Aktivna Bela 2022

sreda, 08. junij 2022

 Zadnji vikend v juniju se obeta pester športno zabavni program za mlade na območju krajinskega parka Zgornja Idrijca - Aktivna Bela 2022. Aktivnosti so del projekta Centri interpretacije zavarovanih območij, ki sta ga prijavili LAS s Ciljem in Občina Idrija, z namenom obogatitve urbane opreme in programov za mlade v krajinskem parku Zgornja Idrijca.


Tako smo v preteklem letu na območju krajinskega parka postavili dve ekološki dehidracijski sanitarni enoti, dve solarni klopi, več didaktičnih  igral, več kompletov miz, klopi in košev ob paviljonih na Lajštu ter kupili 20 stojnic za namene različnih prireditev.


Že lani se je v okviru prireditve Vikend brez avtomobila izvedel festival Aktivna Bela, ki letos še z nadgrajenim programom vabi mlade v Idrijsko Belo. 


Več o programu na priloženem letaku.


Lepo vabljeni. 


Letak


Aktivnosti so del projekta Centri interpretacije zavarovanih območij. Za vsebino je odgovoren LAS s Ciljem. Organ upravljanja določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 


Foto: Miha Tratnik Bajc, Društvo Zakonctedna