LAS s CILjem med petimi najuspešnejšimi LASi v pridobivanju sredstev iz ukrepa sodelovanje med LASi

petek, 03. marec 2023

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo analizo uspešnosti LAS-ov pri črpanju sredstev iz naslova Podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. V programskem obdobju 2014 – 2020 (s prehodnim obdobjem 2022) je bilo izvedenih šest javnih razpisov za podukrep 19. V okviru teh je Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja odobrila 44 projektov, izmed katerih jih je kar 23 mednarodnih. V teh projektih tako sodeluje kar 34 od 37 slovenskih lokalnih akcijskih skupin. Do konca leta 2022 je bilo tako zaključenih in izplačanih že kar 18 projektov sodelovanja LAS. LAS s CILjem je z 11 odobrenimi projekti eden od 5 slovenskih LAS, z največ pridobljenimi projekti in dodatnimi EU sredstvi. Le en LAS ima več odobrenih projektov. Območju smo tako pridobili dodatnih 887.571,06 eur razvojnih sredstev.

Čestitke vodilnemu partnerju Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji!

 

Povezava do novice: Odobrenih preko 750 LEADER projektov in razdeljenih skoraj 13 milijonov EUR za projekte sodelovanja LAS - Skupna kmetijska politika (skp.si)