 05 37 20 180, do torka, 17. septembra, do 15.00 ure oz. do zasedbe prostih mest.

 

 
 

Operacija ˝Novi izzivi slovenske drobnice˝ je sofinancirana s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoj podeželja 2014 – 2020. Partnerji so: LAS s CILjem, LAS Notranjska, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Dolenjska in Bela krajina. Organ upravljanja določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

 

 

Objavljeno: 4. 9. 2019

Predstavitev projekta Novi izzivi slovenske drobnice na prireditvi Mihaelov sejem

V nedeljo. 15. septembra bo LAS s CILjem sodeloval na prireditvi Mihaelov sejem v Novi vasi v občini Bloke na Notranjskem, na območju partnerskega LAS-a LAS Notranjska. V okviru prireditve bo potekala predstavitev aktivnosti in operacije Novi izzivi slovenske drobnice. Na prireditvi bo možno okusiti jedi iz mesa in mlečnih izdelkov slovenske drobnice. Otroci bodo imeli možno sodelovati na delavnici polstenja ovčje volne.

 

Z aktivnostmi na področju sektorja drobnice in skupne operacije Novi izzivi slovenske drobnice se bo predstavila tudi lokalna akcijska skupina LAS s CILjem.

 

Prireditev se prične ob 9.00 uri in traja do 18.00 ure. Plakat

 

Vabljeni na obisk na Notranjsko.

 

 

Objavljeno: 27. 08. 2019

Nova verzija Navodil o upravičenih stroških za ESRR sklad

29. 7. 2019, je bila objavljena nova verzija Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020  (verzija 1.08). Navodila so dostopna na priloženi povezavi https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila.

 

Objavljeno: 20. 08. 2019

Sprememba Strategije lokalnega razvoj LAS s CILjem

LAS s CILjem pripravlja spremembo strategije lokalnega razvoja, zato poziva zainteresirane, da podajo svoje pripombe. Pripombe zbira vodilni partner LAS po e- pošti: info@las-sciljem.si  ali na naslov LAS s CILjem - ICRA d.o.o. Idrija, Mestni trg 1, Idrija.

Pripravite jih na obrazcu, ki ga dobite tukaj in posredujte najpozneje do 10. 9. 2019. Podane predloge bosta obravnavala upravni odbor in skupščina LAS s CILjem.

 

Objavljeno: 17. 07. 2019

Vabilo na festival lesa in rokodelstva Larfa art Cerkno 2019

 

 

 

 

Objavljeno: 4. 07. 2019

Delavnica za razvoj novih izdelkov iz volne (1. del)

PONEDELJEK, 8. 7. 2019

od 9.00 do 12.00 ure

Pokrita tržnica Idrija, ulica sv. Barbare 8, Idrija

 

V okviru delavnic za razvoj novih produktov iz volne v okviru projekta Novi izzivi slovenske drobnice želimo povezati ustvarjalce, rokodelce z uporabo ovčje volne in nosilce znanj s področja oblikovanja. Z upadom tekstilne industrije, pojavom vedno večje konkurence in drugih materialov v svetu se je tudi uporaba volne v ta namen že v prejšnjem stoletju začela močno zmanjševati. Poleg tradicionalnega nogavičarstva ali solčavskih polstenih copat volna vsekakor nudi nove oblikovalske izzive. Priložnost za razvoj novih naravnih, ekoloških izdelkov iz slovenske volne je na področju inovativnih oblačil, opreme za dom, modnih dodatkov, izdelkov za zdrav življenjski slog,.. Cilj operacije je tudi spodbuditi razvoj uporabnih, tržno zanimivih produktov z uporabo produktov slovenske drobnice.

 

K sodelovanju na delavnici ste vabljeni tako registrirani kot neregistrirani rokodelci, ki imate interes po razvoju novih izdelkov iz volne, z različnimi tehnikami obdelave, v kombinaciji z drugimi materiali in vključevanjem elementov kulturne dediščine. Vabljeni, da s seboj prinesete svoje izdelke, ki jih ustvarjate.

 

Vabilo

 

Aktivnost je za udeležence BREZPLAČNA. Obvezne predhodne prijave se sprejemajo na e-mail naslov: polona.kavcic@icra.si ali telefonsko številko: 05 37 43 912, do zasedbe prostih mest. Število mest je omejeno.

 

Organizacija aktivnosti: LTO Laufar Cerkno in ICRA d.o.o. Idrija.

 

Vabljeni k sodelovanju!

ICRA d.o.o. Idrija

 

 
Operacija ˝Novi izzivi slovenske drobnice˝ je sofinancirana s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoj podeželja 2014 – 2020. Partnerji so: LAS s CILjem, LAS Notranjska, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Dolenjska in Bela krajina. Organ upravljanja določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

Objavljeno: 3. 07. 2019

Povabilo korajžnim na delavnico « Prinesi kar imaš» v Idrijo in Logatec

Ustvarjate rokodelske ali prehrambene izdelke? Jih želite ponuditi na trg in pri tem potrebujete nasvet? Želite izvedeti kaj vse mora imeti dober produkt, da je primeren za trg? Vas zanima neposredna prodaja na tržnici? Imate interes pridelati več lokalne hrane za dvig samooskrbe na območju?

 

Ker vemo, da je odločitev vsakega potencialnega ponudnika težka, da svoje izdelke pokaže in ponudi na trg; da se kot potencialni ponudniki soočate s pridobivanjem ustreznih informacij, odločitvami o ustrezni registraciji dejavnosti; imate interes po pridobivanju dodatnih znanj za razvoj svoje dejavnosti in produktov, ki jih ustvarjate, vas želimo povabiti na uvodno animacijsko delavnico »PRINESI KAR IMAŠ«, prvo skupno srečanje, kjer se bomo spoznali.  V kolikor vam vaša dejavnost, hobi omogoča to možnost – PRINESITE kaj s seboj, naj si bo to izdelek ali pridelek. Na delavnici bo možnost individualnega svetovanja za razvoj, nadgradnjo, grafično opremo in embalažo izdelkov, ki jih želite dovršiti in ponuditi na trg.

 

Delavnico bo izvedla Jana Vilman Proje, ki ima na področju razvoja novih produktov dolgoletne izkušnje. Sodeluje pri vzpostavitvi kolektivnih blagovnih znamk na področju znamčenja in nudi strokovno podporo pri razvoju izdelkov in storitev.  Že od leta 2011 je vodilna sila znamke  Bohinjsko/from Bohinj in za celostne vizualne podobe destinacije Bohinj. Je tudi avtorica vizualne podobe KBZ Idrija selected.

 

Lokacija: IDRIJA

Ponedeljek, 8. julij

14.00 – 17.00

Učilnica ICRUM, ICRA d.o.o. Idrija, Mestni trg 2, Idrija

 

Delavnica je za udeležence BREZPLAČNA, število mest je omejeno. Obvezne predhodne prijave se sprejemajo na polona.kavcic@icra.si ali na tel. št.: 05 37 43 912, najkasneje do ponedeljka, 8. julija, do 10.00 ure.

 

Lokacija: LOGATEC

Ponedeljek, 8. julij

Ob 18.30

Sejna soba Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec

 

Delavnica je za udeležence BREZPLAČNA, število mest je omejeno. Obvezne predhodne prijave se sprejemajo na matjaz.martinsek@logatec.si ali na tel. št.: 01 7590 606 , najkasneje do ponedeljka, 8. julija, do 10.00 ure.

 

Vabilo na posamezno delavnico:

Idrija

Logatec

 

Vabljeni vsi zainteresirani, rokodelci, ustvarjalci, kmetje.

 

Aktivnost je del operacije DOBIMO SE NA TRŽNICI 2, ki je sofinancirana s strani Republike Slovenije in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Partnerji in sofinancerji operacije so: LAS s CILjem, Občina Idrija, Občina Logatec, LTO Laufar Cerkno in ICRA d.o.o. Idrija.

 

 

Objavljeno: 2. 07. 2019

Pilotna izvedba ogleda Kmetije na Ravan

Prva pilotna izvedba ogleda Kmetije na Ravan iz Cerkljanskega vrha je za nami. Z nami so bili otroci iz programa Počitnikarija 2019 ZPM Idrija. Navdušenje ob prihodu na kmetijo je pokazalo, da bo za otroke to eno res lepo doživetje. Sprehodili smo se do pašnika z živalmi, si ogledali hlev, kmetijsko mehanizacijo, predelovalne prostore, zorilnico. Sledila je delavnica izdelovanja masla, ki smo jo zaključili z degustacijsko malico. Za konec so nam pripravili še igro na senu, kot odlično razvedrilo in zaključek obiska na kmetiji.

  

 

 

Operacija Odprta vrata kmetij je  sofinancirana s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega skleda za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020. Organ upravljanja določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino sporočila je odgovoren Las s Ciljem.

 

Objavljeno: 18. 06. 2019

Predstavitev dobrih praks s področja kolesarstva na območju LAS s CILjem

LAS s CILjem je v sredo, 12. 6., v okviru projekta sodelovanja LAS »E-nostavno na kolo«, na Cerkljanskem gostil ogled dobrih praks na področju kolesarstva.

