Povezovanje štirih slovenskih zavarovanih območij narave

torek, 30. marec 2021

Projekt »Centri interpretacije zavarovanih območij« prinaša tako novosti na področju interpretacije dediščine kot tudi nova investicijska vlaganja na območju posameznega vključenega območja. 

Inovativen okoljsko-turistični projekt je nastal v koordinaciji LAS Obsotelje in Kozjansko, ki je skupaj s še tremi LAS: LAS Posavje, LAS s Ciljem in LAS Pri dobrih ljudeh 2020, pripravila projektni predlog, ki povezuje štiri zavarovana območja narave iz Slovenije, na vsako posamezno območje pa prinaša zanimive vsebine. Ideja je bila odobrena na 5. javnem razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) – za podukrep 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja operacij sodelovanja lokalnih akcijskih skupin«. MKGP je na navedenem razpisu odobril devet projektov sodelovanja LAS v skupni vrednosti 3.019.506,52 EUR. Partnerji projekta »Centri interpretacije zavarovanih območij« so skupaj zaprosili za 390.178,46 EUR, sofinancerski deleži pa so v bolj ali manj enakovrednem deležu razdeljeni med vključene LAS-e. Več na povezavi tukaj.