Projekti iz 1. javnega poziva

LAS s CILjem je v decembru 2016 objavil 1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja v okviru ESRR in EKSRP sklada na območjih občin Cerkno, Idrija in Logatec. Na pozivu, ki je bil zaključen 15. 02. 2017, so bile uspešne naslednje operacije:

ESRR sklad:

Startap! Idrija - Cerkno

Aktivirajmo se!

Povezovanje urbanih naselij občine Logatec

www.eu-skladi.si

 


EKSRP sklad:

Franja nas povezuje

G(r)ozd za prihodnost

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP (https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_sl) in na spletno stran PRP ( https://www.program-podezelja.si/sl/).