Predstavniki sodelujočih LAS, Občin ter zainteresiranih organizacij, so imeli možnost spoznati in preizkusiti e-gorska kolesa podjetja Proloco Trade d.o.o.  Sledila je predstavitev avtomatiziranega sistema za izposojo koles MICikel, ki je nastal v sodelovanju podjetja Vizija sport d.o.o. ter Šolskega centra Velenje. Za zaključek smo dosedanja znanja, pridobljena na podobnih ogledih dobrih praks na Gorenjskem in v Osrednji Sloveniji, strnili v nekoliko drugačnem pogovoru o možnosti avtomatizirane izposoje gorskih koles za turiste. Ugotovili smo, da segment obiskovalcev, ki si želijo doživeti območje s kolesom, predvsem električnim, raste, da pa avtomatika pri tovrstni izposoji ne more nadomestiti osebnega stika pri prvi uporabi električnega kolesa in nasvetih, kaj si lahko obiskovalci in obiskovalke ogledajo ter katere poti uporabiti.

Najlepše se zahvaljujemo vsem sodelujočim pri organizaciji in izvedbi dogodka!

  

 

Operacija je sofinancirana s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014 -2020. Organ upravljanja določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino sporočila je odgovoren upravičenec operacije LAS s CILjem.

 

Objavljeno: 14. 06. 2019

Povabilo k sodelovanju na Natečaju za razstavo izdelkov iz slovenske volne «PRINESI KAR IMAŠ»

Se ukvarjate s pletenjem, polstenjem, tkanjem, kvačkanjem, klekljanjem? In pri svojem ustvarjanju uporabljate ovčjo volno? Potem vas vabimo k sodelovanju na Natečaju za razstavo izdelkov iz slovenske volne z naslovom »Prinesi kar imaš«, ki je razpisan v okviru operacije sodelovanja Novi izzivi slovenske drobnice. Več informacij o samem natečaju je v objavljenem natečaju.

 

Otvoritev razstave izdelkov bo v soboto, 14. septembra 2019 v okviru spremljevalnih aktivnosti 9. Festivala ovčje volne Bica v Solčavi.

Operacija zajema področje razvoja drobnice, uporabo živalskih materialov in njihove predelave v produkte z dodano vrednostjo. Ovčja volna kot naravni material z mnogimi pozitivnimi lastnostmi poleg obstoječih tradicionalnih izdelkov nudi tudi sodobne oblikovalske izzive, ki jih želimo v okviru operacije načrtno spodbuditi z različnimi načini obdelave, nakupom opreme, s povezovanjem in izobraževanjem rokodelcev.

 

Z natečajem rokodelskih izdelkov »Prinesi kar imaš« bomo v skupno razstavo združili kvalitetne izdelke ustvarjalcev iz območja vseh štirih vključenih LAS-ov, LAS s CILjem, LAS Notranjska, LAS Bela Krajina in LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline.

 

Več informacij najdete v objavljenem natečaju na povezavi:

 

 

Operacija je sofinancirana s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014 -2020. Organ upravljanja določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino sporočila je odgovoren upravičenec operacije LAS s CILjem.

 

 

Objavljeno: 14. 06. 2019

Vabilo na predstavitev operacije sodelovanja Domače in umetnostne obrti - dediščina in sodobnost

To nedeljo, 16. 6. 2019, vas vabimo, da nas pridete pogledat v Idrijo pred Antonijev rov. Tam se bomo predstavljale vse štiri lokalne akcijske skupine, ki smo vključene v projekt Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost: LAS med Snežnikom in Nanosom, LAS Loškega pogorja, LAS Vipavska dolina in LAS s CILjem. Predstavili se bodo tudi ponudniki tovrstnih izdelkov iz vseh štirih vključenih območij, mlad čevljar in podjetje Alpina iz žirovskega, Društvo gospodinj s Planine z demonstracijo mletja žit z mlinskim kamnom in delavnicami za otroke, ponudnica iz Podgrada z rešilje prtički, idrijske klekljarice, in še in še.
 

Operacija je sofinancirana s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014 -2020. Organ upravljanja določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino sporočila je odgovoren upravičenec operacije LAS s CILjem.

 

Objavljeno: 12. 06. 2019

Predstavitev operacije Novi izzivi slovenske drobnice na prireditvi Ob košnji — V deželi ostrnic

V nedeljo. 16. junija bo LAS s CILjem sodeloval na prireditvi V deželi ostrnic na Babni Polici, na območju partnerskega LAS-a LAS Notranjska. V okviru prireditve bo potekala predstavitev aktivnosti in operacije Novi izzivi slovenske drobnice. V okviru predstavitve bo na prireditvi možno okusiti jedi iz mesa in mlečnih izdelkov slovenske drobnice. Otroci bodo imeli možno sodelovati na delavnici polstenja ovčje volne pod mentorstvom filcark društva Bicka iz Solčave.

 

Iz območja LAS s CILjem bodo predstavitev sooblikovali tudi Jožefa Peternel s prikazom pletenja in predstavitvijo tradicionalnih ročno pletenih izdelkov iz ovčje volne. Predstavila se bo tudi ovčerejska kmetija Na Hmenici iz Otaleža na Cerkljanskem. Gre za največjo kmetijo na Severnem Primorskem po številu ovc. Z aktivnostmi na področju segmenta drobnice in volne bo s predstavitvijo sodeloval tudi KGZ Nova Gorica.

 

 

 

Operacija je sofinancirana s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014 -2020. Organ upravljanja določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino sporočila je odgovoren upravičenec operacije LAS s CILjem.

Objavljeno: 11. 06. 2019

Vabilo na skupščino LAS s CILjem

Danes, 11. 6. 2019, ob 16. uri, vabimo  člane LAS s CILjem  na sejo skupščine LAS s CILjem. Vabilo in gradivo za sejo, je bilo članom LAS s CILjem posredovano na njihove elektronske naslove.

 

Objavljeno: 04. 06. 2019

Vabilo na dogodek «Za več lokalne hrane v javnih zavodih 3»

Občina Idrija vabi na dogodek »ZA več lokalne hrane v javnih zavodih«, ki bo v četrtek, 6. junija 2019, ob 15.00 uri v Idriji (Pokrita tržnica Idrija, ulica sv. Barbare 8, Idrija). Velik potencial za spodbujanje razvoja lokalne ponudbe na območju LAS s CILjem je tudi vključevanje večjega deleža lokalne hrane v javne zavode, pri čemer je potreben pregled dodatnih potencialov in priložnosti, ustrezna strokovna podpora iz področja javnih naročil ter povezovanje ključnih deležnikov. Več o dogodku, si lahko preberete v priloženem vabilu.

 

Objavljeno: 31. 05. 2019

Udeležba LAS s CILJEM na Posvetu LAS LEADER/CLLD v Lenartu

24. 5. 2019, je v Lenartu v Slovenskih goricah potekal že tradicionalni Posvet LAS. S strani pristojnih ministrstev so bili predstavljeni zakonodajni predlogi z prihodnje programsko obdobje s poudarkom na CLLD/LEADER pristopu, predlog Uredbe o Strateškem načrtu, Predlog Uredbe o skupnih določbah in predlog Uredbe o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo. Sledile so SWOT delavnice na temo analize sedanjega sistema in potreb v prihodnjem programskem obdobju, oblikovanje LAS kot pravna oseba, posredniško telo in delavnica na temo pametnih vasi. Ob zaključku  posveta so bili predstavljeni sklepi posameznih skupin. Gostujoči LAS Ovtar Slovenskih goric je poskrbel tudi za ogled dobre prakse. Gradivo nastalo v okviru posveta LAS, je na voljo na priloženi povezavi.

 

Objavljeno: 27. 05. 2019

Srečanje čebelarjev v Mežiški dolini v okviru projekta sodelovanja LAS Med-o-vita

V okviru projekta sodelovanja Med-o-vita, v katerega so poleg Las s CILjem,  vključeni še Las loškega pogorja, Las Mežiške doline in Lag istočne istre, je potekalo dvodnevno srečanje čebelarjev v Mežiški dolini. Z nami na pot so se podali člani Čebelarskega društva Idrija.

Najprej smo si v Ravnah na Koroškem ogledali učni čebelnjak Pigl, kjer nas je sprejel predsednik Čebelarskega društva Ravne na Koroškem. Po kratki predstavitvi društva, sta nas toplo nagovorila še direktorica A.L.P. ECA Viktorija Barbič ter podžupan g. Verhovnik.

Pot smo nadaljevali v Mežico, kjer so nam predstavili čebelarsko učno pot, ki je prav tako nastala v okviru aktivnosti projekta in muzejsko zbirko Čebelarskega društva Mežica.

Z ogledom smo nadaljevali še v občino Prevalje, kjer smo si ogledali njihov čebelnjak in bogat zeliščni vrt. Sledil je program s strokovnim delom, kjer so nas nagovorili, podžupan občine Prevalje g. Gorenšek, predsednik Čebelarskega društva Prevalje,  poznavalka zelišč ga. Ledinek, ter poznavalka apiterapije ga Vogel. Večer smo zaključili z neformalnim druženjem ob prijetni spremljavi koroškega kantavtorja.

Naslednji dan smo se udeležil prireditve ob 2. Svetovnem dnevu čebel, ter se v poznih popoldanskih urah vrnili v Idrijo.

Bilo nam je lepo in se že veselimo snidenja v Labinu.

 

 

 

Objavljeno: 23. 05. 2019

Izvedba animacijskih delavnic za spremembo Strategije lokalnega razvoja LAS s CILjem v Idriji in Cerknem

V tem tednu sta bili v Idriji in Cerknem izvedeni animacijski delavnici za spremembo Strategije lokalnega razvoja LAS s CILjem. Udeleženci delavnic so najprej preverili aktualne izsledke preko SWOT analize, nato pa pripravili nabor aktualnih aktivnosti za izvedbo v programskem obdobju 2014 - 2020.

