Vstop v LAS - javni poziv

Zainteresirani predstavniki ekonomskega (podjetja, kmetije,.) zasebnega (posamezniki, društvo,.) ali javnega (zavodi,.) sektorja, ki želijo aktivno sodelovati pri aktivnostih lokalne akcijske skupine, se lahko v LAS s CILjem vključijo kadarkoli do konca programskega obdobje 2014-2020.

Članstvo v LAS je prostovoljno in odprtega tipa. V LAS s CILjem se lahko vključi vsak s stalnim bivališčem ali sedežem iz območja občin Cerkno, Idrija in Logatec oz. je dostopno vsem na podlagi javnega razpisa in Uredbe CLLD. 

Javni poziv za vstop oziroma članstvo v LAS s CILjem

Za članstvo v LAS je potrebno izpolniti pristopno izjavo in jo posredovati na naslov:
ICRA d.o.o. Idrija
LAS s CILjem,
Mestni trg 1, 5280 Idrija

Sprememba kontaktov
Izstopna izjava