Načrt interpretacije narave z itinerarijem Z zgodbami ob Rakah

petek, 08. oktober 2021

Nadaljujemo z izvajanjem aktivnostmi projekta sodelovanja LAS "Centri interpretacije zavarovanih območij".

Danes smo se sprehodili po rakah in se podali v svet domišljije, s predstavitvijo naravne dediščine našega območja preko različnih zgodb in pripovedk.

 

Sedaj pa veliko vaje in kmalu predstavitev itinerarija našim najmlajšim.

V sodelovanju z Zavodom za turizem Idrija.

#Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014 – 2020!