 

Objavljeno: 21. 05. 2019

Vabilo na delavnici za pripravo spremembe Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS s CILjem v Idriji in Logatcu

V preteklem tednu je bila v Logatcu izvedena  animacijska delavnica za pripravo sprememb SLR LAS s CIljem,  v tem tednu, pa bosta izvedeni delavnici tudi v Idriji in Cerknem.
Delavnice so namenjene pregledu dosedanjega doseganja ciljev in kazalnikov iz SLR, na osnovi katerega bomo na delavnicah ponovno pretehtali ukrepe ter aktualne vsebine, ki se jih podpira v okviru Strategije lokalnega razvoja.
Na delavnice vabimo člane LAS s CILjem ter ostale zainteresirane deležnike na območju LAS. Delavnici v Idriji in Cerknem bosta potekali: 

 • v torek, 21. 5. 2019, ob 16.00 v Idriji, v učilnici ICRUM (Mestni trg 2, Idrija),
 • v sredo, 22. 5. 2019, ob 15.30 v Cerknem, v sejni sobi Občine Cerkno.

Zaželene so prijave na tel.: 05 37 43 914 ali na info@las-sciljem.si

Več si lahko preberete v priloženem vabilu.

 

Objavljeno: 17. 05. 2019

Vabilo na dogodek za lokalne gostince in ponudnike na območju občine Logatec «Lokalna kulinarika včeraj, danes, jutri»

Občina Logatec vabi na dogodek, okroglo mizo z naslovom »LOKALNA KULINARIKA VČERAJ, DANES, JUTRI«, ki bo v ponedeljek, 20. 5. 2019, ob 16.00 uri v prostorih Območno obrtno-podjetniške zbornice Logatec, Tržaška cesta 11, 1370 Logatec.

 

Poseben gost okrogle mize bo dr. Stanislav Renčelj, strokovnjak za kulinariko in avtor knjige »Tradicionalni proizvodi in jedi območja od Turjaka do Kolpe.«

 

Vabilo

 

Za udeležbo na dogodku je potrebna predhodna prijava na elektronski naslov: matjaz.martinsek@logatec.si , na telefonsko številko 01-7590-606 ali preko SMS sporočila na 031-887-777. Udeležba na dogodku je brezplačna.

 

Operacija »Dobimo se na tržnici 2« je financirana s strani Republike Slovenije in Evropskega sklada za regionalni razvoj. Partnerji in sofinancerji operacije so: LAS s CILjem, Občina Logatec, Občina Idrija, ICRA d.o.o. Idrija in LTO Laufar Cerkno.

 

Objavljeno: 17. 05. 2019

Ekskurzija LAS s CIljem 2019

V četrtek, 16. 5. 2019, smo se člani LAS s CIljem in udeleženci študijskega krožka v okviru projekta sodelovanja LAS «Digitalne rešitve za izzive podeželja», udeležili srečanja partnerskih LAS  v Prekmurju, na območju LAS pri dobrih ljudeh 2020 in LAS Goričko 2020. Na Otoku ljubezni v Ižakovcih, smo si ogledali mlin na Muri, gostitelji so nam predstavili delo büjrašev, nas popeljali z brodom čez reko Muro in pogostili z büjraško malico. Sledila je predstavitev izvedenih študijskih krožkov partnerskih LAS. Z okusnim prekmurskim kosilom, so nas pogostili na turistični kmetiji Puhan v Bogojini. Od tam pa pot nadaljevali do Murske Sobote, kjer smo si ogledali Expano in pridobili veliko novih informacij o Prekmurju. Polni lepih vtisov, smo sklenili, da Prekmurje še obiščemo.

 

 

  

 

Objavljeno: 17. 05. 2019

Izvedba animacijske delavnice za spremembo Strategije lokalnega razvoja LAS s CILjem v Logatcu

V torek, 14. 5. 2019, je v Logatcu potekala prva izmed treh delavnic za spremembo Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS s CILjem. Člani LAS s CIljem in drugi zainteresirani so najprej preverili aktualne izsledke preko SWOT analize, nato pa pripravili nabor aktualnih aktivnosti za izvedbo v programskem obdobju 2014 - 2020. V naslednjem tednu sta predvideni tudi delavnici  v Idriji (21. 5. 2019, ob 16. uri v učilnici ICRUM) in Cerknem ( 22. 5. 2019, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Cerkno). Člane LAS s CILjem in drugo zainteresirano javnost iz območja LAS s CILjem lepo vabimo k udeležbi.

 

Objavljeno: 13. 05. 2019

Vabljeni na Jazz tržnico

 

Objavljeno: 13. 05. 2019

Vabilo na dogodek «Cerkno za zeleni turizem»

LTO Laufar Cerkno v okviru projekta LAS Formica 2 Cerkno - Idrija - Logatec, v četrtek, 16. 5. 2019, ob 17. uri v Hotelu Cerkno (Sedejev trg 8), organizira dogodek z naslovom «Cerkno za zeleni turizem». Več informacij o dogodku lahko najdete v priloženem vabilu.

 

Objavljeno: 06. 05. 2019

Vabilo na delavnice za pripravo spremembe Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS s CILjem

Delavnice so namenjene pregledu dosedanjega doseganja ciljev in kazalnikov iz SLR, na osnovi katerega bomo na delavnicah ponovno pretehtali ukrepe ter aktualne vsebine, ki se jih podpira v okviru Strategije lokalnega razvoja. Delavnice so namenjene članom LAS s CILjem ter drugim zainteresiranim deležnikom na območju LAS. Delavnice bodo potekale: 

 • v torek, 14. 5. 2019, ob 16.00, v Logatcu,  v sejni sobi Občine Logatec,
 • v torek, 21. 5. 2019, ob 16.00 v Idriji, v učilnici ICRUM (Mestni trg 2, Idrija),
 • v sredo, 22. 5. 2019, ob 15.30 v Cerknem, v sejni sobi Občine Cerkno.

Zaželene so prijave na tel.: 05 37 43 914 ali na info@las-sciljem.si

Več si lahko preberete v priloženem vabilu.

 

Objavljeno: 06. 05. 2019

VABILO NA DOGODEK »ZA razvoj kulinaričnega turizma«

 

Občina Idrija in ICRA d.o.o. Idrija vabita na dogodek z naslovom »ZA razvoj kulinaričnega turizma«, ki bo potekal v sredo, 8. maja, s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Centra idrijske čipke, Prelovčeva 2, v Idriji.

 

Gastronomija kot pomemben del turistične ponudbe daje možnost razvoja odličnih doživetij z dodano vrednostjo in tako prispeva k razpršitvi turističnih tokov in desezonalizaciji turizma, kar je med osrednjimi cilji prihodnjega razvoja slovenskega turizma. Slovenija je tudi prejemnica naziva Evropska gastronomska regija 2021 (European region of gastronomy – ERG), kar je priznanje vsem vključenim pri projektu in dodatna priložnost v prizadevanjih, da postane Slovenija globalno prepoznana kot trajnostno usmerjena in vrhunska gastronomska destinacija za butična doživetja.

 

Na dogodku se bomo najprej seznanili z novim nacionalnim akcijskim načrtom razvoja in trženja gastronomije, nato bo sledil pogovor na temo priložnosti in povezovanja za razvoj kulinaričnega turizma na Idrijskem in Cerkljanskem.

 

Program dogodka:

 

 • Predstavitev Akcijskega načrta razvoja in trženja gastronomskega turizma Slovenije 2019 – 2023.

Akcijski načrt razvoja in trženja gastronomskega turizma 2019 – 2023 je nastal z namenom identificiranja ključnih ukrepov in iniciativ, potrebnih, da se Slovenija v svetu pozicionira kot edinstvena, butična gastronomska destinacija.

Predstavitev bo izvedla dr. Maja Uran Maravić, strokovnjakinja za razvoj turizma in vodja delovne skupine za pripravo akcijskega načrta.

 

 • Okrogla miza na temo razvoja kulinaričnega turizma v Idrijsko-Cerkljanski gastronomski regiji. 

Sogovorniki na okrogli mizi bodo:

 • dr. Maja Uran Maravić, PROSPERO Inštitut za turizem
 • Sanja Marija Pellis, direktorica Centra za idrijsko dediščino
 • Gregor Novaković, direktor LTO Laufar Cerkno
 • Helena Pregelj Tušar, vodja hotela Kendov dvorec
 • Tilen Božič, predstavnik Društva Hudournik in MC Idrija, organizatorja Praznika idrijskih žlikrofov

 

Za udeležbo na dogodku je potrebna predhodna prijava. Prijavite se lahko na elektronski naslov: polona.kavcic@icra.si ali na telefonsko številko: 05 37 43 912.

Več o dogodku, si lahko preberete v priloženem vabilu.

 

Objavljeno: 25. 4. 2019

Vabilo na Zeleni dan

V soboto, 27. 4. 2019, vas partnerji projekta Dobimo se na tržnici 2, ki je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, vabimo na dogodek Zeleni dan, v okviru katerega bo v Cerknem (Sedejev trg 8), izvedena prodaja lokalnih pridelkov in izdelkov, strokovno predavanje s področja vrtnarstva in  čistilna akcija Očistimo Cerkljansko 2019. Več o dogodku, si lahko preberete v priloženem vabilu.

 

Objavljeno: 17. 4. 2019

Vabilo na predavanje «Drobni nasveti za zdrav pridelek v domačem sadno - zelenjavnem vrtu»

LTO Laufar Cerkno v sklopu izvajanja projekta Dobimo se na tržnici 2, organizira predavanje z naslovom »Drobni nasveti za zdrav pridelek v domačem sadno - zelenjavnem vrtu«, ki bo v soboto, 27. 4. 2019, ob 10. uri, v salonu Hotela Cerkno (Sedejev trg 8). Predavanje bo potekalo v sklopu dogodka Zeleni dan s tržnico lokalnih pridelkov in izdelkov, zelenimi prigrizki, pestro ponudbo cvetja, sadik ter izmenjevalnico otroških oblačil, obutve in igrač. Več informacij o dogodku, si lahko preberete v priloženem vabilu.

