Sestava

Organi in strokovne službe LAS s CILjem so: skupščina LAS, upravni odbor LAS, predsenik ali predsednica LAS ter namestnik ali namestnica predsednika LAS, nadzorni odbor, vodilni partner LAS (upravljalec), ocenjevalna komisija LAS.

Predsednik LAS:

 • Berto Menard

Dva namestnika predsednika:

 • Gašper Uršič in
 • Karmen Makuc

Člani upravnega odbora:

 • Mojca Vavken (javni sektor, območje Logatca)
 • Jože Hladnik (gospodarski sektor, območje Logatca)
 • Matjaž Kurent (nevladni sektor, območje Logatca)
 • Ivana Leskovec (javni sektor, območje Cerknega)
 • Jurij Kavčič (gospodarski sektor, območje Cerknega)
 • Blaž Makuc (nevladni sektor, območje Cerknega)
 • Maja Pižmoht (javni sektor, območje Idrije)
 • Žan Menart (gospodarski sektor, območje Idrije)
 • Matevž Straus (nevladni sektor, območje Idrije)

Člani nadzornega odbora:

 • Nevenka Malavašič
 • Nežka Tomazin
 • Roman Rupnik

Vodilni partner LAS s CILjem je:

Idrijsko - Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija (ICRA d.o.o. Idrija)

Namestniki članov upravnega odbora:

 • Dejan Šraml (javni sektor, območje Logatca)
 • Bibijana Mihevc (nevladni sektor, območje Logatca)
 • Gregor Novakovič (javni sektor, območje Cerknega)
 • Borut Pirih (gospodarski sektor, območje Cerknega)
 • Branko Mavrič (nevladni sektor, območje Cerknega)
 • Sanja Marija Pellis  (javni sektor, območje Idrije)
 • Damjana Bončina (nevladni sektor, območje Idrije)

Skupščina LAS:


Javni sektor: 13 članov

Nevladni sektor: 23 članov

Gospodarski sektor: 8 članov


Pogodba o ustanovitvi LAS s CILjem 

Sprememba - ustanovna pogodba

Pravilnik o postopku izvedbe javnega poziva


Strategija lokalnega razvoja - čistopis