LAS s CILjem uspešen pri črpanju sredstev

sreda, 04. januar 2023

V programskem obdobju 2014-2020 smo bili nov LAS, ki pa smo se do sedaj že dodobra uveljavili. Pridobili smo veliko znanja in izkušenj, ki jih delimo s prijavitelji projektov.


Tokrat smo pripravili finančni prikaz črpanja sredstev, ki je razviden v priloženi sliki. Iz prikaza je razvidno, da smo v vseh teh letih izgubili zelo malo sredstev, kar kaže na kakovostno delo tako vodilnega partnerja LAS (ICRA d.o.o. Idrija) kot tudi prijaviteljev projektov. Dobri rezultati so tudi spodbuda za naprej ter krepijo zaupanje  pri pripravi in izvajanju projektov.