Sprememba Pravilnika o označevanju vira sofinanciranja iz PRP 2014–2020

sreda, 06. januar 2021

Obveščamo vas, da je bil v petek, 18. decembra, v Uradnem listu objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki prinaša spremembe in poenostavitve tudi za ukrep LEADER. Spremembe in dopolnitve Pravilnika spreminjajo osnovni pravilnik, zato velja za vse zavezance, za katere velja osnovni pravilnik. 

https://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/1305-23-2-2020-objavljena-sprememba-pravilnika-o-oznacevanju-vira-sofinanciranja-iz-programa-razvoja-podezelja-za-obdobje-2014-2020 

Za upravičence smo pripravili primerjavo med obema pravilnikoma, ki jo najdete tukaj.

Povezava do čistopisa pravilnika: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13563