Objavljeno: 11. 4. 2019

Aktivnosti projekta sodelovanja Odprta vrata kmetij

Zaključuje se prva faza operacije sodelovanja med LAS-i ODPRTA VRATA KMETIJ, kjer smo skupaj s partnerji LAS loškega pogorja, LAS Gorenjska košarica, LAS Srce Slovenije in vključenimi pilotnimi kmetijami že pripravili 8 PROGRAMOV Z OGLEDI KMETIJ ZA RAZLIČNE CILJNE SKUPINE in PROMOCIJSKE BROŠURE SADNE IN SENENE VERIGE.

V projektu iz našega območja LAS s CILjem sodeluje KMETIJA NA RAVAN iz Cerkljanskem Vrha.

Mleko je eden izmed ključnih kmetijskih proizvodov. Glede na raziskave in trende v tujini se seneno mleko vrača kot izdelek z visoko dodano vrednostjo. Preko vzorčnih izkustvenih kmetij se na območju partnerskih LAS-ov spodbuja pridelava, predelava in poraba senenega mleka in izdelkov iz senenega mleka ter jagodičevja, sadja in sadnih izdelkov. 
Projekt celovito zajema dva vidika večanja dodane vrednosti kmetijam: dvig kakovosti in s tem dodane vrednosti obstoječe proizvodnje in uvajanje novih dejavnosti z večjo dodano vrednostjo. Z vstopom novih proizvodov na trg, kot je seneno mleko in izdelki iz senenega mleka, ki predstavljajo za slovenski trg noviteto je izrednega pomena tudi vzgoja potrošnika in osveščanje, ki se bo odvijalo skozi konkretno izkušnjo direktno na kmetijah. Kmetije so odprte različnim ciljnim skupinam in jih o novi ponudbi skozi izkušnjo seznanjajo direktno na kmetijah.

S povezovanjem LAS območij se ustvarja bazen znanja in ponudbe ter s tem možnosti povezovanja znotraj posamezne skupine izdelkov tako na področju spodbujanja pridelave oz. predelave kot tudi trženja. Cilj je, da bi kmetije izkoristili možnosti pridelave senenega mleka in posledično tudi izdelkov iz senenega mleka.

 

 

Objavljeno: 5. 4. 2019

Vabilo na majske aktivnosti v okviru projekta Novi izzivi slovenske drobnice

V mesecu maju bosta v okviru operacije Novi izzivi slovenske drobnice izvedeni delavnica izdelave naravne kozmetike iz mleka drobnice in delavnica tkanja na statvah z uporabo ovčje volne. Več o aktivnostih si lahko preberete v priloženih vabilih. 
 

Vabilo — delavnica tkanja na statvah (sobota, 11. 5. 2019, ob 8:30 uri, v Večnamenskem centru Cerkno)

Vabilo — delavnica izdelave naravne kozmetike iz mleka drobnice (torek, 14. 5. 2019, ob 15:30 uri, v prostorih Pokrite tržnice v Idriji)

 

Aktivnosti sta za udeležence brezplačni. Obvezne predhodne prijave se sprejemajo na e-mail naslov: polona.kavcic@icra.si ali telefonsko številko: 05 37 43 912, do zasedbe prostih mest. Število mest je omejeno.

 

Objavljeno: 18. 3. 2019

Vabilo na nadaljevalno kulinarično delavnico «Oblikovanje in razvoj inovativnega kulinaričnega produkta v Idrijsko - Cerkljanski regiji 2»

Delavnica bo potekala v dveh delih, in sicer v torek, 26. 3. in sredo, 27. 3. 2019,  ob 16. 00 uri, v Hotelu Cerkno (Sedejev trg 8).

Izobraževalna delavnica je za udeležence brezplačna, saj je sofinancirana s strani Republike Slovenije in Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru projekta Dobimo se na tržnici 2.

 

Cerkljansko in Idrijsko sta destinaciji s pestro ponudbo lokalnih jedi. Na nadaljevalni kulinarični delavnici boste pridobljeno znanje iz prve kulinarične delavnice, ki je potekala novembra 2018, še nadgradili in v interakciji s predavateljem sestavili, oziroma oblikovali meni za jed iz lokalno-regionalnih sestavin ter ga seveda tudi pripravili in postregli. Dobrodošli tudi vsi, ki na prvi delavnici niste bili.  Več o vsebini posameznih srečanj si lahko preberete v priloženem VABILU

 

 

Objavljeno: 13. 3. 2019

Vrednotenje SLR LAS s CILjem 2018

V programskem obdobju 2014-2020, sta spremljanje in vrednotenje Strategije lokalnega razvoja  obvezni vsebini, ki jih mora izvajati LAS in s tem omogočiti, da se prilagodijo vsa odstopanja od zastavljenih ciljev in da se ugotovi, v kolikšni meri je bila izvedena Strategija lokalnega razvoja.

Za obdobje do 31. 12. 2018, je bilo potrebno v skladu s SLR LAS s CILjem izvesti vmesno vrednotenje SLR.  Z vmesnim vrednotenjem, pri katerem se sistematično in objektivno oceni rezultate in vplive operacij oz. programov, se ugotovi v kolikšni meri je bila izvedena SLR. Več o vmesnem vrednotenju SLR LAS s CIljem, si lahko preberete v priloženem dokumentu.

 

Objavljeno: 19. 2. 2019

LAS s CILjem uspešen na 4. javnem razpisu za podukrep 19.3

LAS s CILjem je na 4. javnem razpisu za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS, skupaj s partnerskimi LAS, prijavil tri projekte sodelovanja. V teh dneh smo s strani ARSKTRP prejeli pozitivni odločbi za dva prijavljena projekta: E-nostavno na kolo in Domače in umetnostne obrti — dediščina in sodobnost. Z odobrenima projektoma je za območje LAS s CILjem pridobljenih še dodatnih 153.173,84 EUR.

Objavljeno: 11. 2. 2019

Vabilo upravičencem k izpolnjevanju elevacijskega vprašalnika

LAS s CILjem mora v skladu s potrjeno Strategijo lokalnega razvoja LAS s CILjem voditi spremljanje in vrednotenje SLR skozi celotno programsko obdobje. Eden od načinov pridobivanja podatkov, ki je predviden v SLR, je tudi anketiranje  upravičencev (partnerjev) projektov. S pridobljenimi podatki iz elevacijskega vprašalnika, želimo pridobiti jasno sliko o pogledu, potrebah, težavah in željah upravičencev, ki bo prispevala k ustreznemu vrednotenju  in izvajanju SLR LAS s CILjem v prihodnje. Sodelujoče partnerje projektov, potrjene v okviru LAS s Ciljem,  vljudno vabimo k  izpolnitvi vprašalnika v prilogi.
 

Izpolnjen vprašalnik posredujete na e-naslov info@las-sciljem.si ali po pošti na naslov ICRA d.o.o. Idrija - LAS s CILjem, Mestni trg 1, 5280 Idrija.

 

Izpolnjeni vprašalniki nam bodo v veliko pomoč pri evalvaciji programa, učinkovitosti dela vodilnega partnerja in zastavljanju sprememb SLR v prihodnje.

 

Objavljeno: 29. 1. 2019

Izvedba kulinaričnega dogodka v sklopu projekta Med-o-vita

V okviru projekta Med-o-vita je bil v mesecu januarju organiziran kulinarični dogodek Med v kulinariki, namenjen gostincem in ljubiteljem kulinaričnih užitkov. S kuharsko mojstrico Ano Anita Ratoša, so bile predstavljene jedi z medom, ki smo jih izbrali z javnim natečajem. Jedi so bile predstavljene na sodoben in malo drugačen način kot običajno. Skupaj z udeleženci na dogodku, smo izbrali pet jedi, katere bomo predstavili tudi v skupni brošuri z ostalimi Lasi vključenimi v projekt Med-o-vita.

 

Zmagovalne jedi so:

 1. Starani siri + med + krhlji svežega/suhega sadja
 2. Marinirana postrv s sadjevcem in medom
 3. Mlada domača kokoš nadevana s kruhom, zelišči in medom  
 4. Pirini žlikrofi polnjeni s suhim sadjem in preliti z medom
 5. Ajdovi medeni štruklji

Za draženje želodčkov pa še nekaj fotografij jedi, nastalih na kulinaričnem dogodku, ki je potekal v Pokriti tržnici v Idriji.

 
        

 

 

Objavljeno: 25. 1. 2019

Vabilo na dogodek «Za več lokalne hrane v šolah in vrtcih»

LTO Laufar Cerkno vabi na dogodek z naslovom »ZA več lokalne hrane v šolah in vrtcih«, ki bo v četrtek, 31. 1. 2019 ob 10.00, v Hotelu Cerkno (Sedejev trg 8).

Velik potencial za spodbujanje razvoja lokalne ponudbe na območju LAS s CILjem je tudi vključevanje večjega deleža lokalne hrane v javne zavode, osnovne šole in vrtce, pri čemer je potreben pregled dodatnih potencialov in priložnosti, ustrezna strokovna podpora iz področja javnih naročil ter povezovanje ključnih deležnikov.

 

Program dogodka vključuje predavanje na temo povečanja lokalnih živil v javnih zavodih ter okroglo mizo o priložnostih ter možnostih povezovanja za vključitev več lokalne hrane v javne zavode.

