Znani so rezultati 6. javnega razpisa za projekte sodelovanja

četrtek, 16. junij 2022

LAS s CILjem uspešen na 6. javnem razpisu za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije je novembra 2021 objavilo  6. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, katerega namen je podpreti projekte sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami v okviru pobude LEADER. Skupna vrednost javnega razpisa je znašala okvirno 4,2 milijona evrov. LAS s CILjem je bil v sodelovanju s projektnimi partnerji tokrat uspešen s 3. projektnimi predlogi:  PRO-EKO, Manj je več in Prehod na sonaravno oskrbo s hrano. Višina odobrenih sredstev potrjenih projektov za območje LAS s CILjem znaša 297.505,96 EUR. Poleg LAS s Ciljem, ki ga zastopa ICRA d.o.o. Idrija,  kot projektni partnerji iz območja občin Cerkno, Idrija in Logatec, sodelujejo še Kmetijsko-gozdarska zadruga Idrija, Društvo podeželske mladine Vrsnik-Ledine, Občina Idrija, Štefka Kejžar-dopolnilna dejavnost na kmetiji, ekološka kmetija Rok Likar, Frančišek Kejžar, ekološka kmetija Mark Hvala, ekološka kmetija Janko Kosmač in KGZS Nova Gorica. Skupno vsem trem projektom so aktivnosti povezane s skrbjo in varovanjem okolja, prilagoditve kmetijstva podnebnim spremembam, zagotavljanje prehranske varnosti ter večja kakovost življenja na območju LAS s CILjem.

Na povezavi lahko preberete novico MKGP o izbranih projektih sodelovanja.

PRO-EKO

Manj je več

Prehod na sonaravno oskrbo s hrano