ESRR sklad


Navodila in obrazci ESRR sklad


Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020 (veljavna zadnja verzija 1.10) (https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).


Priloge navodil za podukrepa 19.2 in 19.3 (priloge 1, 2, 3, 4)

 
Navodila za označevanje operacij, sofinanciranih iz ESRR sklada


Pripravili smo navodila za prijavitelje za označevanje operacij, sofinanciranih iz ESRR sklada. Objavljena navodila so povzetek obsežnejših navodil, ki jih morajo upoštevati prijavitelji, ki so kandidirali na 2. javnem pozivu, ki ga je objavil LAS s Ciljem.

Opozorilo: Navodila predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega LAS s CIljem ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Navodila za komuniciranje vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 — 2020. Navodila LAS s CILjem za upravičence, ki so operacije prijavili na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja v okviru ESRR sklada na območjih občin Cerkno, Idrija in Logatec v letu 2016. Navodila najdete na tej povezavi.

(Ta navodila so povzetek obsežnejših Navodil organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin Evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020, ki jih najdete na spletni strani www.eu-skladi.si. )

Prilagamo tudi predlog Liste prisotnosti in predlog Dopisnega lista.

V nadaljevanju prilagamo logotipe, ki jih prijavitelji uporabljate pri komuniciranju:

Barvni logotipi v Slovenščini: 12 34

Črno beli logotipi v Slovenščini: 1 234

Barvni logotipi v angleščini: 1 23 4

Črno beli logotipi v angleščini: 1 2 3 4
Plakati za upravičence so namenjeni predstavitvi tistih projektov organizacij in podjetij v Sloveniji, ki so bili sofinancirani z evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

Za objavo plakatov prilagamo naslednja navodila.

Plakati predstavljajo enostaven pripomoček, ki upravičencem omogoča hitro in estetsko predstaviti svoj projekt.

Primeri plakatov velikosti A0: Drevo  Hiška  Primer s fotografijo

Primer velikost 2400 x 1600 mm: Drevo  Hiška