Več si lahko preberete v priloženem VABILU.

 

Objavljeno: 18. 1. 2019

Izdan katalog Lokalne akcijske skupine v Sloveniji v programskem obdobju 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je izdalo katalog lokalnih akcijskih skupin v programskem obdobju 2014-2020. Katalog vsebuje splošne in konkretne podatke o izvajanju ukrepa M19 - LEADER/CLLD v Sloveniji, zemljevid slovenskih lokalnih akcijskih skupin, informacije o vseh slovenskih LAS-ih (predstavitev LAS-a, cilji strategij lokalnega razvoja in po tri projekte vsakega LAS-a).

Katalog, v katerem na 44. strani opisuje tudi LS s CILjem, se nahaja na priložni povezavi

 

Objavljeno: 05. 11. 2018

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014 - 2020

Obveščamo vas, da je bila dne 26. 10. 2018 v Uradnem listu št. 68/2018 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020.

Povezava do novice: http://www.mkgp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/10139/ 
V prilogi je na voljo tudi čistopis omenjene Uredbe.

 

Objavljeno: 22. 10. 2018

Zgodbe rok in krajev

LAS s CILjem je kot partner pristopil v projekt sodelovanja 11. Lokalnih akcijskih skupin iz Slovenije »Zgodbe rok in krajev«, ki bo omogočil rokodelcem aktivno povezovanje in sodelovanje ter njihov skupen nastop na trgu. Zgodbe rok in krajev je projekt, ki nudi odgovor za izboljšanje položaja slovenskih rokodelcev preko oživljanja urbanih središč, vključevanja sodobnega dizajna, kulturnih kreativnih industrij, dodajanja vrednosti turizmu, promociji družbene odgovornosti gospodarstva, socialne kohezije, novih delovnih mest, nizko ogljične družbe, krepitve identitete in razvoja urbanih območij.

V sklopu projekta je nastala knjiga Zgodbe rok in krajev, kjer so predstavljene lokalne rokodelske zgodbe in izdelki posameznega partnerskega LAS. Predstavljene so  zgodbe 58 občin, številnih rokodelcev in njihovih izdelkov.

Naj vam bodo zgodbe v navdih pri ustvarjanju novih in novih izdelkov, podobno kot so bile našim rokodelcem. Prelistajte jo v e-obliki ali natisnjeno naročite pri Las s Ciljem.

 

Objavljeno: 01. 10. 2018

Izvedba delavnic na temo ustrezne priprave projektov, prijavljenih na JP LAS s CILjem  

LAS s CILjem je z namenom ustrezne priprave projektov izvedel tri brezplačne delavnice za predstavitev 2. Javnega poziva. Do gradiva lahko dostopate tukaj.

Zadnja delavnica za prijavitelje bo v ponedeljek, 8. 10. 2018, ob 16. uri, v učilnici ICRUM, Mestni trg 2, Idrija.  

Prijave na delavnico zbira LAS s CILjem preko elekronske pošte info@las-sciljem.si ali po tel: 05 37 43 914.
 

Navodila za ocenjevalno komisijo:

 

Objavljeno: 04. 09. 2018

Vabilo na brezplačne delavnice o ustrezni pripravi projektov, prijavljenih na Javni poziv LAS s CILjem v letu 2018. 

LAS s CILjem je 31. 8. 2018 objavil dva javna poziva za sofinanciranje projektov na območju občin Cerkno, Idrija in Logatec. Več o posameznem pozivu, si lahko preberete v zavihku Javni pozivi in razpisi. Za potencialne prijavitelje bodo z namenom ustrezne priprave projektov organizirane brezplačne delavnice, ki bodo izvedene:

- v sredo, 5. 9. 2018, ob 15. uri, v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova 9, Cerkno,
- v četrtek, 6. 9. 2018, ob 16. uri, v učilnici ICRUM, Mestni trg 2, Idrija,
- v sredo, 12. 9. 2018, ob 16. uri, v sejni sobi Občine Logatec, Tržaška cesta 50a, Logatec,
- v ponedeljek, 8. 10. 2018, ob 16. uri, v učilnici ICRUM, Mestni trg 2, Idrija.  

Prijave na delavnice zbira LAS s CILjem preko elekronske pošte info@las-sciljem.si ali po tel: 05 37 43 914. Prijaviteljem so na voljo tudi brezplačna individualna svetovanja.

Prijavo se lahko upravičenci, ki imajo stalno bivališče na območju LAS (če gre za samostojnega podjetnika posameznika, kmetijo ali drugo fizično osebo, ki opravlja dejavnost), oziroma imajo sedež, registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na območju LAS (če gre za pravno osebo zasebnega prava), oziroma delujejo na območju LAS (če gre za pravno osebo javnega prava ali za pravno osebo zasebnega prava v javnem interesu).

 

 

Objavljeno: 04. 09. 2018

Vabilo na septembrske aktivnosti v okviru operacije Novi izzivi slovenske drobnice

V mesecu septembru bodo v okviru operacije Novi izzivi slovenske drobnice potekale najrazličnejše delavnice s področja uporabe ovčje volne. Več o izvedbi delavnic, si lahko preberete v priloženem vabilu.

 

Objavljeno: 31. 08. 2018

Objava Drugega javnega poziva LAS s CILjem (ESRR in EKSRP sklad)

Lokalna akcijska skupina LAS s CILjem v petek, 31. 8. 2018 objavlja Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja v okviru EKSRP in ESRR sklada na območjih občin Logatec, Idrija in Cerkno v letu 2018. Javni poziv bo odprt do petka, 2. 11. 2018. Podrobnosti, obrazci in navodila za posamezni sklad, se nahajajo v zavihku JAVNI POZIVI IN RAZPISI, v pod zavihku ESRR sklad (sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj) in EKSRP sklad (sofinanciranje iz Evropskega sklada za razvoj podeželja).

 

Objavljeno: 31. 08. 2018

Vabilo na delavnico Polstenja ovčje volne za otroke

V okviru operacije Novi izzivi slovenske drobnice najmlajše vabimo na delavnico Polstenja ovčje volne, ki bo potekala v Cerknem v soboto, 15. septembra. Delavnico bodo izvedle članice Društva BICKA iz Solčave. Obvezne predhodne prijave se sprejemajo na naslov: alenka.pisljar@icra.si ali telefonsko številko 05 93 40 390. Število mest je omejeno. Več o delavnici v priloženem vabilu.  

 

Objavljeno: 24. 08. 2018

Vabilo na delavnico Polstenje ovčje volne kot terapevtska dejavnost

V okviru operacije Novi izzivi slovenske drobnice, vas vabimo na delavnico "Polstenje ovčje volne kot terapevtska dejavnost". Delavnico, ki jo bodo izvedle mentorice iz Društva BICKA iz Solčave, 27.9.2018, ob 15:30 uri, v prostorih OŠ Cerkno, je namenjena mentorjem, ki delajo z ranljivimi skupinami. Več o vsebini delavnice in prijavi si lahko preberete v Vabilu.

 

Objavljeno: 06. 08. 2018

Potrjena sprememba strategije lokalnega razvoja LAS s CILjem

Dne, 30. 7. 2018, je vodilni partner LAS s CILjem (ICRA d.o.o. Idrija) s strani koordinacijskega odbora CLLD prejel Odločbo o potrditvi sprememb strategije lokalnega razvoja (SLR) LAS s CILjem, z dne 27. 12. 2017. Čistopis potrjene strategije lahko preberete tukaj.

 

Objavljeno: 04. 06. 2018

Izvedba izobraževanj za rejce drobnice in uporabnike volne v kmetijstvu

V mesecu maju sta v Cerknem, v okviru operacije Novi izzivi slovenske drobnice potekali dve izobraževanji na temo izboljšanja kakovosti volne in pogojev priprave volne za trg (povzetek izobraževanja) ter uporabe ovčje volne za kompostiranje (povzetek izobraževanja). Za potrebe izvedbe slednje delavnice, je nastalo tudi delovno gradivo Uporaba ovčje volne za kompostiranje, ki je na voljo na slednji povezavi.

 

Objavljeno: 23. 05. 2018

Strokovna ekskurzija LAS s CILjem v Zasavje

V četrtek, 17. 5. 2018, smo se člani Lokalne akcijske skupine LAS  s CILjem udeležili  strokovne ekskurzije V tri krasne. Pod to blagovno znamko se namreč turistično promovirajo tri Zasavske občine - Trbovlje, Zagorje  in Hrastnik. Strokovna ekskurzija je zajemala predstavitev Partnerstva LAS Zasavje, ogled Steklarne Hrastnik in njihove trgovine "GlaSHuta" v Hrastniku, ogled Virtualnega muzeja rudarstva 4. dritl in dveh rudarskih stanovanj v rudarski koloniji Njiva v Trbovljah ter ogled KS Tirna, ki že več let izvaja projekte iz LEADER oz. CLLD sredstev. Seveda nismo bili lačni. Za razvajanje naših brbončic, sta z lokalnimi specialitetami poskrbeli Gostilni Mala Malca in Pr Čop. V te lepe kraje z prijaznimi, gostoljubnimi ljudmi, se zagotovo še vrnemo.

Spodaj le nekaj utrinkov iz strokovne ekskurzije LAS s CILjem v Zasavje.

