Strokovni ogled krajinskega Parka Zgornja Idrijca

sreda, 16. junij 2021

LAS s Ciljem je v sodelovanju z Zavodom za turizem Idrija, organiziral strokovni ogled krajinskega parka Zgornja Idrijca. Udeleženci ogleda so bili  iz območja LAS Pri dobrih ljudeh 2020,  partnerji projekta Centri interpretacije zavarovanega območja.

Goste smo najprej sprejeli v Centru za obiskovalce Idrija, jih pogostili z tradicionalnim idrijskim zajtrkom in jih pod vodstvom Zavoda za turizem Idrija popeljali skozi razstavo Zapisano v kamninah.

Sledil je voden ogled krajinskega parka Zgornja Idrijca, in sicer Divjega jezera, Jeza pri Kobili, kopališča na Lajštu in Klavž. Po končanem ogledu je sledilo še tradicionalno idrijsko kosilo s smukavcem,  idrijskimi žlikrofi in tortico Rezi.

Namen strokovnega ogleda je prikazati dobre prakse upravljanja krajinskega Parka Zgornja Idrijca. Tekom izvajanja projekta bomo preko ogledov še preostalih zavarovanih območij (Biosferno območje Mura, Kozjansko in Obsotelje)  skušali povzeti dobre prakse in jih implementirati v naše okolje.  

 

Projekt Centri interpretacije zavarovanih območij sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014-2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino odgovarja LAS s CILjem.