Naložbo sofinancirata republika
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
skada za regionani razvoj.

Projekti LAS

Operacije, ki jih izvaja LAS s CILjem, so bile pripravljene na podlagi potreb območja, ki so se izkazale ob pripravi SLR LAS s CILjem (vključevaje ranljivih skupin, trženje lokalnih produktov, vzpostavitev coworkingov,..). V vseh treh operacijah sodelujejo Občine vključene v LAS (Cerkno, Idrija, Logatec) in LAS s CILjem. Operacije so sofinancirane iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

 

Dobimo se na tržnici — skupno trženje lokalnih produktov Cerkno - Idrija - Logatec

Formica Cerkno - Idrija - Logatec

Vključevanje ranljivih skupin v urbanih naseljih na območju LAS s CILjem

Formica 2 Cerkno - Idrija - Logatec

Dobimo se na tržnici 2

Formica 3 Cerkno - Idrija - Logatec

 


www.eu-skladi.si
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.