  

 

 

 

 

Ekskurzija je bila izvedena v okviru animacije LAS s CILjem, ki je sofinancirana v okviru podukrepa 19.4. Naložbo sofinancirata republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Objavljeno: 22. 05. 2018

Izobraževanje za uporabnike volne v kmetijstvu - Uporaba ovčje volne za kompostiranje

LAS s CILjem v okviru projekta Novi izzivi slovenske drobnice in sklopa aktivnosti VOLNA IN NJENA TRAJNOSTNA UPORABA izvaja izobraževanja za rejce kot tudi uporabnike volne v kmetijstvu, vrtnarstvu.

Problematika uporabnosti ovčje volne je tudi v tem, da je volna v okviru dejavnosti ovčereje stranski proizvod z zelo nizko ekonomsko vrednostjo, poleg tega pa v primeru takojšnje neuporabe pridobi še status organskega odpadka. Neobdelana volna je za rejce in druge nezanimiv, neuporaben proizvod. Problem je večplasten, na reševanje pa lahko vplivajo različni dejavniki in pristopi. Cilj projekta je predvsem iskanje novih, inovativnih, alternativnih načinov in področij uporabe manj kakovostne volne, ki je sicer ni možno uporabiti za tradicionalno poznane namene, npr. za obrt, rokodelstvo, tekstilno industrijo. Manj kvalitetne in odpadne volne ne odkupuje nihče.  V okviru projekta spodbujamo enostavne rešitve odprave organskega odpadka in na drugi strani pridobivanja koristne surovine. Uporabniki lahko pripravo in uporabo vršite sami, ni omejitev s količinami ali kakovostjo volne. Gre za pristope brez velikih investicij v tehnološko opremo ali nepremičnine.

KOMPOSTIRANJE je tradicionalen način za zmanjševanje količine organskih odpadkov in pretvorbo v zemljo (kompost) za ponovno uporabo. Ovčja volna se z lahkoto kompostira. Za kompostiranje uporabljamo volno slabše kakovosti. V zemlji volna razpada in doseže popoln razkroj v obdobju, ki ni daljši od dveh let. Ovčji kompost je še zlasti uporaben v vrtnarstvu, ima sposobnost zadrževanja vode in postopnega sproščanja hranil za prehrano rastlin.

Izobraževanje, ki je za udeležence brezplačno bodo izvedli strokovnjaki iz KGZ Nova Gorica. Poleg teoretičnega dela bo potekal prikaz priprave kompostnega kupa z volno.

Izobraževanje bo potekalo 24. 5. 2018, od 14.30 – 16.30 ure, v Cerknem.

Več informacij v vabilu na izobraževanje.

Obvezne predhodne prijave se sprejemajo na e-mail naslov: info@icra.si ali telefonsko številko: 040 348 912. Število mest je omejeno.

Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014 – 2020.

 

Objavljeno: 26. 04. 2018

Povabilo rejcem drobnice na izobraževanje «Pogoji priprave volne za trg»

V okviru izobraževanja ˝Pogoji priprave volne za trg˝, ki ga organizira LAS sCILjem, bo v okviru praktičnega in teoretičnega dela predstavljeno striženje ovc, sortiranje volne, ustrezni načini pakiranja volne in spregovorili bomo tudi o možnostih trženja volne.

Izobraževanje, ki je za udeležence brezplačno, bo potekalo v petek, 4. maja, s pričetkom ob 16.00 uri, na kmetiji v Gorenjih Novakih na Cerkljanskem, v sodelovanju z lokalnim strižcem in KGZ Nova Gorica.

Več informacij o dogodku lahko dobite v vabilu.

Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014 – 2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014 – 2020.

Objavljeno: 27. 03. 2018

Vabilo na nadaljnji tečaj uporabe pametnega telefona

V okviru projekta Vključevanje ranljivih skupin v urbanih naseljih na območju LAS s CILjem, vas vabimo na brezplačen nadaljevalni tečaj uporabe pametnega telefona, ki se bo pričel izvajati v sredo, 28. 03. 2018, ob 13. uri, v sejni sobi Občine Idrija. Več o vsebini tečaja, si lahko preberete v vabilu.

 

Tečaj zeliščarstva v Lazah

Krajane Laz vabimo na tečaj zeliščarstva, ki poteka v okviru projekta Vključevanje ranljivih skupin v urbanih naseljih na območju LAS s CILjem. Tečaj bo sestavljen iz petih srečanj, na katerih boste udeleženci pridobili znanje o osnovah zeliščarstva ter se naučili izdelati različne izdelke iz zelišč. Tečaji bodo potekali ob sredah, v dvorani podružnične šole v Lazah. Več informacij o tečaju je v vabilu.

 

Delavnice o demenci v Rovtah

Posamezna delavnica bo sestavljena iz edukativnega (informacije o vsebinah, vezanih na demenco) in praktičnega dela (vaje za koncentracijo, pozornost, jačanje spomina, tehnike sproščanja, načrtovanja dnevnih aktivnosti,..).

Kdaj: delavnice bodo potekale vsako drugo sredo v dopoldanskih urah, in sicer od 8.30 do 10. ure. Prva srečanja so že bila izvedena, naslednja  pa bodo potekala: 4. 4. in 18. 4.

Kraj srečanja: v prostorih krajevne skupnosti v stari osnovni šoli v Rovtah.

Delavnice potekajo v okviru projekta Vključevanje ranljivih skupin v urbanih naseljih na območju LAS s CILjem in so za udeležence brezplačne. Vabilo

 

Aktivni program za upokojence v Logatcu

Starejše prebivalce  Logatca vabimo na program aktivne vadbe za upokojence. To je organizirana vadba, prilagojena potrebam in možnostim starejših oseb, in pri kateri bo poseben poudarek namenjen krepitvi in zdravju hrbtenice.

Termin vadbe: od ponedeljkih in petkih od 18. do 19. ure, od petka, 6. 4. naprej.

Kje: Prešernova dvorana v Narodnemu domu v Logatcu.

Izvajalec vadbe: Društvo Živi korak Logatec in vaditeljica Anna Tia Paynich, ki ima bogate izkušnje na področju vadbe, plesa in duhovnega razvoja.

Vadba poteka v okviru projekta Vključevanje ranljivih skupin v urbanih naseljih na območju LAS s CILjem in so za udeležence brezplačne. Vabilo

 

Vabilo na pravljične urice v Šebreljah

Pravljice so stare toliko kot človeški spomin; prehajajo iz ene generacije v drugo, se malček spremenijo, da ujamejo duh časa, potem pa hitijo naprej in nikoli jih ne zmanjka. Pripovedovalka Ana Duša, ki se s pravljicami intenzivno ukvarja že zadnjih deset let, bo pet zaporednih tednov v Šebreljah pripovedovala otrokom, pa tudi njihovim staršem, starim staršem, tetam, stricem, … Pravljice bo vsakokrat jemala iz druge malhe, dvakrat pa bo pripovedovanju sledila še delavnica, kjer otroci pravljic ne bodo samo poslušali, ampak jih bodo tudi sami izumljali in pripovedovali.

Naslednje srečanje bo potekalo v torek, 10. 4. 2018, od 17. do 18. ure v Podružnični šoli v Šebreljah. Več o vsebini in terminih srečanj pa v vabilu.

Ure pravljic se izvajajo v okviru projekta Vključevanje ranljivih skupin v urbanih naseljih na območju LAS s CILjem in so za udeležence brezplačne.

 

Objavljeno: 1​5. 02. 2018

Vabilo na usposabljanje za strižca in sortirca volne

 LAS s CILjem v sodelovanju z LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Notranjska in LAS Dolenjska in Bela Krajina izvaja operacijo sodelovanja LAS z naslovom Novi izzivi slovenske drobnice, ki je uspešno kandidirala na 2. javnem razpisu podukrepa 19.3., priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, ki ga je razpisalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

 LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, bo v okviru operacije, na območju Zgornje Savinjske doline v sodelovanju z Ovčjerejskim društvom Raduha, Društvom rejcev ovc jezersko-solčavske pasme, Društvom Bicka in KGZS-Zavodom Celje izvedel usposabljanje za strižca in sortirca volne, ki bo potekalo od 8. do 10. marca 2018. Vabilo na ogled praktičnega usposabljanja je v prilogi.  

Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014 – 2020.

 

Objavljeno: 0​5. 01. 2018

3. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine

V petek, 29.12.2017 je bil objavljen 3. javni razpis za podukrep Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine.

Višina razpisanih sredstev znaša do 1.500.000 eurov.

Stopnja pomoči znaša 85 odstotkov upravičenih stroškov.

Predmet podpore je sofinanciranje stroškov LAS, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje). Upravičenci do podpore so LAS ter člani LAS. Kadar so upravičenci tudi člani LAS, mora biti upravičenec tudi LAS.

 

Objavljeno: 27. 12. 2017

Spremembe in dopolnitve uredbe CLLD

v petek, 15. decembra 2017, je bila v Uradnem listu RS št. 72/2017 (stran 10876) objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Ta uredba določa izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (v nadaljnjem besedilu: CLLD) v programskem obdobju 2014–2020. Določa vrste podukrepov CLLD, ki so predmet sofinanciranja iz naslova Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Ta uredba določa tudi pogoje in postopke za izbor in potrditev lokalnih akcijskih skupin, vsebino in sestavo ter obvezna poglavja strategij lokalnega razvoja, merila za izbor strategij lokalnega razvoja ter način izbora le-teh, naloge lokalnih akcijskih skupin, upravičence, upravičene aktivnosti, pogoje upravičenosti, upravičene in neupravičene stroške, pogoje za izvajanje posameznih podukrepov, nadzor nad izvajanjem podukrepov, sankcije za neizpolnjevanje obveznosti, finančne določbe ter posebna pravila glede podpore posameznega sklada vključenega v izvajanje CLLD.

