LAS s CILjem za obdobje do 2027 je ustanovljen

četrtek, 02. marec 2023

V prizivnici Antonijevega rova v Idriji je bil v ponedeljek, 27. 2. 2023, za delovanje v programskem obdobju 2021-2027 ustanovljen nov LAS s CILjem. LAS se je ustanovil kot pogodbeno partnerstvo za uresničevanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), to je za uresničevanje ciljev in potreb podeželja na območju občin Cerkno, Idrija in Logatec. 

Na ustanovni skupščini 27. 2. 2023 so člani novega LAS potrdili Pogodbo o ustanovitvi in delovanju lokalne akcijske skupine za izvajanje pristopa LEADER in CLLD na območju občin Logatec, Idrija in Cerkno. Izbrali so vodilnega partnerja – Idrijsko-Cerkljansko razvojno agencijo, ki je zadolžena za pripravo vse potrebne dokumentacije in izvedbe postopkov za potrditev strategije lokalnega razvoja, ki je osnova za delovanja LAS.

Med temi so predstavniki javnega sektorja (vse občine iz območja LAS, javni zavodi, javne agencije in druge javne institucije), ekonomskega sektorja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, fizične osebe s statusom kmeta, zadruge,..) in predstavniki civilnega sektorja (nevladne organizacije, društva, zasebni zavodi, zveze društev in druge organizacije civilne družbe ter posamezniki).

K ustanovitvi novega LAS so pristopili člani iz programskega obdobja 2014-2020, kot tudi novi člani, ki so pripravljeni odgovorno in aktivno delovati v prid celostnemu in trajnostnemu razvoju območja. Pristopili so člani iz vseh treh sektorjev – javni (med njimi vse tri občine iz območja), ekonomski ali zasebni (kmetje, samostojni podjetniki, ..) ter civilni ali socialni (društva).

 

Članstvo je odprtega značaja; novi člani s pristopno izjavo lahko kadarkoli pristopijo in postanejo družbeniki LAS.

Na skupščini so bile izvedene tudi volitve za članstvo v upravnem in nadzornem odboru LAS ter za predsednika in dva namestnika predsednika LAS. 

Predsednik LAS za programsko obdobje do 2027 je Tomaž Vencelj, namestnika pa sta Gašper Uršič in Berto Menard,

Vsem izvoljenim predstavnikom iskreno čestitamo!

Predsednik LAS je zbrane člane nagovoril in se jim zahvalil za zaupanje in izrazil upanje po uspešnem sodelovanju.

Vodilni partner LAS se vsem članom iskreno zahvaljuje za izkazano zaupanje, ki ste nam ga izkazali s soglasno potrditvijo za vodilnega partnerja.