OBVLADOVANJE IKT POMAGA PREMEŠČATI RAZDALJE

torek, 20. april 2021

S projektom so partnerji odgovorili na potrebe in izzive podeželja, ki so jih zaznali na svojih podeželskih območjih in sicer potrebo po izobraževanjih na področju uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT). Rezultate projekta smo v sredo, 7. aprila 2021, predstavili na zaključnem e-srečanju projekta, ki ga je gostoval naš LAS s CILjem. Na srečanju sta poleg predsednika LASa s CILjem, g. Menarda, sodelovali še ga. Cunk Perklič iz Kabineta ministra MKGP in vodja Koordinacijskega odbora pristopa CLLD, Tadeja Prilesnik, nosilka pristopa LEADER (Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) na Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja. Poudarili so pomen sodelovanja pri oblikovanju in izvajanju strategije razvoja, pri čemer sta pristopa LEADER in njegova nadgradnja CLLD posebna, saj dejansko spodbujata sodelovanje od spodaj navzgor in skupno reševanje izzivov.  Tokrat smo podobne izzive zaznali in poskušali skupaj odgovoriti nanje partnerji iz različnih območij Slovenije, saj računalniška in digitalna znanja krepijo kompetence posameznikov na področju vsakdanjega življenja, kot tudi dela in zaposlitve. Z »mobilno učilnico« smo izobraževanja približali časovno, krajevno in vsebinsko prebivalcem predvsem podeželskih območij, saj smo izobraževanja izvajali v njihovih vaških skupnostnih prostorih. Tako so potekala do razglasitve epidemije Covid-19, ko smo jih preselili na splet. Kljub temu upamo, da so osnovna znanja uporabe pametnih telefonov, videoklicev in elektronske pošte tečajnikom in tečajnicam prišla več kot prav v času mnogih prepovedi in omejitev zaradi epidemije. Tistim, ki so se udeležili izobraževanj po spletu, so znanja prišla prav predvsem pri delu na področju trženja, vodenja gospodarstev in nekmetijskih dejavnosti. Vedno več storitev je namreč mogoče ali pa samo še opraviti po spletu, z obvladovanjem računalniških programov pa lahko sam enostavno opraviš sicer plačljivo storitev.

Na področju trženja smo partnerji skupaj z našimi lokalni ponudniki sodelovali z drugimi iz sodelujočih območij in pripravili vsebine na skupni spletni strani www.lokalna-ponudba.si, ki lahko nadomešča postavitev lastnih, posneli pa smo tudi promocijske filmčke z namenom, da okrepimo promocijo oskrbe z lokalnimi proizvodi. Na zaključnem srečanju je delil izkušnjo sodelovanja v projektni aktivnosti in dandanašnje neizogibne potrebe obvladovanja računalnika pri delu in življenju na kmetiji, ki je nekoliko bolj oddaljena od storitvenih središč in druge infrastrukture, mladi prevzemnik in gospodar kmetije Na Hmenic', Jure Podobnik.

Mogoče bo ravno vsakdanja uporaba računalnikov in interneta povezala bolj oddaljene dele našega podeželja z lokalnimi središči in trgom tudi širše izven lokalnega območja. Obenem pa bo tudi potreba po vseživljenjskem učenju in usvajanju tovrstnih znanj tudi v starost neobhodno, ni pa nemogoče.   

ICRA d.o.o. Idrija