Uredba je začela veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Objavljeno: 22. 11. 2017

Strokovna ekskurzija po območju LAS s CILjem

Vodilni partner LAS s CILjem (ICRA d.o.o. Idrija) vabi vse člane LAS s CILjem na strokovno ekskurzijo po območju LAS s CILjem. Namen ekskurzije je predstavitev dobrih praks in potencialov območja. Ekskurzija bo potekala 30. 11. 2017 in je za udeležence brezplačna. Program je v prilogi .

Prijave se zbirajo do zapolnitve prostih mest, najkasneje do 24. 11. 2017, do 10. ure, na elektronski naslov info@las-sciljem.si

Za dodatne informacije o poteku ekskurzije, nas lahko pokličete na telefonsko številko 05 37 43 913.

 

Objavljeno: 20. 11. 2017

Delavnica o izvajanju operacij in pripravi zahtevkov iz ESRR sklada

Vodilni partner LAS s CILjem vabi vse partnerje v operacijah (projektih), ki se izvajajo v okviru SLR LAS s CILjem iz ESRR sklada, na  delavnico o pravilnem izvajanju operacij in pripravi zahtevkovDelavnica bo potekala v ponedeljek, 27. 11. 2017, ob 14. uri, v prostorih ICRUM (računalniška učilnica ICRE), na Mestnem trgu 2.

 

Za dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko številko 05 37 43 913.

 

 

Objavljeno: 10. 11. 2017

Animacijske delavnice LAS s CILjem

Vodilni partner LAS s CILjm (ICRA d.o.o. Idrija) v okviru animacije lokalnega prebivalstva  na območju LAS s CILjem (Cerkno, Idrija, Logatec) izvaja animacijske delavnice, na katerih zainteresirani javnosti predstavlja delovanje LAS, možnostih sodelovanja v LAS oz. koriščenja nepovratnih sredstev, ki so na razpolago za izvajanje projektov.

Animacijske delavnice so že potekale v občini Cerkno:

 • Cerkno, 24.10.2017 ob 18h, v Večnamenskem centru Cerkno.
 • Šebrelje, 27.10.2017 ob 18h, v gasilskem domu.
 • Novaki, 30.10.2017 ob 17h, v prostorih podružnične šole.   

in v občini Idrija:

 • Idrija, 2.11.2017 ob 17h, v sejni sobi Občine Idrija.
 • Spodnja Idrija, 7.11.2017 ob 17h, v prostorih KS Spodnja Idrija.
 • Godovič, 9.11.2017 ob 17h, v Oš. Godovič.


Do konca meseca novembra bodo izvedene še naslednje animacijske delavnice:

 • Črni Vrh nad Idrijo, 13.11.2017 ob 17h, v prostorih KS Črni Vrh

 v občini Logatec:

 • Logatec (Naklo, Tabor), 16.11.2017 ob 17h, v sejni sobi Občine Logatec.
 • Rovte, 21.11. 2017 ob 17h, v prostorih stare šolo (Glasbena šola) Rovte.
 • Hotedršica , 22.11.2017 ob 17h, v prostorih stare šole Hotedršica.
 • Laze, 28.11.2017 ob 17h, v podružnični šoli Laze.

Za dodatne informacije o izvedbi delavnic, smo vam na voljo na tel.: 05 37 43 914

 

Objavljno: 08. 11. 2017

Svetovanje potencialnim prijaviteljem na javni poziv LAS s CILjem v letu 2018

Za potencialne prijavitelje operacij na javni poziv LAS s CILjem v letu 2018, bomo izvedli svetovanja v Idriji in v Cerknem:

 • 21. 11. 2017, med 14.00 in 16.00, v prostorih ICRA d.o.o. Idrija.
 • 22. 11. 2017, med 10.00 in 16.00 uro, v sejni sobi Občine Cerkno.
 • 24. 11. 2017, med 14.00 in 17.00, v prostorih ICRA d.o.o. Idrija.

Svetovanje bo individualno, prilagojeno vašim projektnim predlogom, zato za prosti termin pokličite na tel.: 05 37 43 914. 
 

Predvideno je, da se na svetovanje pripravite tako, da razmislite o svoji projektni ideji, morebitnih partnerjih ter razpoložljivih finančnih sredstvih. Če bi pri tem potrebovali pomoč, nas lahko pokličete, da vam pomagamo z usmeritvami.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na tel.: 05 37 43 914. Za svetovanje se lahko dogovorimo individualno, tudi izven objavljenih terminov.

 

 

Objavljno: 02. 11. 2017

LAS s CILjem vas vabi na predstavitev LAS v okviru lokalnih prireditev v projektu »Dobimo se na tržnici«:

 • ​Cerkno, 04. 11. 2017 od 8.00 do 12.00 ure pred blagovnico v Cerknem 

 

Objavljno: 04.10.2017

LAS s CILjem vas vabi na predstavitev LAS v okviru lokalnih prireditev v projektu »Dobimo se na tržnici«:

 • Logatec, 7.10.2017 od 8.00 do 12.00 ure na parkirišču za Krpanom
 • Idrija, 14. 10. 2017 od 8.00 do 12.00 ure na Mestnem trgu 

**

 

Odobrene operacije v okviru 1. javnega poziva, ki ga je LAS s CILjem objavil v decembru 2016

Objavljeno: 23.06.2017

ESRR sklad

Ukrep: Aktivacija potencialov ranljivih skupin

 • Startap! Idrija-Cerkno
 • Aktivirajmo se!

Ukrep: Vzpostavljanje pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest

 • Povezovanje urbanih naselij občine Logatec

 

EKSRP sklad

Ukrep: Razvoj novih turističnih produktov

 • Franja nas povezuje
 • G(R)OZD za prihodnost

 

Ukrep: Ohranjanje in oživljanje dediščine območja

 • Za sadovnjake
 • Gartlc
 • Po poteh dediščine živega srebra

 

Ukrep: Ohranjanje, varovanje in primerna raba naravnih virov

 • Hleviše

Ukrep: Vzpostavljanje pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest

 • RevitaLog

 

Animacijski piknik

Objavljeno: 5.6.2017

V petek, 2. junija so člani LAS s CILjem izkoristili lepo vreme za animacijski piknik v naravnem okolju Krajinskega parka Zgornja Idrijca. Ob prijetnem kramljanju so člani LAS delili izkušnje ter tkali poznanstva za nove projekte.

 

Sprememba Strategije lokalnega razvoja

Objavljeno: 26.5.2017

LAS s CILjem pripravlja spremembo strategije lokalnega razvoja, zato poziva zainteresirane, da podajo svoje pripombe. Pripombe zbira vodilni partner LAS po e- pošti: info@las-sciljem.si  ali na naslovu LAS s CILjem - ICRA d.o.o. Idrija, Mestni trg 1, Idrija.

Pripravite jih na obrazcu, ki ga dobite tukaj in posredujte najpozneje do 10. 6. 2017.

Podane predloge bosta obravnavala upravni odbor in skupščina LAS

 

Delavnica za prijavitelje

Objavljeno: 5.2.2017

Prijavitelje, ki nameravajo oddati vlogo na javni poziv LAS s CILjem http://las-sciljem.si/javni-pozivi-in-razpisi/ vabimo na delavnico o izpolnjevanju obrazca za prijavo na javni poziv.

Namenjena je prijaviteljem, ki so manj vešči priprave projektov in izpolnjevanja prijavnih obrazcev za projekte.

Delavnica bo v četrtek, 9.2.2017 ob 17.00 uri v učilnici, ICRA d.o.o. Idrija, Mestni trg 2, Idrija.

Obvezne so prijave, ki jih sprejemamo na tel.: 05 37 43 914.

 

Pojasnilo za prijavitelje na javni poziv LAS s CILjem in popravek obrazca

Objavljeno: 2.2.2017

Pojasnilo: V skladu z javnim pozivom morajo vsi partnerji v operaciji priložiti ORIGINALNA dokazila davčnega urada. V zvezi s tem pojasnjujemo, da v kolikor isti upravičenec nastopa v več operacijah, zadostuje, da originalno dokazilo priloži enkrat, ostalo pa priloži kopijo na kateri navede v kateri vlogi se nahaja original.

Enako pojasnilo velja za prilaganje drugih originalnih dokazil.

Na spletni strani pod zavihkom Javni pozivi in razpisi smo objavili popravek prijavnega obrazca za ESRR sklad. Prijavitelji naj uporabljajo to ažurirano verzijo obrazca.

Za prijavitelje operacij na javni poziv LAS s CILjem objavljamo vzorec stroškovnika za EKSRP in za ESRR sklad.

Objavljeno: 2.2.2017

Na naslednjih povezavah objavljamo primere — vzorce stroškovnika, ki bodo v pomoč potencilanim prijaviteljem na javni poziv LAS.

Stroškovnik EKSRP                    Stroškovnik ESRR

 

LAS s CILjem je 10. in 11. januarja izvedel  tri animacijske delavnice z namenom predstavitve objavljenih javnih pozivov.

Objavljeno: 12.1.2017

Predstavitev iz delavnic je na voljo tukaj.

