Vmesno vrednotenje SLR LAS s CILjem 2020

torek, 30. marec 2021

Za obdobje do 31. 12. 2020, je potrebno v skladu s SLR LAS s CILjem izvesti vmesno vrednotenje SLR.  Z vmesnim vrednotenjem, pri katerem se sistematično in objektivno oceni rezultate in vplive operacij oz. programov, se ugotovi v kolikšni meri je bila izvedena SLR. Za vrednotenje so zelo pomembni podatki, pridobljeni s spremljanjem SLR. Vrednotilo se je obvezne kazalnike na ravni CLLD za EKSRP in ESRR sklad in specifične kazalnike na ravni LAS s CILjem. Poleg tega je LAS spremljal tudi  specifične teme vrednotenja, ki so: število podprtih partnerstev, število deležnikov na lokalni ravni, vključenih v izvajanje operacij CLLD,  kdo so upravičenci, ki so se prijavili na javni poziv, na katerem tematskem področju (ukrepu) ni prijav, teritorialna pokritost, ipd.), ki bodo prispevali h kakovosti vrednotenja SLR. Več o rezultatih vrednotenja najdete tukaj