Naložbo sofinancirata republika
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
skada za regionani razvoj.

 

LAS s CILjem je v decembru 2016 objavil 1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja v okviru ESRR in EKSRP sklada na območjih občin Cerkno, Idrija in Logatec. Na pozivu, ki je bil zaključen 15. 02. 2017, so bile uspešne naslednje operacije:

ESRR sklad:


www.eu-skladi.si

 

EKSRP sklad:

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP (https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl ) in na spletno stran PRP ( https://www.program-podezelja.si/sl/ ).