Zmanjšaj!

torek, 16. marec 2021
Tokrat vam predstavljamo projekt iz 2. javnega poziva iz ESRR sklada. Zveza društev MC Idrija je v projektu Zmanjšaj! v sopartnerstvu s Komunalo d.o.o. in Radiem Cerkno d.o.o. Projekt Zmanjšaj! spodbuja aktivno vključevanje mladih v lokalno skupnost in aktivno reševanje problemov sodobne družbe, ki neposredno vplivajo na onesnaževanje okolja. S projektom želimo izobraziti posameznike, sodelujoče organizacije in širšo lokalno skupnost na področju odpadkov in jih spodbuditi k spremembam. Več...

Članek o projektu Zmanjšaj!