Navodila za ocenjevalno komisijo si lahko preberete na spodnjih povezavah:

- navodila splošna

- navodila Ukrep: Vzpostavljanje pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest

- navodila Ukrep: Razvoj novih turističnih produktov in storitev

- navodila Ukrep: Aktivacija potencialov ranljivih skupin

- navodila Ukrep: Ohranjanje in oživljanje dediščine območja

- navodila Ukrep: Izboljšanje kakovosti življenja na podeželju

- navodila Ukrep: Ohranjanje, varovanje ali primerna raba naravnih virov,

Sklad: EKSRP

- navodila Ukrep: Ohranjanje, varovanje ali primerna raba naravnih virov,

Sklad: ESRR

**

Vabilo na animacijske delavnice s predstavitvijo razpisov

LAS s CILjem je v četrtek, 29.12.2016, objavil dva javna poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja na območjih občin Logatec, Idrija in Cerkno. Javna poziva se nanašata na EKSRP in ESRR sklad in sta vključno z razpisno dokumentacijo dosegljiva na spletni strani LAS: http://las-sciljem.si/javni-pozivi-in-razpisi/

Vse zainteresirane predlagatelje projektnih idej iz območja občin Logatec, Idrija in Cerkno vabimo na animacijske delavnice z namenom predstavitve obeh javnih pozivov.

Več najdete v prilogi.

4.1.2017

 

Potrjena Strategija lokalnega razvoja

V začetku novembra smo prejeli odločbo s katero je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo potrdilo Lokalno razvojno strategijo ter hkrati potrdilo LAS s CILjem. Odločbo je prejel vodilni partner: Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija.

Za celotno programsko obdobje je LASupravičen do koriščenja sredstev v višini 1.678.780 eur in sicer iz Evropskega sklada ta regionalni razvoj in iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Potrjeno Strategijo lokalnega razvoja najedete v priponki.

 

Dopolnitve SLR danes poslane članom LAS s CILjem

Danes, 15. 7. 2016, bodo člani LAS s CILjem s strani vodilnega partnerja LAS po elektronski pošti prejeli dopolnitve SLR, ki jih je vodilni partner pripravil na podlagi dopolnitev / obrazložitev, zahtevanih s strani Koordinacijskega odbora CLLD. Člani LAS bodo imeli v skladu s sklepom skupščine za podajanje svojih pripomb na pripravljene dopolnitve 48 ur časa.    

 

LAS s CILjem prejel dopolnitve SLR

LAS s CILjem, ki je na Koordinacijski odbor CLLD, dne 28. 1. 2016 poslal Strategijo lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino LAS s CILjem, je danes, 21. 6. 2016 prejel  dopolnitve SLR. Člani LAS s CILjem bodo lahko na podlagi sklepa Skupščine z dne 27. 1. 2016, podajali pripombe na dopolnitve, ki jih bodo prejeli s strani vodilnega partnerja LAS po elektronski pošti.

 

  

Vabilo na informativno delavnico o javnem razpisu mikrokreditov za socialna podjetja

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Slovenski podjetniški sklad organizirata Informativne delavnice o javnem razpisu mikrokreditov za socialna podjetja. Delavnice so namenjene informiranju zainteresiranih prijaviteljev na javni razpis Slovenskega podjetniškega sklada o mikrokreditih za socialna podjetja in ostalih ukrepih in razpisih, namenjenih spodbujanju in krepitvi podjetniških aktivnosti socialnih podjetij v Republiki Sloveniji. 

Delavnice bodo po naslednjem razporedu:

- Ljubljana:  ponedeljek 21.3.2016 od 12.00 h, v veliki sejni dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (pritličje, vhod Masarykova),
- Novo mesto: 22. marec 2016, ob 14. uri v prostorih Inkubatorja Podbreznik
- Maribor: 23. marec 2016, ob 10. uri v prostorih Vetrinjskega dvora
- Kranj: 24. marec 2016, ob 15. uri na sedežu Mestne občine Kranj
- Nova Gorica: 25. marec 2016 ob 10. uri v Veliki dvorani na Mestni Občini Nova Gorica

Program delavnice:

1. Predstavitev ukrepov spodbujanja razvoja socialnega podjetništva; Tadej Slapnik, državni sekretar pristojen za socialno podjetništvo v Kabinetu predsednika Vlade RS.
2. Predstavitev namena javnega razpisa in relevantnih vsebinskih področij za izvajanje aktivnosti, ki se lahko financirajo iz mikrokreditov za socialna podjetja; Nena Dokuzov, vodja sektorja za socialno podjetništvo, zadružništvo in ekonomsko demokracijo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS.
3. Predstavitev javnega razpisa (pogojev, meril) za mikrokredite za socialna podjetja Slovenskega podjetniškega sklada; Maja Tomanič Vidovič, direktorica Slovenskega podjetniškega sklada.
4. Vprašanja in odgovori.

Udeležba na delavnici je brezplačna, udeleženci pa se morajo obvezno prijaviti na elektronski naslov: mateja.grobelnik@podjetniskisklad.si, info@podjetniskisklad.si, maja.ploj@podjetniskisklad.si, najkasneje en dan pred delavnico. 

Vljudno vabljeni !


 

 

Skupščina LAS s CILjem potrdila Strategijo lokalnega razvoja

27. 01. 2016 so prisotni člani LAS s CILjem na tretji seji skupščine, ki je potekala v Idriji, potrdili Strategijo lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS s CILjem (SLR). SLR, ki je nastala v sodelovanju z lokalnimi deležniki, je bila Koordinacijskemu odboru CLLD z vsemi potrebnimi prilogami posredovana 28. 01. 2016.

Vsem sodelujočim pri pripravi Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS s CILjem, se lepo zahvaljujemo! Do potrditve SLR, bo vodilni partner LAS nadaljeval aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo prvega javnega razpisa, ki je predviden v drugi polovici leta 2016.

     

 

Vabilo na tretjo sejo skupščine LAS s CILjem

Člane lokalne akcijske skupine LAS s CILjem, vabimo na tretjo sejo skupščine, ki bo potekala 27. 01. 2016 ob 16. uri v sejni sobi Občine Idrija. Vabilo z dnevnim redom je dostopno na naslednji povezavi Vabilo

 

Izdelava  Strategije lokalnega razvoja

LAS s CILjem je trenutno v fazi izdelave Strategije lokalnega razvoja na podlagi katere bo območje črpalo sredstva za izvajanje operacij (projektov) v programskem obdobju 2014 - 2020 iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). ICRA d.o.o. Idrija, ki je vodilni partner LAS s CILjem, je v izdelavo Strategije lokalnega razvoja (SLR) vključila lokalno prebivalstvo in strokovne inštitucije, ki delujejo na območju občin Cerkno, Idrija in Logatec. Poleg analize prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti (SWOT), oblikovanja razvojnih potreb in možnosti območja, je javnost sodelovala tudi pri določitvi glavnih ciljev, tematskih področij ukrepanja, vrsti ukrepov in finančni razporeditvi sredstev med tematskimi področji ukrepanja. SLR bo predvidoma izdelana in potrjena s strani Skupščine LAS do 31. 01. 2016, ko poteče drugi rok za oddajo SLR Koordinacijskemu odboru CLLD.   

Širša javnost je bila o vzpostavitvi in delovanja LAS ter aktivnostih v zvezi z pripravo SLR pred vzpostavitvijo spletne strain LAS, informirana na spletnih straneh Občin Cerkno, Idrija, Logatec, spletni strain ICRA d.o.o. Idrija, občinskih glasilih in FB profilu ICRE. Na naslednjih povezavah je le nekaj fotografij, obvestil, povabil na dogodke in aktivnosti, ki so bile izvedene v času pred ustanovitvijo LAS in do oddaje SLR v potrditev:

Fotografije iz animacijskih delavnic priprave SLR LAS s CILjem

 

http://www.icra.si/index.php?id=437

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1641128586142825&set=a.1377351862520500.1073741828.100007370970821&type=3&theater

http://www.logatec.si/index.php/tech-mainmenu-30/leader/3869-lokalna-akcijska-skupina-priloznost-za-razvoj-podezelja

http://idrija.si/novice-obvestila-arhiv/3313-lokalna-akcijska-skupina-las-vabi-k-sodelovanju.html

http://www.logatec.si/index.php/tech-mainmenu-30/leader/3997-vabilo-na-ustanovno-skupscino-lokalne-akcijske-skupine-las-za-izvajanje-pristopa-leader-na-obmocju-obcin-logatec-in-idrija

http://www.logatec.si/index.php/tech-mainmenu-30/leader/4021-ustanovljena-lokalna-akcijska-skupina-za-obmocje-obcin-idrija-in-logatec

http://www.idrija.si/component/eventlist/details/343-ustanovna-skupscina-las.html

http://idrija.si/novice-obvestila-arhiv/3313-lokalna-akcijska-skupina-las-vabi-k-sodelovanju.html

http://www.idrija.si/novice-obvestila-arhiv/3428-v-idriji-ustanovna-skupscina-las-obcin-idrija-in-logatec.html

http://icra.si/index.php?id=125

http://icra.si/index.php?id=126

http://cerkno.si/o-obcini/novice/novica/vsebina/pridruzite-se-novi-lokalno-akcijski-skupini-obcin-cerkno-idrija-in-logatec/

http://www.idrija.si/novice-obvestila-arhiv/3854-vabilo-za-sodelovanje-pri-pripravi-strategije-lokalnega-razvoja-za-obmocje-obcin-cerkno-logatec-in-idrija.html

http://www.idrija.si/novice-obvestila-arhiv/3862-v-pripravah-na-strategijo-las-idrija-cerkno-in-logatec.html

http://www.icra.si/index.php?id=437

http://www.logatec.si/index.php/tech-mainmenu-30/leader/4518-vabilo-za-sodelovanje-pri-pripravi-strategije-lokalnega-razvoja-za-obmocje-obcin-cerkno-logatec-in-idrija

http://www.logatec.si/index.php/tech-mainmenu-30/leader/4517-javni-poziv-za-vstop-oziroma-clanstvo-v-lokalni-akcijski-skupini-las-s-ciljem